dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
GMP ยา
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Pharma knowledge

ทางโรงงานเภสัชกรรมอุตสาหกรรมค็อกและเจ เอส พี ได้จัดทำโครงการความรู้เรื่องยาสู่ประชาชน โดยร่วมมือกับนักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น พ.ศ.2553 ทั้งสององค์การมีความประสงค์ที่จะร่วมมือกัน จัดทำโครงการความรู้เรื่องยาสู่ประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ

1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ มากขึ้น 

2.เพื่อส่งเสริมให้การบริโภคยาเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย คุ้มค่าและช่วยลดปัญหาจากการใช้ยาที่พบบ่อยในประเทศ 

3.เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ เที่ยงตรง และทันต่อเหตุการณ์ของปัญหาสุขภาพ การใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนไทยมีสุขภาพที่ดีและเป็นหนึ่งในมาตรการของการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อความปลอดภัยของประชาชนไทยต่อไป  

4.เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ทางด้านเภสัชกรรม ที่นักศึกษาได้เรียนมาๆถ่ายทอดให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป เพื่อให้เข้าใจเรื่องยาและเภสัชกรรมมากขึ้น 

5.เพื่อให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการหาข้อมูลใหม่ๆมาเพิ่มให้กับตนเองอยู่เสมอ 

6.เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการค้นคว้าหาความรู้ การอ่าน การสรุป และนำมาเสนอถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ 

7.เพื่อฝึกให้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย   

8. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการของระบบเภสัชสนเทศ สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านฐานข้อมูลต่างๆ และระบบสารสนเทศอื่นๆ พร้อมทั้งสามารถประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่สืบค้น รวมทั้งมีทักษะในการให้บริการด้านเภสัชสนเทศแก่บุคลาคลทั่วไปได้อย่างเป็นระบบและถูกต้อง

 

 

 Melatonin ในอาหารเสริม อาจช่วยป้องกันไมเกรนได้สาร Melatonin ในอาหารเสริม อาจช่วยป้องกันไมเกรนได้

 Melatonin เป็นฮอร์โมนในร่างกาย สร้างจากต่อมไพเนียล (pineal gland) มีหน้าที่ควบคุมวงจรการหลับการตื่น (sleep/wake cycle) ของร่างกาย โดยถ้าการผลิต melatonin ถูกรบกวน อาจส่งผลให้มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับได้ เช่น อาการนอนไม่หลับ การหยุดหายใจขณะนอนหลับ การนอนไม่หลับจากการเปลี่ยนเวลานอน เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการปวดศีรษะต่อมาได้ ในปัจจุบันได้มีการผลิต melatonin ออกมาในรูปของ อาหารเสริม โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในผู้ที่มีปัญหาในการนอนหลับ และยังช่วยลดอาการที่ร่างกายปรับเวลาไม่ทันและเกิดอาการอ่อนเพลีย (jet lag) ได้

อาหารเสริม สารสกัดจากกระเทียม Garlicอาหารเสริมสารสกัดจากกระเทียม

 อาหารเสริม สารสกัดจาก กระเทียม ช่วยเสริมการทำงานของเอ็นไซม์ที่ช่วยย่อยอาหารจำพวกโปรตีนและคาร์โบไฮเดรต ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและป้องกันเส้นเลือดตีบตัน าหารเสริม ชนิดนี้ลดการอักเสบในเนื้อเยื่อต่างๆ อาหารเสริม ชนิดนี้ช่วยต่อต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสบางชนิด โดยสรรพคุณต่างๆ ของ กระเทียม มีดังนี้

อาหารเสริมรวม สารอาหารกับอาหารเสริมแยกสารอาหารอาหารเสริมรวม สารอาหารกับอาหารเสริมแยกสารอาหาร

 มีหลายท่านยึดติดกับแนวคิดที่ว่าเราจะรับประทานยาต่อเมื่อเรามีอาการป่วยเท่านั้น บางท่านเมื่อเห็นผู้อื่นรับประทาน วิตามิน หลายๆ เม็ดหลังอาหาร ก็ทึกทักว่าคนผู้นั้นป่วย เราจึงมักได้ยินคำกล่าวที่ว่า ผม/ดิฉันทานยา (กลืนยา) ไม่เก่ง ด้วยเหตุผลทางการตลาดจึงมีวิตามินและ อาหารเสริม

 วิธีเลือกซื้ออาหารเสริม ให้คุ้ม ให้เหมาะสมกับตัวคุณ วิธีเลือกซื้ออาหารเสริม ให้คุ้ม ให้เหมาะสมกับตัวคุณ

  ในสังคมปัจจุบันมีการเลือกซื้ออาหารบำรุงสุขภาพ ในรูปแบบ อาหารเสริม วิตามิน กันมากขึ้น ในหมู่ของคนรักสุขภาพ ด้วยวิถีชีวิตสมัยใหม่ทำให้บางคนเลือกกินอาหารไม่ถูกสุขลักษณะจึงทำให้ทานอาหารไม่ครบหมู่ จึงเหมาะแก่การมองหาอาหารเสริมเพื่อมาบำรุงสุขภาพ

เหตุผลการเลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเหตุผลการเลือกรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทาน นอกเหนือจากการรับประทานอาหารหลักตามปกติ(อาหารหลัก 5 หมู่) ซึ่งมักอยู่ในรูปลักษณะเป็นเม็ด แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลว หรือลักษณะอื่นๆ โดยมีจุดมุ่งหมายสำหรับคนทั่วไปที่มีสุขภาพปกติ

 โทษและอันตรายหากรับประทาน อาหารเสริมเกินความจำเป็น โทษและอันตรายหากรับประทาน อาหารเสริมเกินความจำเป็น

 ทุกวันนี้เราได้เห็น อาหารเสริม หลากหลายประเภทหลากหลายยี่ห้อวางขายอยู่ตามท้องตลาด วันนี้เรามีโทษที่เกิดจากการรับประทาน อาหารเสริม เกินขนาดมาฝากกันค่ะ

อาหารเสริม วิตามิน และเกลือแร่การเลือกรับประทาน อาหารเสริม วิตามิน และเกลือแร่

 ปัจจุบัน อาหารเสริม ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพราะทุกคนต้องการมีสุขภาพแข็งแรง ในต่างประเทศ อาหารเสริม กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้ว

อาหารเสริมช่วยให้ร่างกายแข็งแรงจริงหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสามารถช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแลดูอ่อนเยาว์ได้จริงหรือ

 หลักการของเวชศาสตร์ชะลอวัย คือการดำเนินชีวิตอย่างสมดุลในทุกๆ 

 

อาหารเสริมกับชีวิตปัจจุบันอาหารเสริมกับชีวิตปัจจุบัน

 อาหารเสริม จำเป็นหรือไม่ อาหารเสริม จำเป็นแค่ไหนมีวิธีการเลือกซื้อเลือกกินอย่างไร เรามีข้อมูลมาแนะนำกันค่ะ

ทานอาหารเสริมยังไง ให้สวยดูดี เลือกได้ด้วยตัวเราทานอาหารเสริมยังไง ให้สวยดูดี เลือกได้ด้วยตัวเรา

ปัจจุบัน คนส่วนใหญ่ทั่วไปในสมัยนี้เริ่มรู้ว่าควรจะเริ่มรับประทาน อาหารเสริม ดูแลสุขภาพของตัวเอง แต่ปัญหาก็คือ ไม่มั่นใจ ควรเริ่มจากตรงไหน หรือว่าจะต้องทานสาร อาหารเสริม ของ อาหารเสริม ตัวไหนที่จะเหมาะกับตัวคุณเองและได้ประสิทธิภาพมากที่สุด

[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com