dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
GMP ยา
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Pharma knowledge

ทางโรงงานเภสัชกรรมอุตสาหกรรมค็อกและเจ เอส พี ได้จัดทำโครงการความรู้เรื่องยาสู่ประชาชน โดยร่วมมือกับนักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น พ.ศ.2553 ทั้งสององค์การมีความประสงค์ที่จะร่วมมือกัน จัดทำโครงการความรู้เรื่องยาสู่ประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ

1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ มากขึ้น 

2.เพื่อส่งเสริมให้การบริโภคยาเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย คุ้มค่าและช่วยลดปัญหาจากการใช้ยาที่พบบ่อยในประเทศ 

3.เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ เที่ยงตรง และทันต่อเหตุการณ์ของปัญหาสุขภาพ การใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนไทยมีสุขภาพที่ดีและเป็นหนึ่งในมาตรการของการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อความปลอดภัยของประชาชนไทยต่อไป  

4.เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ทางด้านเภสัชกรรม ที่นักศึกษาได้เรียนมาๆถ่ายทอดให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป เพื่อให้เข้าใจเรื่องยาและเภสัชกรรมมากขึ้น 

5.เพื่อให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการหาข้อมูลใหม่ๆมาเพิ่มให้กับตนเองอยู่เสมอ 

6.เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการค้นคว้าหาความรู้ การอ่าน การสรุป และนำมาเสนอถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ 

7.เพื่อฝึกให้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย   

8. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการของระบบเภสัชสนเทศ สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านฐานข้อมูลต่างๆ และระบบสารสนเทศอื่นๆ พร้อมทั้งสามารถประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่สืบค้น รวมทั้งมีทักษะในการให้บริการด้านเภสัชสนเทศแก่บุคลาคลทั่วไปได้อย่างเป็นระบบและถูกต้อง

 

 

 เมนูเพิ่มภูมิคุ้มกันหน้าหนาวเมนูเพิ่มภูมิคุ้มกันหน้าหนาว

 เข้าถึง ฤดูหนาว อย่างเป็นทางการแล้ว เนื่องจาก ฤดูหนาว จะมีความชื้นต่ำและอากาศเย็นจะทำให้ช่วงนี้คนป่วยจาก โรคไข้หวัด กันมากมาย โรคไข้หวัด เกิดจากการติดเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจส่วนบน ได้ปก่ จมูกและคอ เกิดขึ้นได้จากการสูดดมอากาศที่มีเชื้อเข้าไป การคลุกคลีกับผู้ป่วยและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

อาหารที่ปรุงแล้วจะทำให้ห่างไกลโรคเข้าใจบริโภคอาหารปลอดภัยห่างไกลโรค

อาหารที่ปรุงแล้วจะทำให้ห่างไกลโรค แต่บริโภคอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบเหมือนนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายพราะอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบเป็นแหล่งของเชื้อแบคทีเรีย ไวรัสและพยาธิ ผู้บริโภคควรจะใส่ใจในเรื่องของการรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ

อาหารช่วยเร่งให้ผมยาวขึ้นอาหารช่วยเร่งให้ผมยาวขึ้น

 อาหารที่ช่วยเร่งให้ เส้นผม ของคุณยาวขึ้น ถ้าให้ เส้นผม ของเรายาวเร็วขึ้น ควรจะรับประทานอาหารดังต่อไปนี้ อาหาร 12 ชนิดที่ควรจะรับประทาน

น้ำวีทกราสสารพัดประโยชน์น้ำวีทกราสสารพัดประโยชน์

 น้ำวีทกราส (Wheat grass juice) เครื่องดื่มสีเขียวเข้ม มีขายทั้งแบบคั้นสด หรือในรูปแบบอาหารเสริม สกัดเป็นผงสำเร็จรูปชงน้ำดื่ม และแบบสารสกัดบรรจุแคปซูลหรืออัดเม็ดให้เลือกรับประทาน น้ำวีทกราส ที่กล่าวถึงคือ น้ำคั้นจากต้นอ่อนข้าวสาลี นั่นเอง

อาหารเสริมที่ควรงดสำหรับคนกินเจอาหารเสริมที่ควรงดสำหรับคนกินเจ

 ในช่วงเทศกาลกินเจ สำหรับผู้ที่รับประทาน อาหารเสริม ควรจะต้องเลือกรับประทานอาหารเสริมที่ไม่ได้สกัดจากเนื้อสัตว์ ควรจะงดไว้ก่อนในช่วงเทศกาล เพื่อให้ถูกต้องตามเทศกาล

รายการเมนูอาหารเสริมที่ทำมาจากนมแม่รายการเมนูอาหารเสริมที่ทำมาจากนมแม่

 วันนี้มีหลากหลายเมนู อาหารเสริม ที่ลูกน้อยที่คุณแม่จะปรุงอาหารให้ลูกน้อยด้วยการผสม นมแม่ ลงไปในอาหาร เพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารให้แก่ลูกน้อย

เติมวิตามินสู่ร่างกายให้เด็กน้อยด้วยวิธีธรรมชาติเติมวิตามินสู่ร่างกายให้เด็กน้อยด้วยวิธีธรรมชาติ

 ปัจจุบันมี วิตามินเสริม สำหรับเด็กมากมายหลากหลายยี่ห้อ แต่คุณทราบหรือไม่ว่าการบริโภควิตามินเสริมมากเกินไปอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพร่างกายของเด็กน้อยได้ อีกทั้ง วิตามินเสริม ยังเป็นการส่งเสริมนิสัยการบริโภคที่ไม่ดีให้กับเด็ก เพราะการให้เด็กน้อยรับประทาน วิตามินเสริม เป็นประจำอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย ถือเป็นการปิดกั้นการรับประทานอาหารปกติที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

อาหาร 10 ประภทที่ตำราแพทย์จีนไม่ควรที่จะรับประทานมากเกินไป เพราะมีโทษต่อร่างกายได้อาหาร 10 อย่างควรเลี่ยงตามตำราแพทย์จีน

 อาหาร 10 ประภทที่ตำราแพทย์จีนไม่ควรที่จะรับประทานมากเกินไป เพราะมีโทษต่อร่างกายได้นั้น  อาหาร 10 อย่าง ได้แก่ ไข่เยี่ยวม้า,ปาท่องโก๋,ผักดอง,เนื้อย่าง,ตับหมู,ผักขม หรือผักปวยเล้ง,บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป,เมล็ดทานตะวัน,เต้าหู้หมัก หรือเ้ตาหู้ยี้,ผงชูรส

วิธีรับประทานให้ได้ผิวขาวตามต้องการวิธีรับประทานให้ได้ผิวขาวตามต้องการ

ไม่ว่าผู้หญิงและผู้ชาย ต่างก็รัก ผิวพรรณ ด้วยกัน เพราะการมีผิวพรรณที่ดี อ่อนเยาว์ขาวใส ทำให้ดูมั่นใจมากขึ้น ปัจจุบันผู้คนสนใจทาน อาหารเสริม ที่ผลิตกันมากมายในปัจจุบัน เราจะมีวิธีรับประทาน อาหารเสริมดูแลตัวเองให้ได้ผลมากที่สุด

10 วิธีผ่อนคลายความเหนื่อยล้า10 วิธีผ่อนคลายความเหนื่อยล้า

 ในตอนเช้า คุณไม่อยากจะตื่นมาทำงานใช่หรือไม่ หรือจะเกิดจากวันหยุดพักผ่อน  หรือบางทีอาจจะเบื่อกับรถติด เบื่อกับการทำงานที่เต็มบนโต๊ะ ซึ่ง สิ่งเหล่านี้อาจทำให้ร่างกายของคุณรู้สึก เหนื่อยล้า ลงได้ง่าย เรามี 10 วิธีมาแนะนำให้คุณผ่อนคลายกัน

[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com