dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Product quality control
business-development
GMP ยา
ติดต่อเรา JSP Pharma


FDAnews

ข่าวสารจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. โดยตรง เพื่อให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการทางด้านอาหารและยา ได้ตระหนักถึงความปลอดภัย และใส่ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารและยา โดย บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นห่วงสุขภาพของผู้บริโภคทุกท่าน จึงได้เผยแพร่ข่าวสาร อย. เพื่อให้ผู้บริโภคได้เท่าทัน และเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อาหารและยาที่มีประโยชน์ ปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพ ไม่โดนหลอกลวง เช่น อาหารเสริม เครื่องสำอาง ยาแผนปัจจุบัน สมุนไพร เป็นต้น โดยเฉพาะ อาหารเสริม ปัจจุบันอาหารเสริมมีมากมายหลายยี่ห้อ บางชนิดก็โฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง บางชนิดก็มีโทษแก่ร่างกาย ไม่ได้มีคุณภาพที่ อย. ได้กำหนด ขอให้ข่าวสารจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ได้เผยแพร่ได้ทำให้ผู้บริโภคเลือกซื้อ เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ที่สะอาด ปลอดภัยและมีคุณภาพอย บุกจับแหลงขายและเก็บผลิตภัณฑ Firmax-3 ที่โคราชอย บุกจับแหลงขายและเก็บผลิตภัณฑ Firmax-3 ที่โคราช

 อย. ได้ตรวจจับแหล่งขายผลิตภัณฑ์ Firmax- 3 ยังพบการฝ่าฝืนการขาย เตือนผู้บริโภค ระวังอย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์ที่แสดงเป็นเครื่องสําอาง แต่โฆษณาสรรพคุณทางยาเด็ดขาด

หลักเกณฑ์ขออนุญาตผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3หลักเกณฑ์ขออนุญาตผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 3

  อย. ออกประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตผลิต นําเข้าหรือส่งออก วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พ.ศ.2557 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง

อย.เผยผลการตรวจสอบสาหร่ายปลอมอย.เผยผลการตรวจสอบสาหร่ายปลอม

  ข้อร้องเรียนเรื่อง สาหร่าย ซึ่งเป็น สาหร่าย อบแห้งที่นําไปปรุงอาหาร อย.เผยเจ้าหน้าที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม่สะเรียงได้ติดตามตรวจสอบอย่างเร่งด่วนแล้ว ขณะนี้ไม่พบการจําหน่าย สาหร่าย ยี่ห้อที่มีปัญหาในพื้นที่แต่อย่างใด

อย. เปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องยาพาราเซตามอลอย. เปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องยาพาราเซตามอล

 อย. ย้ำ ยาพาราเซตามอลยังปลอดภัยสามารถบริโภคได้เอง แต่ต้องระวังการกินยาซ้ํา หรือกินยาเกินขนาดโดยไม่รู้ตัวติดต่อกันเป็นเวลานาน เพราะอาจทําให้เกิดพิษร้ายแรงจนตับวายเสียชีวิตได้

อย. ออกประกาศการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุอย. ออกประกาศการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ

  อย. ให้ความสําคัญกับ ฉลากอาหาร โดยออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ.2557 เรื่องการแสดง ฉลากของอาหาร ในภาชนะบรรจุ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม

[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com