dot dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
Bird Nest by JSP Pharma
บริษัท พรีม่า ฟู้ดส์ ซัพพลาย จำกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สมุนไพรกับโอกาสทอง SME ไทย ก้าวไกลในธุรกิจเพื่อสุขภาพ

 

 สมุนไพรคือกลุ่มพืชที่มีสรรพคุณทางยาและอยู่คู่ครัวเรือนกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างช้านาน ซึ่งไทยมีข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ในการเพาะปลูก และยังนับได้ว่าสมุนไพรเป็นตัวชูโรงอย่างหนึ่งในวงการอุตสาหกรรมธุรกิจเพื่อสุขภาพของไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลถึงสรรพคุณที่ช่วยบำรุงสุขภาพร่างกายของผู้บริโภคได้อย่างหน้าทึ่ง โดยปัจจุบันสมุนไพรหลายชนิดได้รับการวิจัย พัฒนาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพในหลายรูปแบบ อาทิ ยาเม็ดแคปซูล เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง เป็นต้น ในขณะที่ภาครัฐก็มีนโยบายที่มุ่งเน้นการสนับสนุนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมสมุนไพรทั้ง ส่วน ซึ่งเรียกว่า “แผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรแห่งชาติ”

สมุนไพรกับโอกาสทอง SME ไทย ก้าวไกลในธุรกิจเพื่อสุขภาพ

 

สมุนไพรกับโอกาสทอง SME ไทย ก้าวไกลในธุรกิจเพื่อสุขภาพ

สมุนไพรคือกลุ่มพืชที่มีสรรพคุณทางยาและอยู่คู่ครัวเรือนกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างช้านาน ซึ่งไทยมีข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ในการเพาะปลูก และยังนับได้ว่าสมุนไพรเป็นตัวชูโรงอย่างหนึ่งในวงการอุตสาหกรรมธุรกิจเพื่อสุขภาพของไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลถึงสรรพคุณที่ช่วยบำรุงสุขภาพร่างกายของผู้บริโภคได้อย่างหน้าทึ่ง โดยปัจจุบันสมุนไพรหลายชนิดได้รับการวิจัย พัฒนาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพในหลายรูปแบบ อาทิ ยาเม็ดแคปซูล เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง เป็นต้น ในขณะที่ภาครัฐก็มีนโยบายที่มุ่งเน้นการสนับสนุนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมสมุนไพรทั้ง 3 ส่วน ซึ่งเรียกว่า “แผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรแห่งชาติ”

1
[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com