ReadyPlanet.com
dot dot


ข่าวประชาสัมพันธ์จาก JSP Pharma
วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
Frequency asked question
business-development
ติดต่อเรา JSP Pharma
Bird Nest by JSP Pharma
บริษัท พรีม่า ฟู้ดส์ ซัพพลาย จำกัด


Pharma knowledge

ทางโรงงานเภสัชกรรมอุตสาหกรรมค็อกและเจ เอส พี ได้จัดทำโครงการความรู้เรื่องยาสู่ประชาชน โดยร่วมมือกับนักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น พ.ศ.2553ทั้งสององค์การมีความประสงค์ที่จะร่วมมือกันจัดทำโครงการความรู้เรื่องยาสู่ประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ

1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ มากขึ้น 

2.เพื่อส่งเสริมให้การบริโภคยาเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัยคุ้มค่าและช่วยลดปัญหาจากการใช้ยาที่พบบ่อยในประเทศ 

3.เพื่อ เป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ เที่ยงตรง และทันต่อเหตุการณ์ของปัญหาสุขภาพ การใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนไทยมีสุขภาพที่ดีและเป็นหนึ่งในมาตรการของการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อความปลอดภัยของประชาชนไทยต่อไป  

4.เพื่อ ให้นักศึกษาได้นำความรู้ทางด้านเภสัชกรรมที่นักศึกษาได้เรียนมาๆถ่ายทอดให้ ความรู้แก่บุคคลทั่วไปเพื่อให้เข้าใจเรื่องยาและเภสัชกรรมมากขึ้น 

5.เพื่อให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการหาข้อมูลใหม่ๆมาเพิ่มให้กับตนเองอยู่เสมอ 

6.เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการค้นคว้าหาความรู้ การอ่าน การสรุป และนำมาเสนอถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ 

7.เพื่อฝึกให้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย   

8. เพื่อ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการของระบบเภสัชสนเทศ สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านฐานข้อมูลต่างๆ และระบบสารสนเทศอื่นๆ พร้อมทั้งสามารถประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่สืบค้น รวมทั้งมีทักษะในการให้บริการด้านเภสัชสนเทศแก่บุคลาคลทั่วได้อย่างเป็นระบบและถูกต้อง

 

 

 อาหารเสริมเกรดยากับเกรดทั่วไปแตกต่างกันไหมอาหารเสริมเกรดยากับเกรดทั่วไปแตกต่างกันไหม

วิตามิน หรือ อาหารเสริม เกรดยา หรือที่เราเรียกตามภาษาอังกฤษว่า Pharmaceutical Grade และวิตามินหรืออาหารเสริมเกรดอาหารหรือที่เราเรียกตามภาษาอังกฤษว่า Food Grade ซึ่งในการผลิตวิตามินหรืออาหารเสริม

แตงโมไทยฉีดสีจริงหรือไม่แตงโมไทยฉีดสีจริงหรือไม่

 ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตว่า แตงโม ที่มีสีแดงเข้มและหวานจัดอาจจะมีการฉีดสีหรือ สารให้ความหวาน นั้น แม้จะมีคนโพสต์ต่อว่าเป็นข้อมูลมั่ว แต่หลายคนก็ยังมีข้อกังขาอยู่เกี่ยวกับเรื่องนี้ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข บอกว่า ช่วงหน้าร้อนคนกิน แตงโม เยอะ กินไปกินมาก็มีข้อสงสัยว่า ทำไมหวานดี หวานจัด สีแดงมากและมีข้อสงสัยอยู่เรื่อย ๆ ว่าใส่สีหรือเปล่า เพิ่ม สารให้ความหวาน เข้าไปหรือเปล่าเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตราย

ใครบ้างควรกินอาหารเสริมหรือวิตามินใครบ้างควรกินอาหารเสริมหรือวิตามิน

 วิตามิน และ อาหารเสริม เป็นรูปแบบของสารอาหารชนิดหนึ่งที่ปกติ เราก็จะได้จาการรับประทานอาหารในทุกๆวันอยู่แล้ว ซึ่งในประเทศของเราที่เป็นประเทศที่เป็นเกษตรกรรม อาหารการกินอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้ มีให้เลือกรับประทานอยู่ในทุกๆวัน

ทำไมเราต้องรับประทานวิตามินหรืออาหารเสริมทำไมเราต้องรับประทานวิตามินหรืออาหารเสริม

 หลายคนเคยสงสัยว่าเพราะอะไรจึงมีอาหารเสริมขึ้นมา ส่วนใหญ๋พวกเราก็รับประทานอาหารครบ 3 มื้อ แล้วคนประเภทไหนละที่เหมาะกับการรับประทานวิตามินและอาหารเสริม ปัจจัยผู้ที่ควรได้รับอาหารเสริมและวิตามินมากที่สุดมีดังนี้

ผักกาดสรรพคุณครอบจักรวาลผักกาดสรรพคุณครอบจักรวาล

 ผักกาด มี 2 ประเภท คือ ประเภทกินใบ ได้แก่ ผักกาดขาว ผักกาดดำ และประเภทกินดอก เช่น กะหล่ำดอก โดยผักกาดอุดมไปด้วยสารที่ช่วยป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็ง คนไทยในอดีตมักคั้นเอาเป็นน้ำสด ๆ ใช้อมกลั้วคอเพื่อรักษาอาการร้อนใน และใช้ทารักษาโรคโซไรอะซิส หรือโรคเรื้อนกวาง ขณะที่บร็อคโคลี่ก็ถือเป็นตระกูลเดียวกับ ผักกาด มีอีกชื่อหนึ่งว่า กะหล่ำดอกอิตาเลียน มีพลังงานมากกว่าผักคะน้า หัวไชโป๊ กะหล่ำดอก ผักกาดขาวปลี(อีลุ้ย) และกวางตุ้ง

สายตาสั้นตอนเด็กมีปัญหาต่อพัฒนาการสมองสายตาสั้นตอนเด็กมีปัญหาต่อพัฒนาการสมอง

 บางที เราอาจจะมีความสงสัยว่า ทำไม สายตาสั้น ทำให้ตาบอดได้ เพราะเราก็รู้กันว่าถ้าผู้ใหญ่เกิดอาการสายตาสั้นก็ไปตัดแว่น อันนั้นก็เป็นภาวะผิดปกติของสายตาโดยทั่วไป แต่ไม่ใช่ในเด็ก ถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามที่ทำให้เด็กไม่สามารถมองเห็นภาพที่ชัดเจนได้ การ พัฒนาการ มองเห็นของเด็กก็จะไม่เกิดด้วย เพราะพัฒนาการมองเห็นที่ว่านี้ จะประกอบด้วยปัจจัยทั้งทางด้านสายตาและสมองซึ่งก็คือศูนย์รับภาพการมองเห็น

อาหารไทย 22 เมนูลดเสี่ยงมะเร็งอาหารไทย 22 เมนูลดเสี่ยงมะเร็ง

 อาจารย์มลฤดี สุขประสารทรัพย์ ผู้วิจัยได้สร้างแบบจำลองเลียนแบบการกินอาหารที่มีสารก่อมะเร็ง อาทิ อาหารปิ้ง ย่าง รมควัน และอาหารที่ต้มตุ๋นเป็นเวลานาน โดยนำ อาหารไทย เหล่านั้นมาทำปฏิกิริยากับไนไตรท์ ในสภาวะคล้ายการย่อยอาหารของคน ได้ผลวิจัยแบ่งเป็น 3 ระดับ อาหารไทยที่ป้องกันมะเร็งได้ดีที่สุด อาหารไทยที่ป้องกันมะเร็งได้ดีในระดับกลาง  อาหารไทยที่ป้องกันมะเร็งได้ต่ำ

ข้อดี 8 อย่างของการออกกำลังกายข้อดี 8 อย่างของการออกกำลังกาย

รู้ไหมครับว่าคนไทยเสี่ยงเป็นโรคไม่ติดต่อที่เกี่ยวกับเสื่อมสภาพทางร่างกายมาก ขึ้น สาเหตุมาจากวิถีชีวิตของคนไทยทุกวันนี้พึ่งพาเครื่องอำดวยความสะดวกเป็น อย่างมาก และใช้ร่างกายในการเคลื่อนไหวน้อยลงทุกวันจากสถิติพบว่า เราใช้เวลานอนพักผ่อน 6-8 ชั่วโมง ที่เหลืออีกประมาณ 16 ชั่วโมง ส่วนมากจะใช้ไปกับการนั่ง 60-80% เลยทีเดียวที่เหลืออีกประมาณ 16 ชั่วโมง ส่วนมากจะใช้ไปกับการนั่ง 60-80% เลยทีเดียว

สารพิษอันตรายที่ปนในน้ำดื่มสารพิษอันตรายที่ปนในน้ำดื่ม

คุณ ทราบหรือไม่ว่า มีสารเคมีอันตรายปนเปื้อนอยู่ใน น้ำดื่ม โดยเฉพาะตัวกรองที่ใช้อาจไม่สามารถกำจัดออกไปได้ ซึ่งสารเคมีเหล่านี้จะนำไปสู่โรคอันตรายมากมาย และจากการศึกษา 4 สารอันตรายที่พบบ่อยที่สุด

อาหาร 6 อย่างเหมาะสำหรับผู้ป่วย

เมื่อเราเริ่มมีอาการไม่สบาย ร่างกายอาจมีความต้องการพลังงานมากกว่าปกติ เพื่อปรับสมดุลและกลับมาทำงานเป็นปกติโดยเร็ว เนื่องจากเป็นช่วงที่ร่างกายต้องต่อสู้กับการติดเชื้อ โดยเฉพาะอาการไข้ ที่ส่งผลให้ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้น

ก่อนหน้า123456789...1920ถัดไป
[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : pissanu25@gmail.com