dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
GMP ยา
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Pharma knowledge

ทางโรงงานเภสัชกรรมอุตสาหกรรมค็อกและเจ เอส พี ได้จัดทำโครงการความรู้เรื่องยาสู่ประชาชน โดยร่วมมือกับนักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น พ.ศ.2553 ทั้งสององค์การมีความประสงค์ที่จะร่วมมือกัน จัดทำโครงการความรู้เรื่องยาสู่ประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ

1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ มากขึ้น 

2.เพื่อส่งเสริมให้การบริโภคยาเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย คุ้มค่าและช่วยลดปัญหาจากการใช้ยาที่พบบ่อยในประเทศ 

3.เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ เที่ยงตรง และทันต่อเหตุการณ์ของปัญหาสุขภาพ การใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนไทยมีสุขภาพที่ดีและเป็นหนึ่งในมาตรการของการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อความปลอดภัยของประชาชนไทยต่อไป  

4.เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ทางด้านเภสัชกรรม ที่นักศึกษาได้เรียนมาๆถ่ายทอดให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป เพื่อให้เข้าใจเรื่องยาและเภสัชกรรมมากขึ้น 

5.เพื่อให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการหาข้อมูลใหม่ๆมาเพิ่มให้กับตนเองอยู่เสมอ 

6.เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการค้นคว้าหาความรู้ การอ่าน การสรุป และนำมาเสนอถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ 

7.เพื่อฝึกให้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย   

8. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการของระบบเภสัชสนเทศ สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านฐานข้อมูลต่างๆ และระบบสารสนเทศอื่นๆ พร้อมทั้งสามารถประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่สืบค้น รวมทั้งมีทักษะในการให้บริการด้านเภสัชสนเทศแก่บุคลาคลทั่วไปได้อย่างเป็นระบบและถูกต้อง

 

 

 สมาธิไม่มีเพราะห้องทำงานสมาธิไม่มีเพราะห้องทำงาน

 คนทำงาน หรือแม้แต่นักเรียนนักศึกษา คงรู้ตัวดีว่า หลังผ่านช่วงเวลาพักกินข้าวกลางวันไปแล้ว การจะนั่งทำงาน นั่งเรียนในช่วงบ่ายต้องต่อสู้กับอาการง่วงเหงาหาวนอน ซึ่งหลายคนก็หาสาเหตุให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นได้ ไม่ว่าจะเป็น เพราะมื้อเที่ยงกินจุเกินไป หรือเมื่อคืนหลับนอนไม่เต็มตื่น แต่รู้หรือไม่ว่า ยังมีอีกเหตุผลที่ทำให้ง่วงช่วงบ่าย... 

น้ำมันเลือกใช้ให้ปลอดภัยน้ำมันเลือกใช้ให้ปลอดภัย

  โดยทั่วไปแล้ว การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงอาหารทุกชนิด ซึ่งรวมถึงน้ำมัน ควรเลือกที่บรรจุในภาชนะปิดสนิท บริเวณฝามีพลาสติกปิดผนึกไว้อย่างดี ทั้งยังควรสังเกตเครื่องหมาย อย. รวมถึงวันเดือนปีที่ผลิต ดูปริมาณพลังงานที่ผู้บริโภคจะได้รับ ส่วนผสม เช่น น้ำตาล ไขมัน โซเดียมหรือเกลือ เป็นต้น เพื่อให้รู้ว่าการบริโภคน้ำมันหรืออาหารนั้นๆ ร่างกายได้รับอะไรเข้าไปบ้าง 

ผึ้งบำบัดรักษาอาการปวดข้อ -อัลไซเมอร์ผึ้งบำบัดรักษาอาการปวดข้อ -อัลไซเมอร์

    แพทย์หญิง มิตรา คาสลี่ รองคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า การนำผลิตภัณฑ์จากผึ้งมาใช้ประโยชน์สำหรับในเมืองไทย มีการนำมาใช้เกือบทุกสัดส่วน ตั้งแต่ น้ำผึ่ง เกสรผึ้ง นมผึ้ง พรอพอลิส ไขผึ้ง ส่วน “พิษผึ้ง” ซึ่งมีฤทธิ์ช่วยรักษาหลายอาการ เช่น มีฤทธิ์ต้านไวรัส แก้ปวด ช่วยปรับภูมิคุ้มกัน ลดการอักเสบ

อาหารวัคซีนชีวิตและยาวิเศษอาหารวัคซีนชีวิตและยาวิเศษ

          นับว่า "อ" อาหาร  หนึ่งใน "3 อ." คือ ออกกำลังกาย อาหาร และอารมณ์ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตมนุษย์อย่างยิ่ง

    "3 อ." คือ วัคซีนชีวิต และ "3 อ." ยังเป็นการ ผลิตอาหารเสริม ที่วิเศษสุด ที่คนเราสร้างเองทำเองได้ไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหน เพราะไม่มีขายด้วย ที่สำคัญวิเศษสุดสูตรสำเร็จที่นักโภชนาการประชาสัมพันธ์บ่อยๆ เสมอๆ คือ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ซึ่งแต่ละหมู่ก็ควรจะเลือก เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายเรามากที่สุด

กินเจแบบถูกอนามัยกินเจแบบถูกอนามัย

   หลักการกินเจที่ถูกต้องคือ การงดทั้งเนื้อสัตว์ ไข่ของสัตว์ รวมทั้งผักฉุนทั้ง 5 นั่นก็คือ กระเทียม (ทั้งหัวและต้น) หัวหอม (รวมถึงต้นหอม, ใบหอม, หอมแดง, หอมขาว และหอมหัวใหญ่) กระเทียมโทนจีน กุยช่าย และใบยาสูบ บุหรี่ รวมทั้งของมึนเมาต่างๆ เพราะเชื่อกันว่าผักทั้ง 5 ชนิด มีกลิ่นรุนแรงมีพิษเข้าไปทำลายธาตุทั้ง 5 ในร่างกาย ทำให้ระบบอวัยวะต่างๆ ทำงานผิดปกติ

10 ยอดอาหารเสริมซิ้งค์10 ยอดอาหารเสริมซิ้งค์

  สังกะสีเป็นแร่ธาตุที่ช่วยการทำงานของเอนไซม์ (น้ำย่อย) นับร้อยๆ ชนิด เช่น ทำให้ประสาทรับกลิ่นดี (ความอร่อยแปรตามกลิ่นไม่น้อยกว่ารส สังเกตุได้จากเวลาเป็นหวัด... อาหารจะอร่อยน้อยลง), เสริมภูมิต้านทานโรค, ช่วยสร้างและซ่อมแซม DNA ฯลฯ อาหารที่มีสังกะสีสูงได้แก่ หอยนางรม เนื้อ ไก่ ไข่ นม-ผลิตภัณฑ์นม (มีสูงมากในนมแม่), ถั่ว (โดดเด่นในถั่วลิสง) จึงนิยมนำมา ผลิตอาหารเสริม

ประโยชน์ของน้ำมันปลาประโยชน์ของน้ำมันปลา

 น้ำมันปลาเป็น อาหารเสริม โดยสกัดได้จากปลาทะเลน้ำลึก ซึ่งอุดมไปด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวมีโอเมก้า 3 ซึ่งเป็นกรดไขมันจำเป็นที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้น้ำมันปลาต่างจากน้ำมันตับปลาตรงที่น้ำมันตับปลาสกัดจากตับของปลาทะเลบางชนิด ซึ่งมีวิตามิน A และ D ในปริมาณสูง จึงเหมาะสำหรับเสริมสร้างกระดูกและสายตา ซึ่งในน้ำมันปลามีน้อยกว่ามาก

เชื้อราในยาเสี่ยง''เยื่อหุ้มสมองอักเสบ"เชื้อราในยาเสี่ยง''เยื่อหุ้มสมองอักเสบ"

   นพ.ภาสกร อัครเสวี ผอ.สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค (คร.) กล่าวถึงกรณีชาวอเมริกันติดเชื้อโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อราเพิ่มจำนวนขึ้น ซึ่งทางการคาดว่าเกิดจากการได้รับเชื้อที่ปนเปื้อนอยู่ในตัวยาสเตียรอยด์  ระงับอาการปวดหลัง ส่งผลให้บริษัทต้องเรียกคืน ยา ทั้งหมดกว่า 17,600 หลอด พบว่าสถานการณ์ติดเชื้อโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบของคนอเมริกันเป็นการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์ภายในประเทศเท่านั้น ยังไม่มีการส่งผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายในประเทศไทย

ผิวสวยหน้าใสด้วยมะพร้าวผิวสวยหน้าใสด้วยมะพร้าว

 มะพร้าว อุดมไปด้วยแร่ธาตุหลายชนิด 

น้ำมะพร้าวถือเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่จากธรรมชาติ (Natural Mineral Drink) เพราะอุดมไปด้วยแร่ธาตุหลายชนิด เช่น โพแทสเซียม เหล็ก โซเดียม แคลเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส ทองแดง กรดอะมิโน กรดอินทรีย์ และวิตามินบี แถมยังมีน้ำตาลกลูโคสที่ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้เป็นพลังงานได้ทันทีอีกด้วย

อาหารสุขภาพอาหารสุขภาพ

 จากงานวิจัยที่ผ่านมาบอกเราว่าอาหารบางชนิดสามารถ ใช้แทนยาได้ในการรักษาสุขภาพ ตัวอย่างอาหารที่มีผลดีต่อสุขภาพ

[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com