dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
GMP ยา
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Pharma knowledge

ทางโรงงานเภสัชกรรมอุตสาหกรรมค็อกและเจ เอส พี ได้จัดทำโครงการความรู้เรื่องยาสู่ประชาชน โดยร่วมมือกับนักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น พ.ศ.2553 ทั้งสององค์การมีความประสงค์ที่จะร่วมมือกัน จัดทำโครงการความรู้เรื่องยาสู่ประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ

1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ มากขึ้น 

2.เพื่อส่งเสริมให้การบริโภคยาเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย คุ้มค่าและช่วยลดปัญหาจากการใช้ยาที่พบบ่อยในประเทศ 

3.เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ เที่ยงตรง และทันต่อเหตุการณ์ของปัญหาสุขภาพ การใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนไทยมีสุขภาพที่ดีและเป็นหนึ่งในมาตรการของการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อความปลอดภัยของประชาชนไทยต่อไป  

4.เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ทางด้านเภสัชกรรม ที่นักศึกษาได้เรียนมาๆถ่ายทอดให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป เพื่อให้เข้าใจเรื่องยาและเภสัชกรรมมากขึ้น 

5.เพื่อให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการหาข้อมูลใหม่ๆมาเพิ่มให้กับตนเองอยู่เสมอ 

6.เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการค้นคว้าหาความรู้ การอ่าน การสรุป และนำมาเสนอถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ 

7.เพื่อฝึกให้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย   

8. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการของระบบเภสัชสนเทศ สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านฐานข้อมูลต่างๆ และระบบสารสนเทศอื่นๆ พร้อมทั้งสามารถประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่สืบค้น รวมทั้งมีทักษะในการให้บริการด้านเภสัชสนเทศแก่บุคลาคลทั่วไปได้อย่างเป็นระบบและถูกต้อง

 

 

 กินวิตามินอย่างไรให้ได้ประโยชน์กินวิตามินอย่างไรให้ได้ประโยชน์

  เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากวิตามินรวม คุณอาจจำเป็นต้องทานสารอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งเฉพาะ เพื่อให้ได้สารอาหารนั้นเป็นพิเศษ ว่าแต่วิตามินและเกลือแร่ชนิดใดที่คนอายุ 30 ปีขึ้นไป จำเป็นต้องได้รับมากที่สุด และต้องทำอย่างไรจึงจะได้รับสารอาหารดังกล่าวนั้น

การเลือกรับประทานอาหารเสริม วิตามิน และเกลือแร่การเลือกรับประทานอาหารเสริม วิตามิน และเกลือแร่

     ปัจจุบันอาหารเสริมได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพราะทุกคนต้องการมีสุขภาพแข็งแรงในต่างประเทศ
อาหารเสริม กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากคุณค่าที่ได้รับจากอาหารนั้นลดน้อยลงด้วยระบบการแปรรูปอาหาร ยิ่งขั้นตอนซับซ้อนมากเท่าไร คุณค่าของอาหารก็จะยิ่งหดหายไปมากเท่านั้น 

     อาจมีข้อโต้แย้งว่าคนเราไม่จำเป็นต้องรับประทานอาหารเสริม จำพวกวิตามิน หรือเกลือแร่ หากรับประทานอาหารถูกต้องครบห้าหมู่จะทำให้เราได้รับวิตามินและเกลือแร่ที่จำเป็นต่อสุขภาพครบถ้วน นอกจากนี้ ถ้ารับประทานวิตามินหรือเกลือแร่มากเกินไปจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสิ้นเปลืองเงินทองโดยใช่เหตุ

วิตามินอาหารเสริมเพื่อความงามวิตามินอาหารเสริมเพื่อความงาม

    ชีวิตที่เร่งรีบ ต้องทำงานแข่งกับเวลา อาจทำให้เราลืมคิดถึงคุณค่าของสารอาหารจากอาหารจานด่วน ที่เรารีบ ๆ คว้าใส่ท้อง ซึ่งอาหารเหล่านี้ อาจทำให้คุณขาดสารอาหารบางชนิด โดยเฉพาะวิตามินที่เป็นอาหารเสริมแก่ร่างกายและเป็นอาหารเสริมที่จำเป็นสำหรับสุขภาพของผิวพรรณ และยังช่วยให้มีสุขภาพดีอีกด้วย วิตามิน 3 ตัวเอก ที่ช่วยให้ผิวพรรณของผู้หญิงเราสดใส เปล่งปลั่ง ก็คือ วิตามินเอ ซี และอี

อาหารเสริมที่ทำจากข้าวโอ๊ต หรือ Oat Bran Powderอาหารเสริมที่ทำจากข้าวโอ๊ต หรือ Oat Bran Powder ช่วยเรื่องอะไร?

 ข้าวโอ๊ต (Oat) เป็นพืชที่ให้เมล็ด (Grain) ซึ่งมีคุณค่าทางอาหารอย่างมากมาย อาหารเสริม ข้าวโอ๊ต ยังให้สารอาหารที่เป็นแหล่งพลัง (Energy) ที่ดีของร่างกายเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมในแต่ละวันได้อย่างดีอีกด้วย ผลิตอาหารเสริม ข้าวโอ๊ต เป็นแหล่งไฟเบอร์ชั้นดี มีกากใยสูง แคลอรีต่ำ แถมกากใยนี้ทำหน้าที่ประดุจฟองน้ำ ที่ซึมรับน้ำตอนผ่านลงไปในท้อง ช่วยให้รู้สึกอิ่มเพิ่มขึ้น แล้วเมื่ออยู่ในลำไส้ อาหารเสริม ข้าวโอ๊ต ที่ดูดซึมกากใย ได้ก่อตัวเป็นเจล แล้วค่อยๆซึมซับคาร์โบไฮเดรต อาหารเสริม ข้าวโอ้ต ช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ ทำให้ไม่ค่อยหิว

 

อาหารเสริมสารสกัดจากกระบองเพชรอาหารเสริมสารสกัดจากกระบองเพชร

    กระบองเพชรพันธุ์ Hoodia Gordonii ซึ่งอยู่ในตระกูล Asclepiadaceae มีลักษณะต้นคล้ายกระบองเพชรทั่วไปที่มีหนามแหลมเล็ก ขึ้นมากอยู่ในแถบอาฟริกาใต้ กล่าวกันว่าชนเผ่า San Bushman นำมาใช้เป็นพืชที่ใช้ในการเดินทางไกลไปในทะเลทรายหรือการล่าสัตว์เพื่อช่วย ให้ไม่รู้สึกหิว และนำมาใช้นับพันปีมาแล้ว นี่เองจึงทำให้วงการแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจศึกษาเป็นพิเศษว่ามี ส่วนประกอบอะไรในกระบองเพชรนี้ที่มีผลต่อความรู้สึกอยากอาหาร

ปริมาณอาหารเสริมต่อวันที่ควรบริโภคปริมาณอาหารเสริมต่อวันที่ควรบริโภค

 

คำแนะนำ ปริมาณอาหารเสริม ต่อวัน

- ปริมาณที่แนะนำให้บริโภคต่อวันร้อยละ 30,10 และ 60 ตามลำดับของพลังงานที่ได้รับต่อวัน (2,000 กิโลแคลอรี)
- ไขมัน 1 กรัมให้พลังงาน 9 กิโลแคลอรี่,
- โปรตีน 1 กรัม ให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี่
- คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม ให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี่

อย. ผนึกกำลังภาคธุรกิจ article

     อย.เผยทิศทางในอนาคตของการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พัฒนาปรับปรุงการประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพ พร้อมปรับตัวก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ย้ำ อย.ผลักดันกิจกรรมทุกรูปแบบเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยเน้นจุดยืน “บริการรวดเร็ว โปร่งใส มีความเท่าเทียม”

ลืมกินตามเวลา อันตรายหรือไม่ลืมกินตามเวลา อันตรายหรือไม่

ลืมกินตามเวลา อันตรายหรือไม่

ปัญหาที่มักพบเสมอเวลาจะรับประทานยา คือ ต้องรับประทานก่อนหรือหลังอาหาร และ
ก่อนอาหารนานเท่าไหร่ หลังอาหารกี่นาที ก่อนนอนนานแค่ไหน ถ้าลืมแล้วจะทําอย่างไร 
บทความนี้ จึงขอสรุปหลักการและหลักปฏิบัติที่ถูกต้องทั่วไปของวิธการรับประทานยาเหล่านี้
มะเร็งกับสมุนไพรมะเร็งกับสมุนไพร

   มะเร็งกับสมุนไพร

   มีคำถามจากคุณผู้อ่านนิตยสารหมอชาวบ้าน ว่า โรคมะเร็งสามารถรักษาด้วยวิธีการแพทย์แผนปัจจุบันควบคู่ไปกับการรักษาด้วยสมุนไพรได้หรือไม่ วันนี้ นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์ จะมาให้คำตอบค่ะ

จัดตู้ยาให้ถูก-ดูยาหมดอายุให้เป็นจัดตู้ยาให้ถูก-ดูยาหมดอายุให้เป็น

    ตู้ยาสามัญประจำบ้าน หรือคลังโอสถขนาดย่อมที่ทุกครัวเรือนควรมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ยามป่วยไข้ หรือเมื่อเกิดอุบัติเหตุเลือดตกยางออก ซึ่งคุณผู้อ่านควรรู้วิธีการจัดวางตู้ยา และจัดระเบียบตู้ยาอย่างเหมาะสม หากจำเป็นต้องใช้งานจะได้สะดวกปลอดภัย

ตำแหน่งที่ตั้งตู้ยา 
           ต้องมีอุณหภูมิพอเหมาะ แสงแดดส่องไม่ถึง ไม่ร้อนหรือชื้น ไม่วางในห้องน้ำ และห้องครัว เพื่อป้องกันยาเสื่อมคุณภาพ ที่สำคัญต้องจัดวางให้สูงเกินกว่าที่เด็กจะเอื้อมหยิบถึง 

[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com