dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
GMP ยา
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา สกว.

ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา สกว.

  โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สังกัดสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอประชาสัมพันธ์ เรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดของท่าน รวมทั้งเครือข่ายที่ท่านมีความร่วมมือด้วย เข้าร่วมงาน "มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา สกว. (TRF IP EXPO 2013)"  ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวลา 09.00 - 17.00 น. 


โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานคือ 
 
1. ผลักดันงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
2. สนับสนุนการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และนักลงทุน เพื่อการดำเนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนา (R&D) 
3. สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย และภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ 

  รูปแบบของงานคือ การจัดนิทรรศการเทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญา ของ สกว. และมหาวิทยาลัย เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการที่สนใจเทคโนโลยีได้เข้าชมและเลือกสรรเทคโนโลยีเพื่อไปใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ยังมีการเสวนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาของไทยและต่างประเทศไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และการนำเสนอผลงานวิจัยของบริษัทที่เปิดเผยได้ ให้กับนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ ในมหาวิทยาลัยและภาครัฐ ซึ่งจะนำไปสู่ความ ร่วมมือในการทำวิจัยต่อไปในอนาคต 

  ผู้สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://rri2.trf.or.th/meeting/trfipexpo.aspx 
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 กันยายน 2556 หรือตอบกลับความประสงค์เข้าร่วมงานมาที่อีเมลนี้หรือหมายเลขโทรสาร 0-2298-0452 

  โดยผู้ที่แจ้งลงทะเบียนจะได้รับคูปองสำหรับรับประทานอาหารกลางวัน และหนังสือรวบรวมผลงานทั้งหมดที่นำมาจัดแสดงในงาน ฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rri.trf.or.th หรือสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์  0-2278-8200 ต่อ 8352 
 event

บริจาค แอลกอฮอล์เสปร์ ให้กับทาง วัดพระมหาไถ่
ดร.สิทธิชัย ไปมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือฯ ณ รัฐสภา
แนวคิด Sharing Economy ทางลัดความสำเร็จของผู้ประกอบการยุค New Normal
บริจาคแอลกอฮอล์ตามโรงพยาบาลต่างๆ
SME D Bankสงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com