dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
GMP ยา
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Pharma knowledge

ทางโรงงานเภสัชกรรมอุตสาหกรรมค็อกและเจ เอส พี ได้จัดทำโครงการความรู้เรื่องยาสู่ประชาชน โดยร่วมมือกับนักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น พ.ศ.2553 ทั้งสององค์การมีความประสงค์ที่จะร่วมมือกัน จัดทำโครงการความรู้เรื่องยาสู่ประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ

1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ มากขึ้น 

2.เพื่อส่งเสริมให้การบริโภคยาเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย คุ้มค่าและช่วยลดปัญหาจากการใช้ยาที่พบบ่อยในประเทศ 

3.เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ เที่ยงตรง และทันต่อเหตุการณ์ของปัญหาสุขภาพ การใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนไทยมีสุขภาพที่ดีและเป็นหนึ่งในมาตรการของการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อความปลอดภัยของประชาชนไทยต่อไป  

4.เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ทางด้านเภสัชกรรม ที่นักศึกษาได้เรียนมาๆถ่ายทอดให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป เพื่อให้เข้าใจเรื่องยาและเภสัชกรรมมากขึ้น 

5.เพื่อให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการหาข้อมูลใหม่ๆมาเพิ่มให้กับตนเองอยู่เสมอ 

6.เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการค้นคว้าหาความรู้ การอ่าน การสรุป และนำมาเสนอถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ 

7.เพื่อฝึกให้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย   

8. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการของระบบเภสัชสนเทศ สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านฐานข้อมูลต่างๆ และระบบสารสนเทศอื่นๆ พร้อมทั้งสามารถประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่สืบค้น รวมทั้งมีทักษะในการให้บริการด้านเภสัชสนเทศแก่บุคลาคลทั่วไปได้อย่างเป็นระบบและถูกต้อง

 

 

 อาหาร 6 อย่างเหมาะสำหรับผู้ป่วย

เมื่อเราเริ่มมีอาการไม่สบาย ร่างกายอาจมีความต้องการพลังงานมากกว่าปกติ เพื่อปรับสมดุลและกลับมาทำงานเป็นปกติโดยเร็ว เนื่องจากเป็นช่วงที่ร่างกายต้องต่อสู้กับการติดเชื้อ โดยเฉพาะอาการไข้ ที่ส่งผลให้ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้น

กินผักไม่ถูกวิธีอาจป่วยได้กินผักไม่ถูกวิธีอาจป่วยได้

อาหาร สุขภาพที่เรารู้จักจะต้องมีอาหารจำพวกผักอยู่ในนั้นด้วย อย่างที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่า “ผัก” นั้นมีประโยชน์มากมาย แต่หากว่าเรากินผักไม่ถูกวิธี ผักที่ว่าเป็นประโยชน์นั้นก็อาจจะกลายเป็นโทษไปก็ได้  มีอะไรบ้างนั้นลองไปดูกันเลยครับ

อาหารฟังก์ชันกินอาหารให้เป็นยาอาหารฟังก์ชันกินอาหารให้เป็นยา

    อาหารฟังก์ชัน ก็มาจากแนวคิดของการใช้อาหารเป็นยา (Food as medicine) ที่อาจให้ประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าแค่ สารอาหาร หลักๆที่มีอยู่ รวมทั้งช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคบางชนิด ปัจจุบันสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งสหรัฐอเมริกา (Academy of Nutrition and Dietetics หรือ AND) ได้ให้คำจำกัดความ อาหารฟังก์ชัน ว่าเป็น "อาหารธรรมชาติที่มีการแต่งเติม สารอาหาร ให้มีปริมาณมากขึ้น เพื่อเพิ่มประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพ เมื่อบริโภคเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่หลากหลาย สม่ำเสมอ ในชีวิตประจำวันและบริโภคในปริมาณที่เพียงพอ จะส่งผลดีต่อสุขภาพ"

บริโภคผักให้มีคุณค่าและปลอดถัยบริโภคผักให้มีคุณค่าและปลอดภัย

การบริโภคผักนั้นส่วนมากนิยมบริโภคสดๆ เพราะเชื่อว่า ผักสด มีคุณค่าทางอาหารสูง เมื่อรับประทานก็ได้ประโยชน์ของสารอาหารที่อยู่ในผักครบถ้วน ไม่ต้องถูกทำลายด้วยความร้อน แต่ก็มีผักบางชนิดถ้าจะได้ประโยชน์ต้องต้มหรือผัดกับน้ำมันพืช ผักบางชนิดก็ต้องผ่านความร้อนเพื่อฆ่าฤทธิ์หรือกำจัดสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

กินสลัดผักให้ถูก 5 วิธีลดอ้วนได้ชัวร์กินสลัดผักให้ถูก 5 วิธีลดอ้วนได้ชัวร์

สลัดผัก อาหารยอดฮิตของคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักและคนรักสุขภาพ ทั้งนี้การกินสลัดผักให้ถูกวิธีเป็นเรื่องสำคัญมากๆที่จะทำให้สุขภาพดีตามไปด้วย  เรามีวิธีต่อไปนี้จะทำให้คุณกินสลัดผักแบบถูกวิธี 5 ข้อและดีกับสุขภาพ

วันวาเลนไทน์ระวังมอมยาเสียสาววันวาเลนไทน์ระวังมอมยาเสียสาว

นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า การก่ออาชญากรรมล่วง ละเมิดทางเพศ ต่อ ผู้หญิง โดยการใช้ยาสลบผสมในเครื่องดื่ม ซึ่งจะทำให้เหยื่อหมดความรู้สึกและการรับรู้ รวมทั้งยับยั้งระบบประสาทอัตโนมัติ

อนุรักษ์ผักพื้นบ้านสารอาหารสูงอนุรักษ์ผักพื้นบ้านสารอาหารสูง

 ผักพื้นบ้าน เหล่านี้ พบว่าเป็นแหล่งที่ดีของใยอาหาร มีแร่ธาตุหลักหลายชนิด โดยเมื่อได้ผลการวิเคราะห์ ผักพื้นบ้าน แล้ว ได้นำไปเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ

การใช้เครื่องชั่งสารเคมีผลิตอาหารเสริมและยาการใช้เครื่องชั่งสารเคมีผลิตอาหารเสริมและยา

เครื่องชั่ง (balance) เป็นเครื่องมือพื้นฐาน ที่พบได้ทั่วไปในห้องปฏิบัติการ ใช้ในการชั่งสารให้ได้ปริมาณตามต้องการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตอาหารเสริม  โดยส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะเป็นเครื่องชั่ง แบบไฟฟ้า

สารอันตรายจากควันธูปก่อมะเร็งสารอันตรายจากควันธูปก่อมะเร็ง

กรมอนามัย เตือนช่วงเทศกาลตรุษจีน ควรหลีกเลี่ยงการ จุดธูป ในบริเวณที่อากาศไม่ถ่ายเทหรืออากาศถ่ายเทไม่สะดวก เช่น ห้องแอร์ ห้องที่ไม่มีประตูหน้าต่าง ใช้ธูปขนาดสั้นแทนธูปขนาดยาวเพื่อให้เกิดควันในระยะเวลาที่สั้นกว่า

อาหารเสริมกับอาการโรคนอนไม่หลับอาหารเสริมกับอาการโรคนอนไม่หลับ

คน ที่นอนไม่หลับมักจะใช้การรักษาด้วย อาหารเสริม หลายๆ แบบมาช่วยในการจัดการกับอาการนอนไม่หลับ และเพื่อผลการรักษาที่ดีที่สุดควรจะใช้หลายๆ วิธีมาใช้ร่วมกันเพื่อบรรเทาอาการนอนไม่หลับ โดยอาจจะใช้สลับกันไปก็ได้

[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com