ReadyPlanet.com
dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
GMP ยา
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Inter Beauty ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม

           บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับการสนับสนุนจากกรมการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุขในการเข้าร่วมออกงานแสดงสินค้าในงาน Inter Beauty 2019 ที่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม  ตั้งแต่วันที่ 7-9 มีนาคม 2562 เพื่อนำเสนอผลงานสินค้าที่ผลิตจากพืชและสมุนไพรไทย สู่ตลาดประเทศเวียดนาม ในครั้งนี้บริษัทได้รับเกียรติให้สัมภาษณ์กับทางรายการทีวีในเวียดนามสินค้าของทางบริษัท ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะยาอมแก้ไอมะแว้งรสบ๊วย , Pinky Tablet, 4Mix Oil และ Crocosia

 

 
event

ติดตั้งป้ายโฆษณาสุภาพโอสถ
คุณจินตนา สันติพิสุทธิ์ ผู้บริหาร บริษัทโรงงานอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จ
สัมมนาแนวทางการดูแลสุขภาพปี 2020
ตักบาตรเทโว วันออกพรรษา
ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุสาหกรรม เจเอสพี จำกัด ได้เข้าร่วมประชุม ณ.รพ.สมเด็จพระญาณสังวร​สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com