dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
GMP ยา
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ข้อดี 8 อย่างของการออกกำลังกาย

รู้ไหมครับว่าคนไทยเสี่ยงเป็นโรคไม่ติดต่อที่เกี่ยวกับการเสื่อมสภาพทางร่างกายมากขึ้น สาเหตุมาจากวิถีชีวิตของคนไทยทุกวันนี้พึ่งพาเครื่องอำนวยความสะดวกเป็นอย่างมาก และใช้ร่างกายในการเคลื่อนไหวน้อยลงทุกวัน จากสถิติพบว่า เราใช้เวลานอนพักผ่อน 6-8 ชั่วโมง ที่เหลืออีกประมาณ 16 ชั่วโมง ส่วนมากจะใช้ไปกับการนั่ง 60-80% เลยทีเดียว เพราะฉะนั้นถ้าเกิดการมีกิจกรรมทางกายลดลง จะทำให้เป็นเหตุหลักที่ทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้ สิ่งที่ตามมาคือ การนำไปสู่โรคร้ายต่างๆ คือ เบาหวาน องค์การอนามัยโลกพบว่า น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นคือภาวะคุกคามมนุษยชาติ เพราะการเป็น เบาหวาน จะนำไปสู่โรคอีกหลายโรค อย่างไรก็ตาม การออกกำลังกาย อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหว สามารถช่วยขับไล่โรคร้าย ช่วยให้เรามีสุขภาพดีได้ถึง 8 อย่าง ดังนี้

  1. ลดการเสียชีวิตและความเสี่ยงต่อการเกิด มะเร็ง หน้าอกซ้ำซ้อน ได้ถึงร้อยละ 50
  2. ลดความเสี่ยงต่อการเกิด มะเร็งลำไส้ใหญ่ ได้ถึงร้อยละ 60
  3. ลดการเกิดโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงได้ถึงร้อยละ 40
  4. ลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ ได้ร้อยละ 27
  5. ลดความเสี่ยงต่อการเกิด เบาหวาน ชนิดที่ 2 ได้ร้อยละ 58
  6. ช่วยให้การรักษา เบาหวาน ชนิดที่ 2 มีประสิทธิภาพถึง 2 เท่า เทียบกับการไดรับอินซูลินแบบมาตรฐาน
  7. ลดภาวะซึมเศร้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทียบเท่าการบำบัดด้วยยาและพฤติกรรม
  8. ผู้ใหญ่ที่มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนั้นมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตน้อยกว่าผู้ที่มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในระดับต่ำถึงร้อยละ 20 และมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยโรค มะเร็ง น้อยกว่าถึงร้อยละ 33

ใน เมื่อรู้ว่าการ ออกกำลังกาย มันดีและมีประโยชน์ขนาดนี้แล้วนั้น พวกคุณจะมัวรออะไรอยู่ได้เวลาแล้วที่คุณจะมา ออกกำลังกาย อย่างเป็นประจำเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่ แข็งแรงสมบรูณ์และปลอดภัยไม่เสี่ยงโรคร้าย

ที่มา : สสส
Pharma knowledge

เมนูเพิ่มภูมิคุ้มกันหน้าหนาว
เข้าใจบริโภคอาหารปลอดภัยห่างไกลโรค
อาหารช่วยเร่งให้ผมยาวขึ้น
น้ำวีทกราสสารพัดประโยชน์
อาหารเสริมที่ควรงดสำหรับคนกินเจ
รายการเมนูอาหารเสริมที่ทำมาจากนมแม่
เติมวิตามินสู่ร่างกายให้เด็กน้อยด้วยวิธีธรรมชาติ
อาหาร 10 อย่างควรเลี่ยงตามตำราแพทย์จีน
วิธีรับประทานให้ได้ผิวขาวตามต้องการ
10 วิธีผ่อนคลายความเหนื่อยล้าสงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com