dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
GMP ยา
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Pharma knowledge

ทางโรงงานเภสัชกรรมอุตสาหกรรมค็อกและเจ เอส พี ได้จัดทำโครงการความรู้เรื่องยาสู่ประชาชน โดยร่วมมือกับนักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น พ.ศ.2553 ทั้งสององค์การมีความประสงค์ที่จะร่วมมือกัน จัดทำโครงการความรู้เรื่องยาสู่ประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ

1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ มากขึ้น 

2.เพื่อส่งเสริมให้การบริโภคยาเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย คุ้มค่าและช่วยลดปัญหาจากการใช้ยาที่พบบ่อยในประเทศ 

3.เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ เที่ยงตรง และทันต่อเหตุการณ์ของปัญหาสุขภาพ การใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนไทยมีสุขภาพที่ดีและเป็นหนึ่งในมาตรการของการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อความปลอดภัยของประชาชนไทยต่อไป  

4.เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ทางด้านเภสัชกรรม ที่นักศึกษาได้เรียนมาๆถ่ายทอดให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป เพื่อให้เข้าใจเรื่องยาและเภสัชกรรมมากขึ้น 

5.เพื่อให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการหาข้อมูลใหม่ๆมาเพิ่มให้กับตนเองอยู่เสมอ 

6.เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการค้นคว้าหาความรู้ การอ่าน การสรุป และนำมาเสนอถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ 

7.เพื่อฝึกให้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย   

8. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการของระบบเภสัชสนเทศ สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านฐานข้อมูลต่างๆ และระบบสารสนเทศอื่นๆ พร้อมทั้งสามารถประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่สืบค้น รวมทั้งมีทักษะในการให้บริการด้านเภสัชสนเทศแก่บุคลาคลทั่วไปได้อย่างเป็นระบบและถูกต้อง

 

 

 อารมณ์บ่งบอกสาเหตุเกิดโรคอารมณ์บ่งบอกสาเหตุเกิดโรค

 เนื่องจาก อารมณ์วิตก กับ อารมณ์กังวล มีลักษณะใกล้เคียงกัน และ อารมณ์กลัว กับ อารมณ์ตกใจ ก็มีลักษณะใกล้เคียงกัน จึงจัดไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน เหลือเป็น อารมณ์ ทั้ง ๕ ซึ่ง อารมณ์ ทั้ง ๗ นับเป็นสาเหตุก่อโรคที่เป็นเหตุปัจจัยจากภายในร่างกาย

อาหารเสริมเกรดยากับเกรดทั่วไปแตกต่างกันไหมอาหารเสริมเกรดยากับเกรดทั่วไปแตกต่างกันไหม

วิตามิน หรือ อาหารเสริม เกรดยา หรือที่เราเรียกตามภาษาอังกฤษว่า Pharmaceutical Grade และวิตามินหรืออาหารเสริมเกรดอาหารหรือที่เราเรียกตามภาษาอังกฤษว่า Food Grade ซึ่งในการผลิตวิตามินหรืออาหารเสริม

แตงโมไทยฉีดสีจริงหรือไม่แตงโมไทยฉีดสีจริงหรือไม่

 ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตว่า แตงโม ที่มีสีแดงเข้มและหวานจัดอาจจะมีการฉีดสีหรือ สารให้ความหวาน นั้น แม้จะมีคนโพสต์ต่อว่าเป็นข้อมูลมั่ว แต่หลายคนก็ยังมีข้อกังขาอยู่เกี่ยวกับเรื่องนี้ นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข บอกว่า ช่วงหน้าร้อนคนกิน แตงโม เยอะ กินไปกินมาก็มีข้อสงสัยว่า ทำไมหวานดี หวานจัด สีแดงมากและมีข้อสงสัยอยู่เรื่อย ๆ ว่าใส่สีหรือเปล่า เพิ่ม สารให้ความหวาน เข้าไปหรือเปล่าเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตราย

ใครบ้างควรกินอาหารเสริมหรือวิตามินใครบ้างควรกินอาหารเสริมหรือวิตามิน

 วิตามิน และ อาหารเสริม เป็นรูปแบบของสารอาหารชนิดหนึ่งที่ปกติ เราก็จะได้จาการรับประทานอาหารในทุกๆวันอยู่แล้ว ซึ่งในประเทศของเราที่เป็นประเทศที่เป็นเกษตรกรรม อาหารการกินอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้ มีให้เลือกรับประทานอยู่ในทุกๆวัน

ทำไมเราต้องรับประทานวิตามินหรืออาหารเสริมทำไมเราต้องรับประทานวิตามินหรืออาหารเสริม

 หลายคนเคยสงสัยว่าเพราะอะไรจึงมีอาหารเสริมขึ้นมา ส่วนใหญ๋พวกเราก็รับประทานอาหารครบ 3 มื้อ แล้วคนประเภทไหนละที่เหมาะกับการรับประทานวิตามินและอาหารเสริม ปัจจัยผู้ที่ควรได้รับอาหารเสริมและวิตามินมากที่สุดมีดังนี้

ผักกาดสรรพคุณครอบจักรวาลผักกาดสรรพคุณครอบจักรวาล

 ผักกาด มี 2 ประเภท คือ ประเภทกินใบ ได้แก่ ผักกาดขาว ผักกาดดำ และประเภทกินดอก เช่น กะหล่ำดอก โดยผักกาดอุดมไปด้วยสารที่ช่วยป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็ง คนไทยในอดีตมักคั้นเอาเป็นน้ำสด ๆ ใช้อมกลั้วคอเพื่อรักษาอาการร้อนใน และใช้ทารักษาโรคโซไรอะซิส หรือโรคเรื้อนกวาง ขณะที่บร็อคโคลี่ก็ถือเป็นตระกูลเดียวกับ ผักกาด มีอีกชื่อหนึ่งว่า กะหล่ำดอกอิตาเลียน มีพลังงานมากกว่าผักคะน้า หัวไชโป๊ กะหล่ำดอก ผักกาดขาวปลี(อีลุ้ย) และกวางตุ้ง

สายตาสั้นตอนเด็กมีปัญหาต่อพัฒนาการสมองสายตาสั้นตอนเด็กมีปัญหาต่อพัฒนาการสมอง

 บางที เราอาจจะมีความสงสัยว่า ทำไม สายตาสั้น ทำให้ตาบอดได้ เพราะเราก็รู้กันว่าถ้าผู้ใหญ่เกิดอาการสายตาสั้นก็ไปตัดแว่น อันนั้นก็เป็นภาวะผิดปกติของสายตาโดยทั่วไป แต่ไม่ใช่ในเด็ก ถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามที่ทำให้เด็กไม่สามารถมองเห็นภาพที่ชัดเจนได้ การ พัฒนาการ มองเห็นของเด็กก็จะไม่เกิดด้วย เพราะพัฒนาการมองเห็นที่ว่านี้ จะประกอบด้วยปัจจัยทั้งทางด้านสายตาและสมองซึ่งก็คือศูนย์รับภาพการมองเห็น

อาหารไทย 22 เมนูลดเสี่ยงมะเร็งอาหารไทย 22 เมนูลดเสี่ยงมะเร็ง

 อาจารย์มลฤดี สุขประสารทรัพย์ ผู้วิจัยได้สร้างแบบจำลองเลียนแบบการกินอาหารที่มีสารก่อมะเร็ง อาทิ อาหารปิ้ง ย่าง รมควัน และอาหารที่ต้มตุ๋นเป็นเวลานาน โดยนำ อาหารไทย เหล่านั้นมาทำปฏิกิริยากับไนไตรท์ ในสภาวะคล้ายการย่อยอาหารของคน ได้ผลวิจัยแบ่งเป็น 3 ระดับ อาหารไทยที่ป้องกันมะเร็งได้ดีที่สุด อาหารไทยที่ป้องกันมะเร็งได้ดีในระดับกลาง  อาหารไทยที่ป้องกันมะเร็งได้ต่ำ

ข้อดี 8 อย่างของการออกกำลังกายข้อดี 8 อย่างของการออกกำลังกาย

รู้ไหมครับว่าคนไทยเสี่ยงเป็นโรคไม่ติดต่อที่เกี่ยวกับเสื่อมสภาพทางร่างกายมาก ขึ้น สาเหตุมาจากวิถีชีวิตของคนไทยทุกวันนี้พึ่งพาเครื่องอำดวยความสะดวกเป็น อย่างมาก และใช้ร่างกายในการเคลื่อนไหวน้อยลงทุกวันจากสถิติพบว่า เราใช้เวลานอนพักผ่อน 6-8 ชั่วโมง ที่เหลืออีกประมาณ 16 ชั่วโมง ส่วนมากจะใช้ไปกับการนั่ง 60-80% เลยทีเดียวที่เหลืออีกประมาณ 16 ชั่วโมง ส่วนมากจะใช้ไปกับการนั่ง 60-80% เลยทีเดียว

สารพิษอันตรายที่ปนในน้ำดื่มสารพิษอันตรายที่ปนในน้ำดื่ม

คุณ ทราบหรือไม่ว่า มีสารเคมีอันตรายปนเปื้อนอยู่ใน น้ำดื่ม โดยเฉพาะตัวกรองที่ใช้อาจไม่สามารถกำจัดออกไปได้ ซึ่งสารเคมีเหล่านี้จะนำไปสู่โรคอันตรายมากมาย และจากการศึกษา 4 สารอันตรายที่พบบ่อยที่สุด

[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com