dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
GMP ยา
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


MLM Consulting

  บริการให้คำปรึกษาทางด้านการผลิตสินค้า กลุ่มผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ตามมาตรฐานสากล GMP, ISO, HALAL และมีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและเรือนร่าง,  ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ, ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับ บริษัท ที่ดำเนิน ธุรกิจ ประเภทขายตรงหลายชั้น Multi level marketing (MLM) และ ธุรกิจ ประเภทขายตรง (SML) พร้อมกับมีที่ปรึกษาฝ่ายพัฒนาธุรกิจใหม่ ที่สามารถให้คำปรึกษาวางกลยุทธทางการตลาดให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้นัก ธุรกิจ ของท่านเปิดตลาด ขยายตลาด ได้อย่างรวดเร็ว และยั่งยืน

 

 ประโยชน์ที่ได้รับ มีทีมงานผู้มีประสบการณ์ เพื่อบรรยายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและเรือนร่าง, ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ, ผลิตภัณฑ์สมุนไพร,...โดยทีมงานผู้มีประสบการณ์เชิงลึก

 

 
Business development

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เข้าตรวจสถานที่ผลิต ผลิตภัณฑ์
CSR วันที่27และ29 มกราคม 2558
CSR วันที่ 26-28 ธันวาคม พ.ศ.2557
กิจกรรม CSR ของบริษัท
CSR
Brand Identity อัตลักษณ์ของแบรนด์
Crowdsourcing Campaign เทรนด์ฮิต Digital Campaign
13 ตัวตนของแบรนด์ Part 2 ข้อ 7-13
13 ตัวตนของแบรนด์ Part 1 ข้อ 1-6
Brand DNA สร้างคุณค่าให้แบรนด์
Marketing concept
CDIP บริษัท ร่วมวิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
การเริ่มผลิตสินค้าใหม่กับ JSP
SWOT analysis
Unlimited Technology Service.,Ltd article
CRM การจัดการลูกค้าสัมพันธ์และระบบห่วงโซ่อุปทาน
สมุนไพร รู้ก่อนใช้ ปลอดภัยกว่า
เลือกผู้จำหน่ายส่วนผสมในการผลิตยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างไรให้ได้คุณภาพ
ประโยชน์ของการว่าจ้างบริษัทภายนอกในการผลิตภายใต้แบรนด์ของคุณ
การเลือกผู้ผลิตอาหารเสริมที่เหมาะสม
การเริ่มต้นธุรกิจ(0-ล้าน) ล้านแรก
การเลือกผู้ผลิตที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ
Innovation Coupon for SMEs
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
Six Sigma business management
TQM Total Quality Management
K SME care
โอกาศของเครื่องสำอางจากธรรมชาติ และสมุนไพร
ขึ้นทะเบียนอาหารและยา (FDA)
ที่ปรึกษาการวิจัย
ที่ปรึกษาการเงิน
4P's ส่วนผสมทางการตลาด
Porter's 5 forces analysis
Business Development articleสงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com