dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
GMP ยา
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


พืชพิษและการรักษา

           

    พืช เป็นสิ่งมีชีวิต ที่ให้คุณอนันต์แก่มวลมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเสมือนปอดของโลก คอยฟอกอากาศ เปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ให้เป็นก๊าซออกซิเจน เป็นยารักษาโรคภัยหรือแม้กระทั่งเป็นที่พักอาศัย แต่พืชบางชนิดก็เป็นพืชพิษก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายเช่นกัน

พืชมีพิษ คือพืชที่มีสารหรือส่วนที่ทำอันตรายแก่ร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ โดยอาจจะทำให้เกิดการระคายเคือง, ความเจ็บปวด, หรือรุนแรงถึงชีวิต จากการสัมผัสหรือบริโภคเข้าไป  โดยสาเหตุส่วนใหญ่ที่คนได้รับพิษคือ การใช้ผิดชนิดจากที่เคยใช้ เนื่องจากพืชที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ กับพืชพิษต่างมีลักษณะใกล้เคียงกันมาก  ส่วนความรุนแรงของการเกิดพิษนั้นขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยของผู้ที่ได้รับพิษ ได้แก่ เด็กจะแสดงอาการพิษมากกว่าผู้ใหญ่, ความไวต่อสารพิษในแต่ละคน โดยผู้ที่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วยิ่งได้รับสารพิษ อาการยิ่งมากขึ้น, ขนาดและระยะเวลาที่สัมผัสกับพิษ อีกปัจจัยคือ ปัจจัยของพืช ได้แก่ ชนิดของพืช, อายุของพืช, ฤดูกาล, และส่วนของพืช

การแบ่งพืชพิษ สามารถแบ่งได้ตามตำแหน่งที่ทำให้เกิดพิษ ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะพืชที่มีพิษต่อผิวหนังและตาด้วยการสัมผัสโดยสามารถแบ่งได้3 ประเภทได้แก่ พืชมีขน, พืชมีน้ำยางขาว,และพืชมีน้ำยางใส   

พืชมีขน ก่อให้เกิดพิษ เนื่องจากภายในขนมีสารที่ทำให้แพ้ เกิดอาการคัน โดยพืชที่มักก่อให้เกิดพิษที่สำคัญ 3 อันดับคือ หมามุ่ย, ตำแย, และตะลังตังช้าง โดยส่วนที่เป็นพิษของหมามุ่ยคือ ขนจากฝัก ส่วนตำแยกับตะลังตังช้างมีส่วนที่เป็นพิษคือ ขนจากลำต้นอ่อน   การรักษาพยาบาล ขั้นแรกให้นำขนออกจากผิวหนัง โดยสามารถเลือกปฏิบัติได้จากวิธีต่างๆดังต่อไปนี้คือ ถูด้วยดินทรายสะอาด, ถูด้วยข้าวเหนียวที่บีบจนเนื้อเละเข้าหากัน คลึงบริเวณที่เป็น ส่วนวิธีที่สะดวกและง่ายที่สุดคือ นำสก็อตเทปแปะดึงขนออก จากนั้นจึงรักษาอาการแพ้ คัน โดยทาคาลาไมน์ หรือ ครีมสเตียรอยด์ ข้อควรระวังในการรักษาพยาบาล คือถ้าโดนพิษจากพืชขนห้ามนำไปถูล้างด้วยสบู่เด็ดขาดเพราะจะทำให้ขนยิ่งเข้าไปลึกขึ้น

พืชพิษ พืชมีขนพืชมีพิษ พืชมีขน ตำแย พืชมีขน พื๙มีพิษ ตะลึงช้างพืชมีขน พืชมีพิษ ตะลึงช้าง

 

 

พืชมีน้ำยางขาว ก่อให้เกิดพิษได้จากน้ำยางของทุกส่วนในพืช ที่มีฤทธิ์กัดผิวหนังทำให้เป็นแผล,ผื่นคันและหากเข้าตาอาจทำให้ตาบอดได้  โดยพืชในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นพืชสกุล Euphorbia เช่น สลัดได, ต้นคริสต์มาส, พญาไร้ใบ เป็นต้น การรักษาพยาบาล ขั้นแรกให้เอายางออก โดยการใช้แอลกอฮอล์เช็ด ถ้าเข้าตาล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆครั้งทันทีจากนั้นจึงรักษาอาการ โดยทา ครีมสเตียรอยด์,ยาหม่อง,คาลาไมน์ 

พืชมีพิษ พืชเสพติด ต้นคริสต์มาส สลัดได พืชมีพิษ พืชมียางน้ำขาว พญาไร้ใบ พืชมียางน้ำใส พืชมีพิษ พืชเสพติด

 

 

พืชมีน้ำยางใส ก่อให้เกิดพิษเนื่องจากน้ำยาง ทำให้ผิวหนังเปื่อยพองและเป็นผื่นเป็นแผลได้ สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มที่มีสารประกอบฟีนอล, กลุ่มที่มีผลึกแคลเซียมออกซาเลทและกลุ่มที่ไม่ทราบองค์ประกอบในน้ำยาง   โดยการรักษาพยาบาลของทั้ง 3 กลุ่มสามารถปฏิบัติได้ดังนี้  ขั้นแรกให้ล้างยางออกทันทีด้วยสบู่และน้ำสะอาด จากนั้นจึงรักษาอาการ โดยทา ครีมสเตียรอยด์,ยาหม่อง,คาลาไมน์

 

- กลุ่มที่มีสารประกอบ phenol  พบในวงศ์ Anacardiaceaeได้แก่ ยางมะม่วง, ยางมะมุด, ยางมะม่วงหิมพานต์และยางรักหลวง

พืชมีพิษ พืชยาน้ำใส รักหลวงมะม่วงหิมพานต์ พืชมีพิษ พืชมีขนมะมุด พืชมีพิษ พืชยางน้ำใส

 

กลุ่มที่มีผลึก calcium oxalate พบในวงศ์ Araceae โดยส่วนมากจะเป็นกลุ่มไม้ประดับบ้าน เช่น บอนสี, เงินไหลมา, เขียวหมื่นปี, สาวน้อยประแป้ง, เผือก, กระดาด เป็นต้น

บอนสี พืชมีพิษ พืชมีขน   

 

กลุ่มที่ไม่ทราบองค์ประกอบ ในน้ำยางคือ เพชรสังฆาต ซึ่งส่วนที่เป็นพิษคือน้ำยางจากเถา

 

 เขียนบทความโดย 

    
 นศภ. ชุติมณฑน์ อุดมเกียรติกูล  


อ้างอิงจาก : 

1. ดร.นิศารัตน์ ศิริวัฒนเมธานนท์. พืชพิษและพืชเสพติด.ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล; 2012 : 1-28.

2. จำลอง เพ็งคล้าย. ๒๕๔๕. พืชมีพิษในประไทย(1). (ออนไลน์). แหล่งที่มา:http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_toxic/a_tx_1_001c.asp?info_id=86. ๒ เมษายน ๒๕๕๕

 

 

 
Pharma knowledge

เมนูเพิ่มภูมิคุ้มกันหน้าหนาว
เข้าใจบริโภคอาหารปลอดภัยห่างไกลโรค
อาหารช่วยเร่งให้ผมยาวขึ้น
น้ำวีทกราสสารพัดประโยชน์
อาหารเสริมที่ควรงดสำหรับคนกินเจ
รายการเมนูอาหารเสริมที่ทำมาจากนมแม่
เติมวิตามินสู่ร่างกายให้เด็กน้อยด้วยวิธีธรรมชาติ
อาหาร 10 อย่างควรเลี่ยงตามตำราแพทย์จีน
วิธีรับประทานให้ได้ผิวขาวตามต้องการ
10 วิธีผ่อนคลายความเหนื่อยล้าสงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com