ReadyPlanet.com
dot dot


ข่าวประชาสัมพันธ์จาก JSP Pharma
วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
Frequency asked question
business-development
ติดต่อเรา JSP Pharma
Bird Nest by JSP Pharma
บริษัท พรีม่า ฟู้ดส์ ซัพพลาย จำกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


FDAnews

ข่าวสารจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. โดยตรง เพื่อให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการทางด้านอาหารและยา ได้ตระหนักถึงความปลอดภัย และใส่ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารและยา โดย บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นห่วงสุขภาพของผู้บริโภคทุกท่าน จึงได้เผยแพร่ข่าวสาร อย. เพื่อให้ผู้บริโภคได้เท่าทันและเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อาหารและยาที่มีประโยชน์ ปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพ ไม่โดนหลอกลวง เช่น อาหารเสริม เครื่องสำอาง ยาแผนปัจจุบัน สมุนไพร เป็นต้น โดยเฉพาะ อาหารเสริม ปัจจุบันอาหารเสริม มีมากมายหลายยี่ห้อ บางชนิดก็โฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง บางชนิดก็มีโทษแก่ร่างกาย ไม่ได้มีคุณภาพที่ อย. ได้กำหนด ขอให้ข่าวสารจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ได้เผยแพร่ได้ทำให้ผุ้บริโภคเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สะอาด ปลอดภัยและมีคุณภาพ	อย. เปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องยาพาราเซตามอล อย. เปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องยาพาราเซตามอลarticle

 อย. ย้ำยาพาราเซตามอลยังปลอดภัยสามารถบริโภคได้เอง แต่ต้องระวังการกินยาซ้ํา หรือกินยาเกินขนาดโดยไม่รู้ติดต่อกันเป็นเวลานาน เพราะอาจทําให้เกิดพิษร้ายแรงจนตับวายเสียชีวิตได้

อย. ออกประกาศการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุอย. ออกประกาศการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ

 อย.ให้ความสําคัญกับ ฉลากอาหาร โดยออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ.2557 เรื่องการแสดง ฉลากของอาหาร ในภาชนะบรรจุ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่เหมาะสม

อย.เปิดแสดงความเห็นพระราชบัญญัติยาฉบับใหม่อย.เปิดแสดงความเห็นพระราชบัญญัติยาฉบับใหม่

 อย. เผยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรให้อย. ทราบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติยา ฉบับใหม่  พร้อมตั้งคณะทํางานพิจารณาในรายละเอียดของข้อกฎหมาย เพื่อให้ได้พระราชบัญญัติยา ฉบับใหม่ ทีมีกฎหมายในความความสมบูรณ์เหมาะสม

อย.มอบภารกิจหน่วยตรวจสอบการผลิตอาหารอย.มอบภารกิจหน่วยตรวจสอบการผลิตอาหาร

อย. เผยได้มีการถ่ายโอนภารกิจบางส่วนที่เป็นการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตอาหารที่ประสงค์ขอรับการตรวจประเมินสถานที่ผลิตเพื่อออกหนังสือรับรอง GMP กฎหมาย จากหน่วยตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตจาก อย.

อย.สนับสนุนการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย.สนับสนุนการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

 อย.มีภารกิจสนับสนุนการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่กาย ให้ความช่วยเหลือผลักดันการพัฒนาของ อย. ให้ประสบความสําเร็จ

ก่อนหน้า123456789ถัดไป
[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : pissanu25@gmail.com