dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
GMP ยา
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


CSR วันที่ 26-28 ธันวาคม พ.ศ.2557

 กิจกรรมคืนกำไรให้กับลูกค้า

    บริษัท เอสแอนด์เอ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันรำข้าว เอสไฟว์ ได้จัดกิจกรรมคืนกำไรให้กับลูกค้าผู้อุดหนุนสินค้าของบริษัทฯ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ทาง บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย และให้การสนับสนุนกาแฟ โกโก้และคลอโรฟิลล์แจกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฟรี

กิจกรรมคืนกำไรให้กับลูกค้า กิจกรรมคืนกำไรให้กับลูกค้า
กิจกรรมคืนกำไรให้กับลูกค้า  กิจกรรมคืนกำไรให้กับลูกค้า

 

  โครงการ Thai Rotary Day “มอบความสุขสู่ชุมชน”ประจำปี 2557

   สโมสรโรตารีแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการ Thai Rotary Day “มอบความสุขสู่ชุมชน”ประจำปี 2557 ขึ้น เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อชุมชน ในวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2557 ณ สวนลุมพินี โดยมี บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนของรางวัลและเข้าร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำพิมเสนนำ้ ได้มีการแจกของที่ระลึกภายในงาน โดยได้รับการสนใจจากผู้เข้าชมเป็นจำนวนมากตลอดทั้งวัน

โครงการ Thai Rotary Day “มอบความสุขสู่ชุมชน”ประจำปี 2557

โครงการ Thai Rotary Day “มอบความสุขสู่ชุมชน”ประจำปี 2557 โครงการ Thai Rotary Day “มอบความสุขสู่ชุมชน”ประจำปี 2557
โครงการ Thai Rotary Day “มอบความสุขสู่ชุมชน”ประจำปี 2557
โครงการ Thai Rotary Day “มอบความสุขสู่ชุมชน”ประจำปี 2557

 

 
Business development

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เข้าตรวจสถานที่ผลิต ผลิตภัณฑ์
CSR วันที่27และ29 มกราคม 2558
กิจกรรม CSR ของบริษัท
CSR
Brand Identity อัตลักษณ์ของแบรนด์
Crowdsourcing Campaign เทรนด์ฮิต Digital Campaign
13 ตัวตนของแบรนด์ Part 2 ข้อ 7-13
13 ตัวตนของแบรนด์ Part 1 ข้อ 1-6
Brand DNA สร้างคุณค่าให้แบรนด์
Marketing concept
CDIP บริษัท ร่วมวิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
การเริ่มผลิตสินค้าใหม่กับ JSP
MLM Consulting
SWOT analysis
Unlimited Technology Service.,Ltd article
CRM การจัดการลูกค้าสัมพันธ์และระบบห่วงโซ่อุปทาน
สมุนไพร รู้ก่อนใช้ ปลอดภัยกว่า
เลือกผู้จำหน่ายส่วนผสมในการผลิตยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างไรให้ได้คุณภาพ
ประโยชน์ของการว่าจ้างบริษัทภายนอกในการผลิตภายใต้แบรนด์ของคุณ
การเลือกผู้ผลิตอาหารเสริมที่เหมาะสม
การเริ่มต้นธุรกิจ(0-ล้าน) ล้านแรก
การเลือกผู้ผลิตที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ
Innovation Coupon for SMEs
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
Six Sigma business management
TQM Total Quality Management
K SME care
โอกาศของเครื่องสำอางจากธรรมชาติ และสมุนไพร
ขึ้นทะเบียนอาหารและยา (FDA)
ที่ปรึกษาการวิจัย
ที่ปรึกษาการเงิน
4P's ส่วนผสมทางการตลาด
Porter's 5 forces analysis
Business Development articleสงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com