dot dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
Bird Nest by JSP Pharma
บริษัท พรีม่า ฟู้ดส์ ซัพพลาย จำกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


เกี่ยวกับเรา

อั้งง่วนเฮง สุภาพโอสถ รับผลิตยา อาหารเสริม

ผู้ก้อตั้ง บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด

 

ประธานผู้อำนวยการ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด และ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด 


 

ารจากผู้บริหาร ธันวาคม 2014

คุณพิษณุ แดงประเสริฐ 
กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
    "สวัสดีท่านลูกค้า,คู่ค้าและผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ทุกๆท่าน.
JSP Pharmaceutical Manufactory (Thailand) Co.,Ltd.  ของเราดำเนินธุรกิจมาประมาณ 10 ปีแล้ว. และบริษัทแม่ของเราซึ่งก็คือ COX LABORATORIES (THAILAND) LTD.,PART. ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตยามากว่า 38 ปี. ประสบการณ์ด้านการผลิตยา, อาหารเสริม, และสมุนไพรของกลุ่มบริษัทนั้นมีมานานมาก. ทีมงานของเราเป็นทีมงานที่แข็งแกร่ง มีความรู้ความสามารถในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแล้วมากกว่า 500 SKU (Stock keeping unit) โดยทางบริษัทของเราได้เน้นผลิตแบบครบวงจร (One Stop Service)  เป็นการผลิตสินค้าภายใต้การอนุญาตโดยเจ้าของแบรนด์สินค้า โดยการกำกับดูแลคุณภาพสินค้าโดยผู้จ้าง ซึ่งคือเจ้าของแบรนด์รับรู้ รับทราบการผลิตและสินค้าที่ผลิตทั้งหมด ต้องส่งให้เจ้าของแบรนด์สินค้า (Original equipment manufacturer) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า OEM โดยสินค้าที่ขายออกไปมีทั้งประสบความสำเร็จอย่างมากหรือบางผลิตภัณฑ์อาจจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรทั้งนี้เป็นไปตามกระแสและความต้องการของตลาดเป็นหลัก.ทั้งนี้ในส่วน COX LABORATORIES (THAILAND) LTD.,PART.  และ JSP Pharmaceutical Manufactory (Thailand) Co.,Ltd.    ได้มีการคิดค้นและพัฒนาสูตรใหม่ๆตลอดเวลา จนกระทั่งในขณะนี้มีการขึ้นทะเบียนยาแผนปัจจุบันเกือบหนึ่งร้อยทะเบียน มีการขึ้นทะเบียนอาหารเสริมเกือบหนึ่งพันทะเบียนที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว โดยสูตรที่ทีมงานพัฒนาขึ้นนั้น เป็นสูตรจากทีมงานวิจัยและทีมการตลาดที่ได้ร่วมทำค้นคว้า ปรับปรุง และพัฒนา ตลอดจนได้ทำการตลาดร่วมกับลูกค้า โดยได้ร่วมกันรับและให้คำปรึกษากับลูกค้าในทุกๆผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลิตให้ลูกค้า.ประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้ทีมงานได้เห็นและเรียนรู้มาหลายๆอย่างเพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนความสำเร็จของลูกค้าของ JSPPharmaceuticalManufactory (Thailand) Co.,Ltd. ไปด้วยกัน ในทุกๆผลิตภัณฑ์ที่ทางเราได้วางแผนร่วมกันจึงมีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำให้คำปรึกษาตามประสบการณ์ของทีมงานจาก JSP Pharmaceutical Manufactory (Thailand) Co.,Ltd. สำหรับผู้ที่ต้องการผลิตสินค้าในแบรนด์ของตนเองนั้น ขอให้ลองเลือกและรับฟังคำแนะนำของทีมงาน เพื่อที่จะได้สามารถแชร์ประสบการณ์ของลูกค้ารายอื่นๆ ในตลาดด้านอื่นๆ เพื่อให้ลูกค้า โดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งก้าวมาสู่ตลาดอาหารเสริมนี้ ได้มองเห็นด้านที่ท่านอาจจะไม่เคยเห็น ได้ทราบปัญหาหลายๆปัญหาเพื่อที่ท่านจะได้ทราบถึงจุดอ่อนทางการตลาด, ช่องทางจัดจำหน่ายและการจัดเก็บสินค้าทำให้ท่านสามารถเป็นผู้นำในการขายสินค้าอาหารเสริมเหมือนลูกค้ารายอื่นๆของเราที่ร่วมสร้างกันมาและเป็นคู่ค้ากันตลอดไปร่วมกันผ่าวิกฤติต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่ง JSP Pharmaceutical Manufactory (Thailand) Co.,Ltd. และลูกค้าได้ผ่านวิกฤตต่างๆ ที่ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว, กำลังซื้อที่มีหายไป ทั้งเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองและเหตุการณ์หลังการปฏิวัติทางการเมือง ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆมากมายทั้งทางด้านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา,  การขออนุญาตโฆษณาในส่วนของยาและอาหารเสริม (ฆอ.) และ National Broadcasting and Telecommunication Commission (NBTC) ทำให้เกิดผลกระทบกับการจัดจำหน่ายของลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม ในส่วนนี้ทีมงาน JSP Pharmaceutical Manufactory (Thailand) Co.,Ltd.   และลูกค้าของบริษัทก็มีการปรับแผนและพยายามหาแนวทางเพื่อให้ทั้งบริษัทของเราและลูกค้ายังคงความแข็งแกร่งและก้าวสู่ตำแหน่งผู้นำด้านธุรกิจอาหารเสริมจนถึงวันที่เศรษฐกิจไทยสดใสกว่านี้ 
 
    ด้านการขยายงานของ JSP Pharmaceutical Manufactory (Thailand) Co.,Ltd. จากในปี ค.ศ 2004 ที่ JSP Pharmaceutical Manufactory (Thailand) Co.,Ltd. ได้เริ่มก่อตั้งโดยพัฒนามาจาก COX Laboratories (Thailand) Ltd.,Part. และที่ผ่านมาเกิดจากความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากบริษัทคู่ค้า อีกทั้งลูกค้าและ supplier ที่บริษัทได้ติดต่อไว้ทำให้ JSP Pharmaceutical Manufactory (Thailand) Co.,Ltd. สามารถขยายตลาดอย่างต่อเนื่องด้วยการสร้าง JSP Pharmaceutical Manufactory (Thailand) Co.,Ltd. สาขาลำพูน ที่มีกำลังการผลิตมากกว่าบริษัทแม่ที่สาขากรุงเทพกว่าห้าเท่า ได้เปิดทำการผลิตอย่างเต็มที่แล้วนั้น โดย JSP Pharmaceutical Manufactory (Thailand) Co.,Ltd. สาขาลำพูน อยู่ห่างจากสนามบินเชียงใหม่เพียง 20 นาที ตั้งอยู่บนถนนเส้นหลักสามารถเดินทางและเยี่ยมชมดูงานที่บริษัทได้อย่างสะดวก โดยสามารถโทรแจ้งความประสงค์จะเยี่ยมชมกับ JSP Pharmaceutical Manufactory (Thailand) Co.,Ltd.    สาขาลำพูนได้ 

สำหรับทางผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพรและยาแผนโบราณนั้น บริษัทในเครือได้รับใบอนุญาตการผลิตตั้งแต่ปี 2012-2013 และขณะนี้ได้มีทะเบียนที่ได้ผ่านการอนุมัติแล้วกว่า 60 สูตรเพื่อเตรียมขายออกสู่ตลาดและในเรื่องการรับจ้างผลิตยาแผนปัจจุบัน, อาหารเสริม, ยาสมุนไพร อีกทั้งมีทะเบียนยาแผนโบราณสามัญประจำบ้านอยู่ระหว่างการรอการอนุมัติ  ซึ่งในด้านสมุนไพร กลุ่มบริษัทในเครืออยู่ระหว่างการเตรียมตัวเพื่อเปิดรับการประมูลโดยจะเน้นส่วนของนโยบายการสนับสนุนการใช้สมุนไพรจากภาครัฐ

อีกหนึ่งบริษัทในเครือของเราคือ Prima Foods Supply Co.,Ltd. ตั้งอยู่ที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ดำเนินธุรกิจผลิตเครื่องดื่มทางสุขภาพชนิดต่างๆ โดยมีสถานที่ผลิตและพื้นที่จัดเก็บที่เหมาะสม สามารถรับงานที่มีการผลิตจำนวนมากๆ ได้โดยมีกำลังการผลิตมากกว่าเดือนละหนึ่งล้านขวด ทั้งนี้ยังสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้อีก Prima Foods Supply Co.,Ltd. สามารถผลิตเครื่องดื่มที่ใช้การประกอบด้วยฝาอลูมิเนียมเกลียว, ฝา Lug-cap และฝา Twist-off caps ได้และยังสามารถผลิตและบรรจุอาหารประเภทอื่นๆได้อีก เช่น อาหารแห้ง, การบรรจุผลไม้ และการทำครีมอีมัลชั่น เช่น มายองเนส.  ด้านผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เช่น Liquid-Capsule ชื่อ ZilCAP TM และ CELLUCAP TM

A9 Bio Co.,Ltd. เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2011 ได้ดำเนินกิจการอย่างดี มีการพัฒนาคุณภาพเรื่อยมา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็น Liquid-Capsule ชื่อ Zil-Cap ออกจำหน่ายสู่ตลาดแล้วหลายผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, น้ำมันในแคปซูล และอีกหลายๆชนิดที่กำลังดำเนินการจดทะเบียนกับคณะกรรมการอาหารและยา.

            ด้านการวิจัยและพัฒนาซึ่งเป็นกำลังหลักที่จะพัฒนาสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังในการผลักดันเศรษฐกิจในอนาคต เรามีบริษัทในเครือคือ CDIP (Thailand) Co.,Ltd. จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2010  ตั้งอยู่ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ได้ดำเนินการและขยายกิจการเป็นอย่างดีจากห้องเช่าขนาด 100 ตรม. ในตึก INC 1 ห้องเดียว ขณะนี้บริษัทวิจัยของ CDIP (Thailand) Co.,Ltd มีพื้นที่กว่า 350 ตรม. กับพนักงานของหน่วยงานวิจัยมากกว่า 40 คน มีห้อง Pilot Plant, ห้อง Lab R&D และห้อง LAB วิเคราะห์ ได้รับการติดต่อเยี่ยมชมจากผู้เยี่ยมชมจากต่างประเทศในปีนี้ ไม่ต่ำกว่า 6 ประเทศ ซึ่งสามารถเป็นตัวแทนเล็กๆของไทยด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดย CDIP (Thailand) Co.,Ltd จะทำหน้าที่คิดค้นพัฒนาสูตรใหม่ๆ, วัตถุดิบใหม่และเทคโนโลยีการนำสารอาหารเข้าสู่ร่างกายใหม่ๆ ซึ่งเทคโนโลยีที่เรายื่นสิทธิบัตรแล้ว ได้แก่  FlimTech, GEN-Tech, C3G และงานที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อผลักดันให้เกิดการใช้งานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ตัวอย่างเช่น การร่วมมือกับมหาวิทยาลังนเรศวร, มหาวิทยาลัยธัญบุรี และมหาวิทยาลัยรังสิต ในปีนี้ CDIP (Thailand) Co.,Ltd ยังได้ รับรางวัล SMEs National Awards ดาวรุ่ง ครั้งที่ 6 ที่จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ทางด้านหมวดธุรกิจเพื่อสุขภาพอีกด้วยเป็นการยืนยันว่าหน่วยงานวิจัยของบริษัทได้เดินมาถูกทางและเป็นหน่วยหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการสนับสนุนงานวิจัยของประเทศอีกด้วย CDIP (Thailand) Co.,Ltd  มีบริการรับพัฒนาสูตร, จดทะเบียนกับคณะกรรมการอาหารและยา, จดสิทธิบัตรและรับจ้างผลิตโดยส่งผลิตกับโรงงานทั้งในเครือและนอกเครือ โดยจะคัดสรรผู้ผลิตที่สามารถผลิตสินค้าโดยใช้นวัตกรรมใหม่ที่อาจจะต้องใช้เครื่องมือพิเศษและเทคนิคพิเศษโดยเฉพาะ CDIP (Thailand) CD.,LTD  มีเครือข่ายนอกเครืออีกไม่ต่ำกว่า 5 ผู้ผลิต ดังนั้น ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการครบวงจรจาก CDIP (Thailand) Co.,Ltd

 
 เกี่ยวกับเรา

JSP Pharmaceutical Manufactory (Thailand) Co.,Ltd.  จดทะเบียนเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548  ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตและจัดจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน, ยาแผนโบราณ, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และบริการรับจ้างผลิตด้วยมาตรฐาน GMP โดยขยายธุรกิจมาจาก COX Laboratories (Thailand) Ltd.,Part. ซึ่งเป็นโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันและยาแผนโบราณ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ค็อกซ์ (COX) ซึ่งดำเนินกิจการมากว่า 30 ปี มีสินค้ากว่า 80 ชนิด จัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

จุดประสงค์ในการจัดตั้ง JSP Pharmaceutical Manufactory (Thailand) Co.,Ltd. เพื่อรองรับมาตรการของกระทรวงสาธารณะสุข มาตรฐานใหม่มีการประกาศใช้ในปี 2009  คือ PICS (WTO2003) ซึ่งสามารถที่จะนำสินค้าไปแข่งขันได้ทั่วโลก บริษัทจึงเล็งเห็นโอกาสและการเติบโตในอนาคตของตลาดยาไทย ซึ่งมาตรฐานและการบริการเป็นที่ยอมรับจากหลายประเทศในขณะนี้ ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงมีการให้บริการรับจ้างผลิตเพื่อรองรับผู้ที่มีส่วนแบ่งการตลาด, มีตราสินค้า แต่ไม่ต้องการที่จะสร้างโรงงานซึ่งจะต้องใช้ทุนที่สูงมาก บริษัทยังได้มีการเปิดแผนกใหม่สำหรับการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาแผนโบราณ ซึ่งจะสามารถตอบรับวิถีชีวิตแนวใหม่ของกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มที่หันมาใส่ใจสุขภาพ เน้นการป้องกันมากกว่าการรักษา กลุ่มการรักษาแบบแพทย์ทางเลือก และกลุ่มลูกค้าที่ใส่ใจในรูปร่างและผิวพรรณ.

 

 

 

 

 ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

COX Laboratories (Thailand) Ltd.,Part. เริ่มก่อตั้งในปี 1976  โดยคุณกำแหง แดงประเสริฐ และสืบทอดกิจการโดยคุณประสิทธิชัย แดงประเสริฐ ดำเนินการด้านการผลิตและจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน. มากกว่า 35 ปี ที่ดำเนินการด้วยประสบการณ์เต็มเปี่ยมด้านการผลิตยา เราผลิตยาที่มีคุณภาพจำหน่ายให้กับต่างประเทศ เช่น ฮ่องกง, สิงค์โปร, พม่า, ลาว, เวียดนาม และประเทศอื่นๆ อีกมากมาย

ปี 2005 จากการเติบโตของกิจการและจากการขยายตัวของตลาดอาหารเสริม จึงก่อตั้ง JSP Pharmaceutical Manufactory (Thailand) Co.,Ltd.  เพื่อผลิตอาหารเสริม มุ่งเน้นที่การรับจ้างผลิต

โรงงานผลิตอาหารเสริม

ปี 2010 จากการเติบโตของทีมวิจัยและพัฒนาอาหารเสริมและยา ทำให้สามารถขยายกิจการที่มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนา ในชื่อ CDIP (Thailand) CD.,LTD  ตั้งอยู่อุทยานวิทยาศาสตร์ ภายใน Thammasat University ซึ่งคือแหล่งการวิจัยและพัฒนาที่ดีที่สุดของประเทศไทย

        ปี 2011 JSP Pharmaceutical Manufactory (Thailand) Co.,Ltd. สาขาลำพูน ถูกสร้างขึ้นเพื่อสนองความต้องการการด้านการผลิตอาหารเสริมในตราสินค้าของลูกค้า (Own Brand) หรือรับจ้างผลิต (OEM) เพื่อรองรับการเติบโตของการตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีศักยภาพในการเติบโตที่สูงอีกมาก

 

Summary

Under our umbrella of companies we are able to be very flexible in how we do business. We work with companies, big and small, who wish to have the products under their own brand and also those who wish to use our brands. We are growing the business by seeking new customers who supply products in our field of supplements, health care and offer OEM (one stop services for health care products). Our range of dietary products is attracting a lot of attention globally and domestically as people become more health conscious. Our range of herbal products is also attracting a lot of attention. Combining these with our original traditional products and our flexible approach makes us a very attractive supplier to do business with.   

 

Vision

       เราคือบริษัทพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมสำหรับชีวิต ผู้คน สังคม สิ่งแวดล้อมการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมกับพัฒนาองค์ความรู้ ก้าวทันความต้องการด้านสุขภาพ

 

Mission

       1.พัฒนาพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีแนวคิด การปรับปรุง และพัฒนาการทำงานและการมีการบริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาด้านนวัตกรรม

       2. สนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

       3. ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพสินค้า และการส่งมอบตรงเวลา

       4. เป็นบริษัทที่มีนวัตกรรม มีคุณธรรม และมีธรรมาภิบาล

       5. ทำงานซื่อสัตย์ต่อคู้ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน

    

ความสามารถหลักของแผนก (Core Conpetency)

  • ตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
  • สามารถแข่งขันด้านราคา พร้อมทั้งยังคงมาตรฐาน GMP
  • ช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้า

 

 

ติดต่อ Tel: 02-284-1134 , 02-284-1218 , 02-284-1317 , 02-284-0587
ติดต่อเบอร์ภายใน หจก.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์

 

OEM Sales (รับจ้างผลิตยาและอาหารเสริม) 02-284-1218 ต่อ 138  092-223-4059 คุณดวงเดือน วารินต๊ะ
Tele Sales (ชุดตรวจและเครื่องมือแพทย์) 02-284-1218 ต่อ 306  089-169-5905 คุณเจนวิทย์ หล่อพิศาลชัย
Sales Co (ติดต่อผู้แทนจำหน่ายยา)  02-284-1218 ต่อ 315   086-990-6551 คุณพัชดาพร นรวรางกูร
Cosmetic (รับจ้างผลิตเครื่องสำอางค์) 02-284-1218 ต่อ 135  094-572-1119 คุณณัฐพร อินทนาคา
International Trading (ลูกค้าต่างประเทศ) 02-284-1218 ต่อ 307  085-112-1071 คุณกนกพร วรรณศุภผล

โทรสาร (FAX) เบอร์ : 02-294-0705 , 02-294-9820

 

 

 


Contact us :


สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : pissanu2525.d@gmail.com