dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
GMP ยา
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ระวังโฆษณาขายยาสมุนไพรจิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังโม้เกินจริง

จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง

จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง

  อย. สั่งระงับโฆษณาทุกสื่อ เตือนผู้บริโภคอย่าหลงเชื่อ อย. เฉียบ สั่งระงับโฆษณาขายยา จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง ทางเคเบิลทีวีทุกช่อง รวมทั้งที่โฆษณาผ่านทางแผ่นปลิว นิตยสารและหนังสือพิมพ์ หลังพบโฆษณาโอ้อวดเกินจริงว่าสามารถรักษาโรคได้สารพัด บำรุงตับ ไต เสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศท่านชาย เป็นต้น โดยอ้างถึงผู้ป่วยที่ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วมีอาการดีขึ้น และมีผู้บริโภคร้องเรียนมาที่ อย. จำนวนมากว่า ไม่สามารถรักษาโรคได้ตามที่โฆษณา วอนอย่าได้หลงเชื่อ เพราะไม่มีผลการศึกษาวิจัยที่เชื่อถือได้ ยืนยัน เตือนผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย/ผู้โฆษณา อย่าละเมิดคำสั่ง หากพบมีการโฆษณาดังกล่าวอีก จะถูกดำเนินคดี ทั้งมีโทษจำและปรับ รวมทั้งอาจถึงขั้นเพิกถอนทะเบียนตำรับยา 

  ภญ.วีรวรรณ แตงแก้ว รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคหลายราย ให้ อย.ตรวจสอบ ยาสมุนไพร จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง ที่ซื้อมากินแล้วไม่ได้ผลตามสรรพคุณที่กล่าวอ้าง อย. จึงได้ตรวจสอบ พบมีการโฆษณาขาย ยาสมุนไพร จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง ผ่านทางเคเบิ้ลทีวีหลายช่องและเว็บไซต์ พร้อมกันนี้ ยังพบการโฆษณาทางแผ่นปลิว นิตยสารและหนังสือพิมพ์บางฉบับ โดยทุกสื่อที่ตรวจพบ ปรากฏว่า มีการโฆษณาในลักษณะเดียวกัน คือ อวดอ้างรักษาได้สารพัดโรค อย่างเช่น ข้อความโฆษณา “ สุขภาพดีแข็งแรงและแข็งแกร่งด้วย ยาสมุนไพร จีนโบราณต้องปู่เซิน เป็นยาบำรุงร่างกาย มีสรรพคุณในการฟื้นฟูตับ ไต รักษาเบาหวาน ความดัน โรคเก๊าท์ รูมาตอยด์ ต่อมลูกหมากอักเสบ บำรุงระบบเลือด กระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเพศชาย เสริมสมรรถภาพทางเพศ” เป็นต้น รวมทั้งทางสื่อเคเบิลทีวีมีการนำตัวอย่างบุคคลที่ป่วยเป็นโรคต่าง ๆ เช่น โรคภูมิแพ้ เลือดลมไม่ดี ไมเกรน ฯลฯ โดยอ้างว่าหลังจากบริโภคยาดังกล่าว จะทำให้อาการของโรคหรือโรคที่เป็นอยู่ดีขึ้น อย.ขอชี้แจงว่าไม่เคยอนุญาตหรือรับรองว่า ยาสมุนไพร จิ่วเจิ้งปู่เซินเจียวหนัง มีสรรพคุณหรือคุณประโยชน์ในทางการรักษาโรค ในลักษณะที่ผู้จำหน่ายหรือผู้ขายนิยมไปโฆษณาทางสื่อต่างๆ เนื่องจากไม่มีข้อมูลการศึกษาวิจัยที่เชื่อถือได้ยืน จึงขอให้ผู้บริโภคอย่าได้หลงเชื่อ โดยยาดังกล่าวมีสรรพคุณตามที่ขึ้นทะเบียนตำรับไว้ คือ บำรุงร่างกาย เท่านั้น

  ปัจจุบัน อย. กำลังดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งจะมีโทษข้อหา โฆษณาขายยาโดยแสดงสรรพคุณอันเป็นเท็จหรือเกินจริง และโฆษณาโดยแสดงสรรพคุณยาว่าสามารถบำบัด บรรเทา รักษาหรือป้องกันโรคหรืออาการของโรค ที่รัฐมนตรีประกาศฯ จะถูกระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และได้มีหนังสือสั่งระงับการโฆษณาขายยาดังกล่าวในทุกสื่อทันที อีกทั้งขณะนี้ อย.ได้จัดทำหนังสือแจ้งเตือนผู้ประกอบการมิให้มีการโฆษณาผิดกฎหมายเช่นนี้ซ้ำ มิฉะนั้น หากตรวจพบอีก จะนำเข้าคณะกรรมการยา เพื่อพิจารณาเพิกถอนทะเบียนตำรับยาดังกล่าว

  รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า ขอให้ผู้ประกอบการทุกรายเห็นแก่ความปลอดภัยของผู้บริโภคอย่าโฆษณาด้วยวิธีต่าง ๆ ในลักษณะที่เกินเลยความเป็นจริง มิเช่นนั้น อย. จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดและเด็ดขาด สำหรับผู้บริโภค ขอให้ช่วยเป็นหูเป็นตา และอย่าหลงเชื่อง่าย นอกจากซื้อยาดังกล่าวในราคาแพงแล้ว อาจไม่ได้ผลในการรักษา แถมเกิดผลข้างเคียงต่อร่างกายโดยไม่รู้ตัวได้ หากพบการโฆษณาขายยาโอ้อวด เกินจริงให้แจ้งร้องเรียนได้ที่ ศูนย์เฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชั้น 1 ตึก อย. หรือ สายด่วน อย. 1556 หรือ E-mail: 1556@fda.moph.go.th หรือ ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี 11004

ที่มา : กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 26 มีนาคม 2553 ข่าวแจก 41 /ปีงบประมาณ 2553
FDAnews

ความเป็นมาของ GMP และการนำมาใช้ในไทย
อย.คุมกระเช้าของขวัญเรื่องวันหมดอายุ
จับเว็บไซตจําหนายผลิตภัณฑ์ที่สวมเลข อย.ผลิตภัณฑ์อื่น
อย.เตือนโฆษณาขายยาทางอินเทอรเน็ตสรรพคุณเกินจริง
อย.ยังไมพบหลักฐานผลไม้กระป๋องติดเชื้อ HIV
อย บุกจับแหลงขายและเก็บผลิตภัณฑ Firmax-3 ที่โคราช
หลักเกณฑ์ขออนุญาตผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3
อย.เผยผลการตรวจสอบสาหร่ายปลอม
อย. เปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องยาพาราเซตามอล
อย. ออกประกาศการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ
อย.เปิดแสดงความเห็นพระราชบัญญัติยาฉบับใหม่
อย.มอบภารกิจหน่วยตรวจสอบการผลิตอาหาร
อย.สนับสนุนการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
อย. แนะผู้บริโภคในการเลือกซื้อผักผลไม้เทศกาลกินเจ
อย.แจงยังไม่มีการขึ้นทะเบียนขอใช้เฟรซเซลล์
เครื่องสําอางรักษาสิวฝ้าหน้าใสทางเฟซบุ๊คอันตราย
อย่าซื้อยาปฏิชีวนะมาใช้เองในหน้าฝน
วิธีการเช็ค อย. ตรวจสอบเลขที่ อย.
อย. เผย 54 รายการ อาหารเสริมผิดกฏหมาย
หลักเกณฑ์เบื้องต้นของสถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสําอาง
อย.ทลายแหล่งผลิตและแหล่งขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
อย. จ่อเผาแอลกอฮอล์อุ่นอาหารเมทานอลเกินปริมาณ
อย.บุกจับอาหารเสริมต่างประเทศยี่ห้อ FUCO
อย.เพิ่มกฏร้านขายยาไม่มีเภสัชกรร้องเรียนได้
อย. เตือนแคปซูลผงบุกอันตรายพบเป็นยาปลอม
อย.เตือนระวังการบริโภคนำ้แข็งและไอศกรีมเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์
อย. รณรงค์อยากสวยอย่าเสี่ยงต้านโฆษณาเกินจริง
อย.ระวังยาแผนโบราณปนเปื้อนยาสเตียรอยด์
อย.เตือนระวังยาทาให้ผิวขาวอันตราย-ขาลาย
อย.แนะอ่านฉลากหวานมันเค็มก่อนซื้อ
อย. เผยชื่อยาสมุนไพรอันตรายไม่มีเลขทะเบียนตํารับยา
อย.แนะวิธีเลีอกซื้อนมพร้อมดื่มป้องกันปัญหานมเน่าเสีย
อย.บุกทลายแหล่งผลิตยาเถื่อนรายใหญ่ย่านสายไหม
อย.เตือนอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างชื่อจัดทําหนังสือครบรอบ 40 ปี
อย.ร่วมเป็นสักขีพยานเผาทําลายผลิตภัณฑ์นมเฉพาะรุ่นของบริษัทดูเม็กซ์
อย.ลงดาบบริษัทนำเข้ายาโฆษณาอาหารผิดกฎหมาย บริษัทห้างดังโดนเพียบ
อย.เตือนภัยยาชุดลดอ้วนสูตรค็อกเทลอันตรายถึงชีวิต
ตรวจฉลากอาหารสำเร็จรูปผิดกฎมากในร้านสะดวกซื้อ
อย.จับมือตํารวจทลายแหลงขายส่งขนมนําเข้าจากต่างประเทศ
อย.เตือนผู้ประกอบการวัตถุอันตรายขออนุญาตให้ถูกต้อง
อย.จับปรับเรียบผู้กระทําผิดโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริง
อย.ปรับลดราคายาสําหรบผู้ป่วยมะเร็งยาสมาธิสั้นและยานอนหลับ
อย.โต้เชื้อไวรัสเอชไอวีในผลไม้กระป๋องไทย
อย. บุกจับโรงงานผลิตและขายยาแผนโบราณปลอม
อย.แนะวิธีเลือกซื้อและล้างผักผลไม้ ช่วงเทศกาลกินเจ
อย.สนับสนุนเครื่องผสมเกลือบริโภค 100 เครื่องทั่วประเทศ
อย.ร่วมสกัดกั้นสินค้าโฆษณาผิดกฎหมาย
อย. เผยไม่พบการใช้เวย์โปรตีนชนิดเข้มข้นรุ่นที่มีปัญหาจากประเทศนิวซีแลนด์
อย.จับยาอันตราย อาหารเสริม กินแล้วแพ้ ติดเชื้อในกระแสเลือด
รับแจ้งเรื่องการพบเห็นการขายสินค้าเลอร์เมร่าในช่องทางออนไลน์
อย. เตือนผู้บริโภค อย่าหลงคารมโฆษณากาแฟอ้างลดอ้วนได้
อย. เผยผลตรวจวิเคราะห์ “ลูกอมนมโต” พบสารไฟโตเอสโตรเจน!
อย. เตือน อย่าซื้อยากลุ่มกรดวิตามินเอชนิดมารักษาสิวสงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com