dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
GMP ยา
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


เจ้าพงษ์เดชและคณะ คุณหมอนิติพลให้เกียรติมาเยี่ยมชมบริษัท

เข้าร่วมพิธีลงนามโครงการ ธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

  คุณจินตนา สันติพิสุทธิ์ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีโครงการ ธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม หัวข้อ หลักเกณฑ์ธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 7 ประการ ประจำปี 2557 โดย กระทรวงอุตสาหกรรม


ให้สัมภาษณ์นิตยสาร CAHB

คุณพิษณุ แดงประเสริฐ  ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด ให้สัมภาษณ์นิตยสาร CHEMICO ASIA HEALTH AND BEAUTY  ฉบับวันที่ 9 มกราคม 2557

 


ลงคอลัมน์: คนรุ่นใหม่การเงิน

ลงคอลัมน์: ริมถนนนักลงทุน ดร.สิทธิชัย และคุณพิษณุ แดงประเสริฐ  ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด และผู้บริหารบริษัท ซีดีไอพี(ประเทศไทย) จำกัด ลงหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ section: การเงิน-ลงทุน/หุ้น-การเงิน ปีที่ 27 ฉบับที่: 9300 หน้า 18(กลาง) คอลัมน์: คนรุ่นใหม่การเงิน นักวิทย์เห็นโอกาสทองตลาดหุ้นเล็งระดมทุนปั้นธุรกิจร้อยล้าน วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557

 


ลงคอลัมน์: ริมถนนนักลงทุน

ลงคอลัมน์: ริมถนนนักลงทุน ดร.สิทธิชัย และคุณพิษณุ แดงประเสริฐ  ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด ลงหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ Section: Bizweek/ถนนนักลงทุน วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557 ปีที่ 9ฉบับที่ 507  หน้าที่: 8(ล่าง) คอลัมน์: ริมถนนนักลงทุน

 


รับเชิญบรรยายในงาน Executive Club @ TSP 2014

ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัดและบริษัท ซีดีไอพี(ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติให้ร่วมบรรยายในงาน Executive Club@TSP 2014 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 งานนี้มีจุดประสงค์ดังนี้

  1. แนะนำประธานชมรมผู้เช่าอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยคนปัจจุบัน ได้แก่ ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัดและบริษัท ซีดีไอพี(ประเทศไทย) จำกัด
  2. บอกเล่ามุมมองหลากหลาย ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนภายใน อวท. กับศูนย์แห่งชาติ

 

รับเชิญบรรยายในงาน Executive Club @ TSP 2014 รับเชิญบรรยายในงาน Executive Club @ TSP 2014
 

 
เจ้าพงษ์เดชและคณะ คุณหมอนิติพลให้เกียรติมาเยี่ยมชมบริษัท
 
เจ้าพงษ์เดชและคณะ รวมถึงคุณหมอนิติพลให้เกียรติมาเยี่ยมชม บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี(ประเทศไทย)จำกัด สาขา ลำพูน ในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2557
 

มอบของที่ระลึก คุณมาลี วัชโรทัย
 
เจ้าพงษ์เดชและคณะ คุณหมอนิติพลให้เกียรติมาเยี่ยมชมบริษัท
คุณ มาลี วัชโรทัย ผู้สนับสนุนโครงการสปอร์หลินจือ ของสวนเกษตรเมืองงายและคุณพีท ฝ่ายประสานความสัมพันไทยจีนรับมอบของที่ระลึกจากคุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี(ประเทศไทย)จำกัด
 

 
event

บริจาค แอลกอฮอล์เสปร์ ให้กับทาง วัดพระมหาไถ่
ดร.สิทธิชัย ไปมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือฯ ณ รัฐสภา
แนวคิด Sharing Economy ทางลัดความสำเร็จของผู้ประกอบการยุค New Normal
บริจาคแอลกอฮอล์ตามโรงพยาบาลต่างๆ
SME D Bankสงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com