dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
GMP ยา
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ศึกษาดูงานที่ประเทศอินโดนีเซีย

 ศึกษาดูงานที่ประเทศอินโดนีเซีย

  คุณพิษณุ แดงประสริฐ ผู้บริหาร บริษัทโรงงานอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมในโครงการอบรมหลักสูตรสุดยอดผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อสังคม SEP1 ศึกษาดูงานที่ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมดูงานที่ บริษัท Mark Plus และเข้าร่วมการอบรมกับ กูรูทางการตลาดกับ คุณ HERMAWAN ผู้แต่งหนังสือ Marketing 3.0 ร่วมกับ Prof Kotler ซึ่งเป็นหนังสือการตลาดยุคที่สามของเทรนตลาดโลก

คุณพิษณุ แดงประสริฐ ผู้บริหาร บริษัทโรงงานอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมในโครงการอบรมหลักสูตรสุดยอดผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อสังคม คุณพิษณุ แดงประสริฐ ผู้บริหาร บริษัทโรงงานอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมในโครงการอบรมหลักสูตรสุดยอดผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อสังคม
คุณพิษณุ แดงประสริฐ ผู้บริหาร บริษัทโรงงานอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมในโครงการอบรมหลักสูตรสุดยอดผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อสังคม  

 


ร่วมทอดกฐินพระราชทานกับ อย.

  คุณพิษณุ และ ดร.สิทธิชัย แดงประสริฐ ผู้บริหาร บริษัทโรงงานอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด และทีมงานต้อนรับ ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมทั้งร่วมกันทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดป่าดาราภิรมณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 1-2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

 ร่วมทอดกฐินพระราชทานกับ อย.

 ร่วมทอดกฐินพระราชทานกับ อย.   ร่วมทอดกฐินพระราชทานกับ อย.

 ร่วมทอดกฐินกับดีเจโจ้

ร่วมทอดกฐินกับดีเจโจ้   คุณพิษณุ และ ดร.สิทธิชัย แดงประสริฐ ผู้บริหาร บริษัทโรงงานอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด และทีมงาน ร่วมกันทอดกฐินกับ ดีเจโจ้ ณ สำนักสงฆ์บ้านโคกหนองแจน จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 29-30 ตุลาคม พ.ศ. 2557

 


ได้รับรางวัล SMEs ดาวรุ่ง

  คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหาร บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ซีดีไอพี(ประเทศไทย) จำกัด ได้รับโล่และประกาศนียบัตร เนื่องจาก บริษัท ซีดีไอพี(ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล SMEs ดาวรุ่ง ในการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ซึ่งจัดโดย สำนักงากงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สลว.) ให้ไว้ ณ วันที่ 25 กันยายน 2557

บริษัท ซีดีไอพี(ประเทศไทย) จำกัดได้รับรางวัล SMEs ดาวรุ่ง

บริษัท ซีดีไอพี(ประเทศไทย) จำกัดได้รับรางวัล SMEs ดาวรุ่ง บริษัท ซีดีไอพี(ประเทศไทย) จำกัดได้รับรางวัล SMEs ดาวรุ่ง

 


เข้าร่วมงานอบรม: กลยุทธ์นวัตกรรมฝ่าทะลวง

คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารหจก.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ และ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมงานอบรมในหัวข้อ กลยุทธ์นวัตกรรมฝ่าทะลวง เมื่อวันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 ณ ห้อง Boardroom2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คลองเตย

เข้าร่วมงานอบรม: กลยุทธ์นวัตกรรมฝ่าทะลวง

เข้าร่วมงานอบรม: กลยุทธ์นวัตกรรมฝ่าทะลวง


งานอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระดับกลาง

  งานอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับกลางของ หจก.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ และ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ณ ฟ้าใสรีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ. ราชบุรี ระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2557 ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี สร้างความสนุกสนานและเต็มที่กับทุก ๆ กิจกรรม

 
งานอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับกลาง งานอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับกลาง
งานอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับกลาง งานอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการของผู้บริหารระดับกลาง

 
event

ดร.สิทธิชัย ไปมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือฯ ณ รัฐสภา article
แนวคิด Sharing Economy ทางลัดความสำเร็จของผู้ประกอบการยุค New Normal
บริจาคแอลกอฮอล์ตามโรงพยาบาลต่างๆ
SME D Bank
ติดตั้งป้ายโฆษณาสุภาพโอสถสงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com