ReadyPlanet.com
dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
GMP ยา
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


กิจกรรม CSR ของบริษัท

  จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อชุมชนประจำปี 2557-2558

   สโมสรโรตารี กรุงเทพฯ ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อชุมชนโดยมี บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซีดีไอพี(ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเม็ดบีทนำ้ผลไม้และการทำสบู่ให้แก่นักเรียนโรงเรียนประชาอุปถัมน์ จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับการสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก

 

จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อชุมชนประจำปี 2557-2558 จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อชุมชนประจำปี 2557-2558
จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อชุมชนประจำปี 2557-2558 จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อชุมชนประจำปี 2557-2558

  เข้าร่วมกิจกรรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสบู่และวิธีทำการยาหม่องน้ำ

  สโมสรโรตารี กรุงเทพฯ ร่วมกับ บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีทีมวิทยากรฝ่ายวิจัยและพัฒนาและฝ่ายเครื่องสำอางของบริษัท เข้าร่วมกิจกรรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสบู่และวิธีการทำยาหม่องนำ้ให้แก่นักเรียนโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ เขตดินแดง กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากคณาจารย์และนักเรียนที่สนใจ ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้ทดลองทำจริงกลับไปด้วย

เข้าร่วมกิจกรรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสบู่และวิธีทำการยาหม่องน้ำ เข้าร่วมกิจกรรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสบู่และวิธีทำการยาหม่องน้ำ
เข้าร่วมกิจกรรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสบู่และวิธีทำการยาหม่องน้ำ เข้าร่วมกิจกรรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสบู่และวิธีทำการยาหม่องน้ำ

 

  กิจกรรมมอบสิ่งของให้กองทัพบก

  คุณสรสิช แดงประเสริฐ ผู้บริหาร บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบแป้งโรยเท้าจำนวน 8,000 กระป๋องและผ้าปิดจมูก จำนวน 10,000 ผืน ให้กับคณะตัวแทนจากกองทัพบก เพื่อนำไปมอบให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

กิจกรรมมอบสิ่งของให้กองทัพบก กิจกรรมมอบสิ่งของให้กองทัพบก

 


  กิจกรรม ณ บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนปากเกร็ด

  คณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมทำกิจกรรมทำบุญเลี้ยงอาหารเด็กที่บ้านเด็กพิการซำ้ซ้อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

กิจกรรมของกรรมการบริหาร ณ บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนปากเกร็ด

กิจกรรมของกรรมการบริหาร ณ บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนปากเกร็ด กิจกรรมของกรรมการบริหาร ณ บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนปากเกร็ด

 
Business development

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เข้าตรวจสถานที่ผลิต ผลิตภัณฑ์
CSR วันที่27และ29 มกราคม 2558
CSR วันที่ 26-28 ธันวาคม พ.ศ.2557
CSR
Brand Identity อัตลักษณ์ของแบรนด์
Crowdsourcing Campaign เทรนด์ฮิต Digital Campaign
13 ตัวตนของแบรนด์ Part 2 ข้อ 7-13
13 ตัวตนของแบรนด์ Part 1 ข้อ 1-6
Brand DNA สร้างคุณค่าให้แบรนด์
Marketing concept
CDIP บริษัท ร่วมวิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
การเริ่มผลิตสินค้าใหม่กับ JSP
MLM Consulting
SWOT analysis
Unlimited Technology Service.,Ltd article
CRM การจัดการลูกค้าสัมพันธ์และระบบห่วงโซ่อุปทาน
สมุนไพร รู้ก่อนใช้ ปลอดภัยกว่า
เลือกผู้จำหน่ายส่วนผสมในการผลิตยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างไรให้ได้คุณภาพ
ประโยชน์ของการว่าจ้างบริษัทภายนอกในการผลิตภายใต้แบรนด์ของคุณ
การเลือกผู้ผลิตอาหารเสริมที่เหมาะสม
การเริ่มต้นธุรกิจ(0-ล้าน) ล้านแรก
การเลือกผู้ผลิตที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ
Innovation Coupon for SMEs
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
Six Sigma business management
TQM Total Quality Management
K SME care
โอกาศของเครื่องสำอางจากธรรมชาติ และสมุนไพร
ขึ้นทะเบียนอาหารและยา (FDA)
ที่ปรึกษาการวิจัย
ที่ปรึกษาการเงิน
4P's ส่วนผสมทางการตลาด
Porter's 5 forces analysis
Business Development articleสงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com