dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
GMP ยา
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Pharma knowledge

ทางโรงงานเภสัชกรรมอุตสาหกรรมค็อกและเจ เอส พี ได้จัดทำโครงการความรู้เรื่องยาสู่ประชาชน โดยร่วมมือกับนักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น พ.ศ.2553 ทั้งสององค์การมีความประสงค์ที่จะร่วมมือกัน จัดทำโครงการความรู้เรื่องยาสู่ประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ

1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ มากขึ้น 

2.เพื่อส่งเสริมให้การบริโภคยาเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย คุ้มค่าและช่วยลดปัญหาจากการใช้ยาที่พบบ่อยในประเทศ 

3.เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ เที่ยงตรง และทันต่อเหตุการณ์ของปัญหาสุขภาพ การใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนไทยมีสุขภาพที่ดีและเป็นหนึ่งในมาตรการของการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อความปลอดภัยของประชาชนไทยต่อไป  

4.เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ทางด้านเภสัชกรรม ที่นักศึกษาได้เรียนมาๆถ่ายทอดให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป เพื่อให้เข้าใจเรื่องยาและเภสัชกรรมมากขึ้น 

5.เพื่อให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการหาข้อมูลใหม่ๆมาเพิ่มให้กับตนเองอยู่เสมอ 

6.เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการค้นคว้าหาความรู้ การอ่าน การสรุป และนำมาเสนอถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ 

7.เพื่อฝึกให้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย   

8. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการของระบบเภสัชสนเทศ สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านฐานข้อมูลต่างๆ และระบบสารสนเทศอื่นๆ พร้อมทั้งสามารถประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่สืบค้น รวมทั้งมีทักษะในการให้บริการด้านเภสัชสนเทศแก่บุคลาคลทั่วไปได้อย่างเป็นระบบและถูกต้อง

 

 

 อาหารเสริมในรูปแบบของเหลวหรือชนิดน้ำอาหารเสริมในรูปแบบของเหลวหรือชนิดน้ำ

 อาหารเสริม ในรูปแบบน้ำได้ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน โดยได้นำเข้าผลไม้บางชนิดมาบดและผสมน้ำหรือน้ำผลไม้ บรรจุอยู่ในขวดแก้วหรือพลาสติก สารอาหาร อาหารเสริม ในรูปแบบของเหลวนั้นดีเยี่ยม ง่ายในการกลืน

ทริปโตเฟน ช่วยคลายเครียดได้จริงเหรอ?ทริปโตเฟน ช่วยคลายเครียดได้จริงเหรอ?

 โดยเมื่อเราเกิดความเครียดร่างกายจะมีการปรับตัวเพื่อให้รับมือกับความเครียดที่เกิดขึ้น ซึ่งการปรับตัวนี้จะมีผลต่อต่อมหมวกไตมากที่สุด เนื่องจากต่อมหมวกไตจะรับภาระในการสร้างฮอร์โมนต่างๆ ออกมาเพื่อให้ร่างกายใช้ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆที่บีบคั้นเข้ามา ทำให้มีการใช้ปริมาณวิตามินและสารอาหารบางตัวเพิ่มขึ้น เพื่อใชในการสร้างฮอร์โมน พร้อมกันนี้ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตจะทำหน้าที่ขับสารอาหารบางตัวออกมากับปัสสาวะ ทำให้เกิดการขาดวิตามินและสารอาหารบางตัวได้ ได้แก่ วิตามินบี 1 บี 2 บี 3 และวิตามินซี

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในฤดูฝนกันเถอะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในฤดูฝนกันเถอะ

 โดยทั่วไประบบภูมิคุ้มกันมีกลไกการทำงานที่ซับซ้อนและเกี่ยวเนื่องกับสารเคมีหลายชนิด รวมทั้งเซลล์เม็ดเลือดขาวก็ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำหน้าที่หลักในระบบภูมิคุ้มกัน กระบวนการหลักที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดสิ่งแปลกปลอมหรือเชื้อโรคในร่างกายของเม็ดเลือดขาวชนิดแม็คโครฟาจ คือ กระบวนการฟาโกไซโตซิส (phagocytosis) ซึ่งเป็นการดักจับกินเชื้อโรคโดยตรงของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดนี้

การเสริมสร้างคอลลาเจน ด้วยการรับประทานการเสริมสร้างคอลลาเจน ด้วยการรับประทาน

เนื่องจาก คอลลาเจน เป็นโปรตีนที่มีโครงสร้างโมเลกุลใหญ่ ร่างกายสามารถดูดซึมได้ยาก จึงจำเป็นต้องผ่านกระบวนการให้ความร้อนและย่อยสลายด้วยเอนไซม์เพื่อให้ได้ คอลลาเจน ที่มีขนาดโมเลกุลเล็กลง เพื่อที่จะสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทางลำไส้เล็กในรูปของ ไดเปปไทด์ ไตรเปปไทด์ หรือกรดอะมิโน เพื่อให้ร่างกายได้รับประโยชน์สูงสูดโดย คอลลาเจน ที่ผ่านกระบวนการให้ความร้อนและย่อยสลายด้วยเอนไซม์มีด้วยกัน 3 ประเภทคือคอลลาเจน ไฮโดรไลเซท, คอลลาเจน เปปไทด์ และ คอลลาเจน ไตรเปปไทด์

วิธีเลือกคอลลาเจนให้เหมาะกับตัวคุณวิธีเลือกคอลลาเจนให้เหมาะกับตัวคุณ

คงเคยได้ยินกันบ่อยๆ ว่า หากอยากจะผิวพรรณแลดูสดใสสุขภาพดีเรียบตึง ชุ่มชื้น ดูอ่อนเยาว์และลดรอยเหี่ยวย่น ต้องกิน คอลลาเจน เพื่อเสริมสร้าง คอลลาเจน ให้กับผิวหนัง แต่คุณทราบหรือไม่ว่า คอลลาเจน แท้จริงแล้วคืออะไร และเกี่ยวข้องอะไรกับการลดรอยเหี่ยวย่น เรามาทำความรู้จักกับคอลลาเจนกัน
รูปแบบการใช้ประโยชน์ของน้ำมันรำข้าวประโยชน์การใช้น้ำมันรำข้าว

ข้อมูลบทความโดย นางสาวอุไรวรรณ แก้วเจริญสมบัติ ฝ่ายสนับสนุนข้อมูลทางด้านเทคนิค บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด

น้ำมันรำข้าวคืออะไรทำมาจากอะไรน้ำมันรำข้าวคืออะไรทำมาจากอะไร

 หลายคนคงเคยได้ยินเกี่ยวกับ “น้ำมันรำข้าว” หลายคนกำลังทานอยู่ หลายคนแนะนำให้คนใกล้ตัว และหลายๆคนกำลังสนใจที่จะเริ่มรับประทาน แล้ว น้ำมันรำข้าว คืออะไรและมีประโยชน์กับร่างกายอย่างไร วันนี้เรามาทำความรู้จักกับ น้ำมันรำข้าว และประโยชน์ของ น้ำมันรำข้าว กันดีกว่า น้ำมันรำข้าว (Rice bran oil) เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งสกัดได้จากรำข้าว มีคุณค่าทางอาหารสูง นอกจากนี้ยังสามารถสกัดสารอาหารอื่นที่มีอยู่ใน น้ำมันรำข้าว ดิบ เพื่อใช้เป็นสารเสริมสุขภาพและเครื่องสำอางได้ โดยในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวในท้องตลาดอยู่ 3 ประเภท ได้แก่

อาหารบำรุงสายตาใครคิดว่าไม่สำคัญอาหารบำรุงสายตาใครคิดว่าไม่สำคัญ

 วิตามินหรือสารอาหารที่ช่วยบำรุงสายตา นอกจากวิตามินเอ ที่เรารู้กันดีอยู่แล้ว ยังมีสารอาหารที่ชื่อว่า ลูทีน (Lutein) และ ซีแซนทีน (Zeaxanthin) โดย ลูทีน และ ซีแซนทีน นี้เป็นสารธรรมชาติจัดอยู่ในกลุ่มของสารรงควัตถุที่มีสีในตระกูลของสารแคโรทีนอยด์ได้จากอาหารจำพวกพืช ผัก ผลไม้ ที่มี่สีเขียวเข้ม และเหลือง เช่น ผักคะน้า ผักโขม ฟักทอง แครอท มะละกอและข้าวโพด เป็นต้น

กระบวนการทำงานของอาหารเสริมในรูปแบบเม็ดกระบวนการทำงานของอาหารเสริมในรูปแบบเม็ด

 ปัจจุบัน อาหารเสริมมีหลากหลายยี่ห้อ หลายแบรนด์ แต่อาหารเสริมที่ดีคือ ผู้ที่บริโภคอาหารเสริมจะต้องทานอาหารเสริมได้อย่างสะดวก การดูดซึมของสารอาหารเข้าสู่ร่างกายเมื่อนำไปใช้ ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก วันนี้จะนำกระบวนการการทำงานของอาหารเสริมในรูปแบบเม็ดมานำเสนอให้ท่านได้รับทราบ ดังนี้

อาหารเสริมบำรุงผิวมาฝากคุณผู้หญิงอาหารเสริม 6 ประเภทที่บำรุงผิวสำหรับผู้หญิง

 ท่านใดอยากมีผิวสวยเนียนกระชับวันนี้เรามีตัวอย่างมาฝากคุณผู้หญิงทั้งหลายที่ใส่ใจในผิวพรรณและสุขภาพค่ะ อาหารเสริม บำรุงผิว 6 ประเภท อาหารเสริมบำรุงผิวที่มีคุณสมบัติอยู่ใน อาหารเสริม เพื่อผิวสวยชั้นนำทรงประสิทธิภาพ ให้ผลลัพธ์ที่ดีและรวดเร็วกว่าในการลดริ้วรอยหมองคล้ำเหี่ยวย่น พร้อมกับบำรุงผิวให้ขาวเนียน เปล่งปลั่ง กระจ่างใส ดูอ่อนวัย มีชีวิตชีวาอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน สารอาหารสำคัญที่มีคุณค่าจำเป็นต่อการบำรุงผิว ครบถ้วนทั้ง 6 ชนิด ได้แก่

[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com