ReadyPlanet.com
dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
GMP ยา
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ขอเชิญท่านร่วมกิจกรรมในงาน boost innovation spirit

 บริษัท โรงงานเภสัชอุสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด 

ขอเชิญเข้าร่วม "การสำรวจสถานะความสามารถทางนวัตกรรมของบริษัทจดทะเบียนประจำปี2561"

พร้อมฟังเสวนาในหัวขอ "Thought Shower Sustainble Growth with innovation"

โดย ดร.สิทธิชัย  แดงประเสริฐ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด  

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 - 12.30 น. ณ. Swissotel  bangkok ratchada

เนื่องด้วย บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TRIS Corporation, ทริส) ได้ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช.ให้ดำเนินการสำรวจสถานะและความพร้อมในการพัฒนานวัตกรรมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยการดำเนินการนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลระดับชาติที่เชื่อมโยงกับดัชนีการจัดอันดับความสามารถด้านนวัตกรรมระดับนานาชาติดังเช่น WEF Global Competitiveness Index, IMD World Competitiveness Ranking และ WIPO Global Innovation Index เป็นต้นซึ่งถือเป็นการสนับสนุนต่อการยกระดับขีดความสามารถทางนวัตกรรมเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กรและประเทศไทยต่อไป

สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://innovationcapability.trisacademy.com
event

คุณจินตนา สันติพิสุทธิ์ ผู้บริหาร บริษัทโรงงานอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จ
สัมมนาแนวทางการดูแลสุขภาพปี 2020
ตักบาตรเทโว วันออกพรรษา
ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุสาหกรรม เจเอสพี จำกัด ได้เข้าร่วมประชุม ณ.รพ.สมเด็จพระญาณสังวร​
จัดงานแสดงสินค้า4Mix Oilสงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com