dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
Bird Nest by JSP Pharma
บริษัท พรีม่า ฟู้ดส์ ซัพพลาย จำกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ขอเชิญท่านร่วมกิจกรรมในงาน boost innovation spirit

 บริษัท โรงงานเภสัชอุสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด 

ขอเชิญเข้าร่วม "การสำรวจสถานะความสามารถทางนวัตกรรมของบริษัทจดทะเบียนประจำปี2561"

พร้อมฟังเสวนาในหัวขอ "Thought Shower Sustainble Growth with innovation"

โดย ดร.สิทธิชัย  แดงประเสริฐ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด  

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 - 12.30 น. ณ. Swissotel  bangkok ratchada

เนื่องด้วย บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TRIS Corporation, ทริส) ได้ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช.ให้ดำเนินการสำรวจสถานะและความพร้อมในการพัฒนานวัตกรรมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยการดำเนินการนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลระดับชาติที่เชื่อมโยงกับดัชนีการจัดอันดับความสามารถด้านนวัตกรรมระดับนานาชาติดังเช่น WEF Global Competitiveness Index, IMD World Competitiveness Ranking และ WIPO Global Innovation Index เป็นต้นซึ่งถือเป็นการสนับสนุนต่อการยกระดับขีดความสามารถทางนวัตกรรมเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กรและประเทศไทยต่อไป

สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://innovationcapability.trisacademy.com
event

Inter Beauty ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม
ต่างแค่ GEN แต่เป้าหมายไม่ต่างกัน
ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุสาหกรรม เจเอสพี จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาผู้มีส่วนได้เสียด้านยาเสพติด
บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี จำกัด ขยายกำลังผลิต Soft Gelatin Capsule ผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน สนองเติบโตธุรกิจรับจ้างผลิต OEM
บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรการเสวนาหัวข้อ INNOVATION CAPABILITY FORUM : BOOST INNOVATION SPIRIT TO THE FUTURE S-CURVE ยกระดับนวัตกรรมองค์กรสู่ความเติบโตใหม่สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com