dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
GMP ยา
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Brand DNA สร้างคุณค่าให้แบรนด์

Brand DNA สร้างคุณค่าให้แบรนด์

  BRAND DNA เกิดจากผลรวมของคุณสมบัติ (Combination of Attributes) โดยทั่วไปแล้ว  แบรนด์  แต่ละตัวพัฒนาขึ้นให้เกิดเป็นต้นแบบของแบรนด์ หรือ Brand Model จะประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบสำคัญ นั่นคือ จุดยืน (Brand Positioning) กับคุณสมบัติ/คุณลักษณะ (Brand Attributes) คุณสมบัติของ แบรนด์ โดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เล็ก แบรนด์ใหญ่ แบรนด์องค์กร หรือ แบรนด์สินค้า จะต้องมีคุณสมบัติไม่ตำ่กว่า 3 อย่าง (แต่ไม่ควรจะเกิน 5 ไม่งั้น งง!!!! แย่เลย) ที่ต้องมีคุณสมบัติไม่ตำ่กว่า 3 ลักษณะ เป็นเพราะคุณสมบัติเดียวคงไม่สามารถที่จะนำพา แบรนด์ ไปสู่เป้าหมาย ไปถึงระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายได้เฉกเช่นเดียวกับ “คน” คนทุกคนจะต้องมีคุณสมบัติที่โดดเด่นเฉพาะตนอยู่อย่างน้อย  3-4 ลักษณะ (ถ้าไม่เชื่อก็ลองคิดถึงคุณสมบัติของตัวเองดู ไม่มีใครบอกว่าหนูสวยอย่างเดียว จะต้อง สวยด้วย ใจบุญด้วย และฉลาดด้วยอีกต่างหาก)


  โอกาสที่ แบรนด์ จะมีคุณสมบัติที่ซำ้กันมีแน่นอน แต่โอกาสที่ แบรนด์ จะมีคุณสมบัติทุกตัว ซำ้กับ แบรนด์ อื่นๆไม่มี (จะมีก็ต่อเมื่อไปลอกเลียนเขามา พูดง่ายๆ คือ ไปโคลนนิ่งเขามา) แบรนด์ ที่แสวงหาความเป็นตัวของตัวเอง ย่อมจะต้องสร้างให้มีคุณสมบัติหลากหลาย ที่บางตัวอาจจะซำ้กับคนอื่น แต่เมื่อรวมกันแล้ว ต้องเป็นกลุ่มของคุณสมบัติที่ไม่ซำ้กับใคร
 
  จะเห็นได้ว่า ถึงแม้คุณสมบัติข้อ 1 และ 2 ของทั้งสอง แบรนด์ จะซำ้กัน แต่คุณสมบัติตัวที่ 3 ต่างกัน ซึ่งเมื่อเอามาผนวกให้เป็นผลรวมของคุณสมบัติก็จะทำให้ แบรนด์ มีความแตกต่างกัน อีกนัยหนึ่งก็คือมี DNA ที่แตกต่างกัน   เชื่อหรือยังว่า แบรนด์สามารถสร้างให้มีความแตกต่างกันได้ เพราะโอกาสที่จะมีคุณสมบัติเหมือนกันทุกตัวเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น ที่กล่าวว่าไม่ควรจะเกิดขึ้น เป็นเพราะ สิ่งที่ทำให้ DNA ของแบรนด์ต่างกับ DNA ของคน (อย่างน้อย ณ. เวลานี้) ก็คือ DNA ของแบรนด์เป็นผลงานสร้างของมนุษย์ ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เจ้าของแบรนด์ที่ต้องการความแตกต่างย่อมต้องมีการศึกษาตลาด ศึกษาคู่แข่ง แล้วพัฒนาคุณสมบัติของแบรนด์ตนเองไม่ให้ซำ้กับใคร คนรักแบรนด์ที่ต้องการความยั่งยืนที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ต้องพยายามทุกอย่างที่จะพัฒนา DNA ของตัวเอง และรักษาไว้สุดชีวิต สำหรับบรรดาคนรัก (ความสำเร็จ) ของแบรนด์แต่ไม่ชอบสร้างก็จะอาศัยเทคนิคการ Cloning ลอกเขามาเลยทั้งหมดสะดวกดี ได้ออกมาเหมือนเปี๊ยบ แต่ดูเหมือนว่าจะไม่เห็นอะไรที่ได้จากการ Cloning จะอายุยืนเลยซักราย มาสร้าง DNA ของเราเองดีกว่า จะได้มีทั้งเอกลัษณ์ที่ไม่เหมือนใคร มีทั้งความเข้าใจว่าสายพันธุ์ของเราจะขยายไปได้ในลักษณะไหน แบรนด์ ของคุณมี DNA แล้วหรือยัง
 
ที่มา : http://www.marketeer.co.th/Business development

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เข้าตรวจสถานที่ผลิต ผลิตภัณฑ์
CSR วันที่27และ29 มกราคม 2558
CSR วันที่ 26-28 ธันวาคม พ.ศ.2557
กิจกรรม CSR ของบริษัท
CSR
Brand Identity อัตลักษณ์ของแบรนด์
Crowdsourcing Campaign เทรนด์ฮิต Digital Campaign
13 ตัวตนของแบรนด์ Part 2 ข้อ 7-13
13 ตัวตนของแบรนด์ Part 1 ข้อ 1-6
Marketing concept
CDIP บริษัท ร่วมวิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
การเริ่มผลิตสินค้าใหม่กับ JSP
MLM Consulting
SWOT analysis
Unlimited Technology Service.,Ltd article
CRM การจัดการลูกค้าสัมพันธ์และระบบห่วงโซ่อุปทาน
สมุนไพร รู้ก่อนใช้ ปลอดภัยกว่า
เลือกผู้จำหน่ายส่วนผสมในการผลิตยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างไรให้ได้คุณภาพ
ประโยชน์ของการว่าจ้างบริษัทภายนอกในการผลิตภายใต้แบรนด์ของคุณ
การเลือกผู้ผลิตอาหารเสริมที่เหมาะสม
การเริ่มต้นธุรกิจ(0-ล้าน) ล้านแรก
การเลือกผู้ผลิตที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ
Innovation Coupon for SMEs
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
Six Sigma business management
TQM Total Quality Management
K SME care
โอกาศของเครื่องสำอางจากธรรมชาติ และสมุนไพร
ขึ้นทะเบียนอาหารและยา (FDA)
ที่ปรึกษาการวิจัย
ที่ปรึกษาการเงิน
4P's ส่วนผสมทางการตลาด
Porter's 5 forces analysis
Business Development articleสงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com