dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
GMP ยา
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


แนวคิดการผลิตอาหารเสริมกับ JSP Pharma

แนวคิดกับการผลิตอาหารเสริมกับ JSP  Pharma


      ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับสุขภาพนั้นคงจะไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า อาหารที่เรารับประทานกันเป็นประจำทุกวันนั้นมีผลต่อภาวะโภชนาการและสุขภาพร่างกายของเราเป็นอย่างมาก อาหารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต การรับประทานอาหารให้ครบถ้วนและได้สัดส่วนตามหลักโภชนาการจะนำไปสู่การมีชีวิตและรูปร่างที่ดี ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าคือพื้นฐานของการมีสุขภาพดี ดังนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าเราทานอาหารได้ถูกต้องตามหลักโภชนาการง่ายๆ คือ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และให้มีความหลากหลายในชนิดของอาหารที่รับประทาน ก็จะทำให้ได้รับสารอาหารต่างๆ ที่ร่างกายต้องการครบถ้วน และมีสุขภาพที่ดีโดยไม่ต้องพึ่งพาอาหารพิเศษใดๆ


ถ้าอย่างนั้น
อาหารเสริมมีบทบาทอย่างไร?


      ดังที่กล่าวไปแล้วในตอนต้น อาหารเสริม 
สุขภาพเป็นอาหารที่คนบางกลุ่มเชื่อว่า มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและการป้องกันโรค โดยที่ 
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม สุขภาพส่วนใหญ่ที่มีจำหน่ายนั้นยังไม่ผ่านการวิจัยอย่างละเอียดถี่ถ้วนว่ามีผลอย่างไรต่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของประโยชน์หรือผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นถ้าบริโภคเป็นเวลานานๆ อาหารเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่จำเป็น และมักจะมีราคาแพงจนเกินเหตุ แต่เนื่องจากปัจจุบันคนไทยเรามีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจและในเขตกรุงเทพฯ ตลอดจนตามเมืองหรือจังหวัดใหญ่ๆ ความสนใจและห่วงใยสุขภาพก็เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งค่านิยมที่ผิดๆ เกี่ยวกับการซื้อสุขภาพด้วยเงินมีมากขึ้น จึงเป็นโอกาสที่ดีของผู้ ผลิตอาหารเสริม สุขภาพในการนำเสนอผลิตภัณฑ์เหล่านี้ทั้งในระบบขายตรงและวางจำหน่ายทั่วไป
     จากตลาด 
อาหารเสริม สุขภาพในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม สุขภาพ อาจแบ่งคร่าวๆ ได้เป็น 2 กลุ่มคือ พวกที่อยู่ในรูปของอาหาร เช่น รังนก ซุปไก่สกัด และพวกที่สกัดหรือเตรียมมาให้อยู่ในรูปผง เม็ด หรือแคปซูล เช่น นมผึ้ง สาหร่าย กระเทียม น้ำมันปลา น้ำมันอีฟนิ่ง พริมโรส เส้นใยอาหารบางชนิด นอกจากนี้ยังมีวิตามินและแร่ธาตุอีกมากมาย ในกรณีของผลิตภัณฑ์อาหาร ส่วนใหญ่แล้วจะมีคุณค่าทางโภชนาการด้อยกว่าอาหารที่เรารับประทานกันเสียอีก แต่ราคากลับแพงกว่าหลายเท่า ขณะเดียวกันก็มีการโฆษณาให้รับประทานเป็นประจำทุกวัน ผู้บริโภคก็ควรจะใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจซื้อว่า จะได้ประโยชน์คุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายหรือไม่ เมื่อเรามีการใช้ฉลากโภชนาการซึ่งต้องระบุคุณค่าทางโภชนาการไว้บนฉลากอาหาร ก็จะเป็นข้อมูลที่จะช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารได้ดีขึ้น ส่วนผลต่อร่างกายในด้านอื่น เช่น การป้องกันและรักษาโรค ผลการศึกษาวิจัยโดยมากเป็นผลมาจากการศึกษาในสัตว์ทดลอง การศึกษาในคนยังมีน้อยมาก ข้อควรคำนึงอีกสองประการถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปของสารสกัดก็คือ ประการแรก สารที่สกัดมาจากธรรมชาตินั้น เมื่อสกัดมาแล้วอาจไม่ให้ผลหรือให้น้อยกว่าเมื่อเราทานสารนั้นในลักษณะที่เป็นอาหารตามธรรมชาติ เนื่องจากการทำงานของสารนั้นอาจต้องอาศัยปัจจัยหรือสารตัวอื่นที่มีในอาหารเช่นกันมาช่วยให้ทำงานได้ หรือทำได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ประการที่สองเมื่อสารนั้นอยู่ในอาหารตามธรรมชาติอาจมีปริมาณไม่มากนัก แต่เมื่อสกัดมาแล้วในรูปของเม็ดหรือแคปซูล ในหนึ่งเม็ดอาจมีความเข้มข้นของสารสูงเกินกว่าที่ร่างกายจะทนได้ อาจทำให้เกิดอาการแพ้ หรือผลข้างเคียงอย่างอื่นได้ ดังนั้นจึงควรพิจารณาให้ถี่ถ้วน


แล้วแนวโน้มของ
อาหารเสริมสุขภาพจะเป็นอย่างไร?


            ดังที่กล่าวมาแล้วว่า ในปัจจุบันมีความตื่นตัวทางด้านการรักษาสุขภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่กำลังพัฒนา
อาหารเสริม สุขภาพจึงยังคงอยู่ในความสนใจของคนทั่วไปต่อไปและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอีกด้วย ดังจะเห็นได้จากการขยายตัวของตลาดผลิตภัณฑ์เหล่านี้ และการที่นักวิชาการให้ความสนใจศึกษาค้นคว้าในเรื่องนี้เพิ่มขึ้น มีการจัดประชุมทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของ อาหารเสริม สุขภาพ ซึ่งประเด็นอยู่ที่ส่วนประกอบของอาหารที่ไม่จัดว่าเป็นสารอาหาร แต่เป็นส่วนที่มีผลต่อสุขภาพ (Non-nutritive health factor) และอาหารที่มีส่วนประกอบเหล่านี้จะจัดเป็นฟังก์ชั่นนัลฟูด หรือ อาหารเสริม สุขภาพยุคใหม่ ซึ่งยังไม่มีการให้คำจำกัดความที่ชัดเจน จึงอาจมีความหมายต่างกันไปในแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้ว่า อาหารนี้เป็นอาหารที่มีบทบาทอยู่ระหว่างอาหารและยา โดยมีหน้าที่คือ 1.ให้คุณค่าเช่นเดียวกับอาหารทั่วไป 2.ให้รสชาติและคุณสมบัติอื่นที่รู้สึกได้ทางประสาทสัมผัส และ 3.ให้ผลทางสรีรวิทยาหรือมีผลต่อสุขภาพนั่นเอง ซึ่งจะต่างจากอาหารทั่วไปที่จะมีหน้าที่เพียง 2 ข้อแรกเท่านั้น ผลต่อสุขภาพที่เกิดขึ้นส่วนมากจะเน้นที่โรคอันเกิดจากความเสื่อมของร่างกาย เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และน่าจะเป็นการป้องกันมากกว่าการรักษา
     ตัวอย่างของ 
อาหารเสริม สุขภาพยุคใหม่นี้ บางชนิดก็เป็นหน้าเดิมๆ แต่จะมีการศึกษาวิจัยให้ถ่องแท้ เพื่อให้สามารถสรุปผลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น วิตามินที่จัดเป็นสารต้านการเกิดออกซิเดชั่น ได้แก่ วิตามินเอ วิตามินซี วิตามินอี และเบต้าแคโรทีน พวกเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะพวกแลคติกแอซิดแบคทีเรีย น้ำมันปลา และเส้นใยอาหาร นอกจากนี้ก็ยังมีพวกโอลิโกแซคคาไรด์ซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตจำพวกหนึ่ง สารจากพืชบางชนิดที่ออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมน และอื่นๆ การศึกษาวิจัยที่ดำเนินอยู่นอกจากจะเน้นถึงผลกระทบต่อสุขภาพแล้ว ยังต้องมีการศึกษาด้านความปลอดภัยด้วย
     
อาหารเสริม สุขภาพจะยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความสนใจของผู้บริโภคต่อไป มีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับอาหารชนิดต่างๆ มากมายที่อาจมีผลต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการป้องกันโรคอันเกิดจากความเสื่อมของร่างกาย อย่างไรก็ตามอาหารเหล่านี้หรือสารที่มีผลดังกล่าวก็สามารถพบได้ในอาหารปกติที่เรารับประทานอยู่เป็นประจำทุกวัน ดังนั้นการบริโภค 
อาหารเสริม สุขภาพเป็นพิเศษอาจไม่มีความจำเป็น อย่างไรก็ตามประเด็นที่สำคัญที่สุดคือ อาหารนั้นจะมีคุณสมบัติหรือสรรพคุณตามคำกล่าวอ้างหรือไม่ และราคาที่จำหน่ายเป็นราคาที่สูงจนเกินเหตุหรือเปล่า ผู้บริโภคก็คงต้องคอยติดตามข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
หากคุณกำลังพิจารณาผู้ให้บริการผลิตอาหารเสริมสุขภาพ ติดต่อ JSP Pharma สำหรับบรับคำปรึกษา!.........

บริการรับจ้างผลิตยาสมุนไพร รับจ้างผลิตอาหารเสริม โรงงานผลิตยา
บริการรับจ้างผลิตยา รับผลิตอาหารเสริม OEM Service ตามมาตรฐาน GMPสงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com