ReadyPlanet.com
dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


CDIP Open house

CDIP OPEN HOUSE, ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ , รับผลิตอาหารเสริม, รับผลิตยา, ผลิตอาหารเสริม, ผลิตยาCDIP OPEN HOUSE, ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ , รับผลิตอาหารเสริม, รับผลิตยา, ผลิตอาหารเสริม, ผลิตยาCDIP OPEN HOUSE, ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ , รับผลิตอาหารเสริม, รับผลิตยา, ผลิตอาหารเสริม, ผลิตยาCDIP OPEN HOUSE, ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ , รับผลิตอาหารเสริม, รับผลิตยา, ผลิตอาหารเสริม, ผลิตยาCDIP OPEN HOUSE, ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ , รับผลิตอาหารเสริม, รับผลิตยา, ผลิตอาหารเสริม, ผลิตยาCDIP OPEN HOUSE, ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ , รับผลิตอาหารเสริม, รับผลิตยา, ผลิตอาหารเสริม, ผลิตยา

     กิจกรรม CDIP Open house จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ณ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยโดยในงาน CDIP OPEN  HOUSE เปิดให้บุคคลภายนอกที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ งานวิจัยระดับนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพกับ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการแบบครบวงจรด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้ เยี่ยมชมโดยรอบ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยและหน่วยงานชั้นนำต่างๆ
event

สัมมนาแนวทางการดูแลสุขภาพปี 2020
ตักบาตรเทโว วันออกพรรษา
ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุสาหกรรม เจเอสพี จำกัด ได้เข้าร่วมประชุม ณ.รพ.สมเด็จพระญาณสังวร​
จัดงานแสดงสินค้า4Mix Oil
คิง คอบบร้า" เอาใจคนรักสุขภาพ เปิดตัว "4 Mix Oil" น้ำมันสะกัดเย็นแบบแคปซูลสงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com