dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Product quality control
business-development
GMP ยา
ติดต่อเรา JSP Pharma


CSR วันที่27และ29 มกราคม 2558

  กิจกรรม ROTARY ONE DAY

  สโมสรโรตารี ปทุมวัน ได้ร่วมจัดกิจกรรม Rotary One Day ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2558    ณ โรงเรียนพระรามเก้า กาญจนาภิเษก โดยมี บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำพิมเสนน้ำและการทำเยลลี่วิตามิน โดยได้รับการสนใจจากนักเรียนและคณาจารย์เป็นอย่างยิ่ง

กิจกรรม ROTARY ONE DAY กิจกรรม ROTARY ONE DAY
กิจกรรม ROTARY ONE DAY กิจกรรม ROTARY ONE DAY

  กิจกรรมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์วัดโฉมศรี

  สโมสรโรตารี ปทุมวัน ร่วมกับอาสาสมัครชุมชนในเขตปทุมวัน และสโมสรโรตารี่สิงห์บุรี จัดกิจกรรมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์วัดโฉมศรี และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนศรีอุดมวิทยา จังหวัดสิงห์บุรี ในวันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ.2558    โดยมี บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนการจัดกิจกรรมโดยมอบของบริจาคและสิ่งของอื่นๆ ที่จำเป็นแก่นักเรียนและชุมชน

กิจกรรมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์วัดโฉมศรี และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนศรีอุดมวิทยา จังหวัดสิงห์บุรี

กิจกรรมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์วัดโฉมศรี และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนศรีอุดมวิทยา จังหวัดสิงห์บุรี กิจกรรมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์วัดโฉมศรี และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนศรีอุดมวิทยา จังหวัดสิงห์บุรี
กิจกรรมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์วัดโฉมศรี และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนศรีอุดมวิทยา จังหวัดสิงห์บุรี กิจกรรมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์วัดโฉมศรี และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนศรีอุดมวิทยา จังหวัดสิงห์บุรี
csr event

ผู้บริหารบมจ.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) รับรางวัลแห่งชาติ Thai Awards
CSR ประจำปี 2020
CSR วันที่ 26-28 ธันวาคม พ.ศ.2557
กิจกรรม CSR ของบริษัท
CSRสงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com