dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Product quality control
business-development
GMP ยา
ติดต่อเรา JSP Pharma


FDAnews

ข่าวสารจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. โดยตรง เพื่อให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการทางด้านอาหารและยา ได้ตระหนักถึงความปลอดภัย และใส่ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารและยา โดย บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นห่วงสุขภาพของผู้บริโภคทุกท่าน จึงได้เผยแพร่ข่าวสาร อย. เพื่อให้ผู้บริโภคได้เท่าทัน และเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อาหารและยาที่มีประโยชน์ ปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพ ไม่โดนหลอกลวง เช่น อาหารเสริม เครื่องสำอาง ยาแผนปัจจุบัน สมุนไพร เป็นต้น โดยเฉพาะ อาหารเสริม ปัจจุบันอาหารเสริมมีมากมายหลายยี่ห้อ บางชนิดก็โฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง บางชนิดก็มีโทษแก่ร่างกาย ไม่ได้มีคุณภาพที่ อย. ได้กำหนด ขอให้ข่าวสารจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ได้เผยแพร่ได้ทำให้ผู้บริโภคเลือกซื้อ เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ที่สะอาด ปลอดภัยและมีคุณภาพอย.เปิดแสดงความเห็นพระราชบัญญัติยาฉบับใหม่อย.เปิดแสดงความเห็นพระราชบัญญัติยาฉบับใหม่

  อย. เผยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรให้ อย. ทราบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติยา ฉบับใหม่  พร้อมตั้งคณะทํางานพิจารณาในรายละเอียดของข้อกฎหมาย เพื่อให้ได้พระราชบัญญัติยา ฉบับใหม่ ทีมีกฎหมายในความความสมบูรณ์เหมาะสม

อย.มอบภารกิจหน่วยตรวจสอบการผลิตอาหารอย.มอบภารกิจหน่วยตรวจสอบการผลิตอาหาร

   อย. เผยได้มีการถ่ายโอนภารกิจบางส่วนที่เป็นการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการผลิตอาหารที่ประสงค์ขอรับการตรวจประเมินสถานที่ผลิตเพื่อออกหนังสือรับรอง GMP กฎหมาย จากหน่วยตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตจาก อย.

อย.สนับสนุนการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย.สนับสนุนการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

 อย. มีภารกิจสนับสนุนการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จะเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่กาย ให้ความช่วยเหลือผลักดันการพัฒนาของ อย. ให้ประสบความสําเร็จ

อย. แนะผู้บริโภคในการเลือกซื้อผักผลไม้เทศกาลกินเจอย. แนะผู้บริโภคในการเลือกซื้อผักผลไม้เทศกาลกินเจ

 อย. จึงขอแนะผู้บริโภคในเรื่องการเลือกซื้อผักและผลไม้ช่วงเทศกาลกินเจการเลือกซื้อผักต้องเลือกในสภาพสดใหม่ สะอาด

 
อย.แจงยังไม่มีการขนทะเบียนขอใช้เฟรซเซลล์อย.แจงยังไม่มีการขึ้นทะเบียนขอใช้เฟรซเซลล์

 อย. แจง กรณีการฉีด “เฟรซเซลล์สารสกัดจากรกแกะ” จากการตรวจสอบฐานข้อมูล พบยังไม่มีการขึ้นทะเบียนตํารับยา เฟรซเซลล์  หรือผลิตภัณฑ์ที่ สกัดมาจากรกแกะ กับ อย. แต่อย่างใด เตือนประชาชน การฉีดสารแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย อาจทําให้เกิดการต่อต้านจากร่างกาย ทําให้เกิดอาการแพ้สูง

[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com