ReadyPlanet.com
dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Brand DNA สร้างคุณค่าให้แบรนด์

Brand DNA สร้างคุณค่าให้แบรนด์

  BRAND DNA เกิดจากผลรวมของคุณสมบัติ (Combination of Attributes) โดยทั่วไปแล้ว  แบรนด์  แต่ละตัวพัฒนาขึ้นให้เกิดเป็นต้นแบบของแบรนด์ หรือ Brand Model จะประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบสำคัญ นั่นคือ จุดยืน (Brand Positioning) กับคุณสมบัติ/คุณลักษณะ (Brand Attributes) คุณสมบัติของ แบรนด์ โดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เล็ก แบรนด์ใหญ่ แบรนด์องค์กร หรือ แบรนด์สินค้า จะต้องมีคุณสมบัติไม่ตำ่กว่า 3 อย่าง (แต่ไม่ควรจะเกิน 5 ไม่งั้น งง!!!! แย่เลย) ที่ต้องมีคุณสมบัติไม่ตำ่กว่า 3 ลักษณะ เป็นเพราะคุณสมบัติเดียวคงไม่สามารถที่จะนำพา แบรนด์ ไปสู่เป้าหมาย ไปถึงระดับความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายได้เฉกเช่นเดียวกับ “คน” คนทุกคนจะต้องมีคุณสมบัติที่โดดเด่นเฉพาะตนอยู่อย่างน้อย  3-4 ลักษณะ (ถ้าไม่เชื่อก็ลองคิดถึงคุณสมบัติของตัวเองดู ไม่มีใครบอกว่าหนูสวยอย่างเดียว จะต้อง สวยด้วย ใจบุญด้วย และฉลาดด้วยอีกต่างหาก)


  โอกาสที่ แบรนด์ จะมีคุณสมบัติที่ซำ้กันมีแน่นอน แต่โอกาสที่ แบรนด์ จะมีคุณสมบัติทุกตัว ซำ้กับ แบรนด์ อื่นๆไม่มี (จะมีก็ต่อเมื่อไปลอกเลียนเขามา พูดง่ายๆ คือ ไปโคลนนิ่งเขามา) แบรนด์ ที่แสวงหาความเป็นตัวของตัวเอง ย่อมจะต้องสร้างให้มีคุณสมบัติหลากหลาย ที่บางตัวอาจจะซำ้กับคนอื่น แต่เมื่อรวมกันแล้ว ต้องเป็นกลุ่มของคุณสมบัติที่ไม่ซำ้กับใคร
 
  จะเห็นได้ว่า ถึงแม้คุณสมบัติข้อ 1 และ 2 ของทั้งสอง แบรนด์ จะซำ้กัน แต่คุณสมบัติตัวที่ 3 ต่างกัน ซึ่งเมื่อเอามาผนวกให้เป็นผลรวมของคุณสมบัติก็จะทำให้ แบรนด์ มีความแตกต่างกัน อีกนัยหนึ่งก็คือมี DNA ที่แตกต่างกัน   เชื่อหรือยังว่า แบรนด์สามารถสร้างให้มีความแตกต่างกันได้ เพราะโอกาสที่จะมีคุณสมบัติเหมือนกันทุกตัวเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น ที่กล่าวว่าไม่ควรจะเกิดขึ้น เป็นเพราะ สิ่งที่ทำให้ DNA ของแบรนด์ต่างกับ DNA ของคน (อย่างน้อย ณ. เวลานี้) ก็คือ DNA ของแบรนด์เป็นผลงานสร้างของมนุษย์ ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เจ้าของแบรนด์ที่ต้องการความแตกต่างย่อมต้องมีการศึกษาตลาด ศึกษาคู่แข่ง แล้วพัฒนาคุณสมบัติของแบรนด์ตนเองไม่ให้ซำ้กับใคร คนรักแบรนด์ที่ต้องการความยั่งยืนที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ต้องพยายามทุกอย่างที่จะพัฒนา DNA ของตัวเอง และรักษาไว้สุดชีวิต สำหรับบรรดาคนรัก (ความสำเร็จ) ของแบรนด์แต่ไม่ชอบสร้างก็จะอาศัยเทคนิคการ Cloning ลอกเขามาเลยทั้งหมดสะดวกดี ได้ออกมาเหมือนเปี๊ยบ แต่ดูเหมือนว่าจะไม่เห็นอะไรที่ได้จากการ Cloning จะอายุยืนเลยซักราย มาสร้าง DNA ของเราเองดีกว่า จะได้มีทั้งเอกลัษณ์ที่ไม่เหมือนใคร มีทั้งความเข้าใจว่าสายพันธุ์ของเราจะขยายไปได้ในลักษณะไหน แบรนด์ ของคุณมี DNA แล้วหรือยัง
 
ที่มา : http://www.marketeer.co.th/Business development

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เข้าตรวจสถานที่ผลิต ผลิตภัณฑ์
CSR วันที่27และ29 มกราคม 2558
CSR วันที่ 26-28 ธันวาคม พ.ศ.2557
กิจกรรม CSR ของบริษัท
CSR
Brand Identity อัตลักษณ์ของแบรนด์
Crowdsourcing Campaign เทรนด์ฮิต Digital Campaign
13 ตัวตนของแบรนด์ Part 2 ข้อ 7-13
13 ตัวตนของแบรนด์ Part 1 ข้อ 1-6
Marketing concept
CDIP บริษัท ร่วมวิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
การเริ่มผลิตสินค้าใหม่กับ JSP
MLM Consulting
SWOT analysis
Unlimited Technology Service.,Ltd article
CRM การจัดการลูกค้าสัมพันธ์และระบบห่วงโซ่อุปทาน
สมุนไพร รู้ก่อนใช้ ปลอดภัยกว่า
เลือกผู้จำหน่ายส่วนผสมในการผลิตยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างไรให้ได้คุณภาพ
ประโยชน์ของการว่าจ้างบริษัทภายนอกในการผลิตภายใต้แบรนด์ของคุณ
การเลือกผู้ผลิตอาหารเสริมที่เหมาะสม
การเริ่มต้นธุรกิจ(0-ล้าน) ล้านแรก
การเลือกผู้ผลิตที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ
Innovation Coupon for SMEs
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
Six Sigma business management
TQM Total Quality Management
K SME care
โอกาศของเครื่องสำอางจากธรรมชาติ และสมุนไพร
ขึ้นทะเบียนอาหารและยา (FDA)
ที่ปรึกษาการวิจัย
ที่ปรึกษาการเงิน
4P's ส่วนผสมทางการตลาด
Porter's 5 forces analysis
Business Development articleสงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com