dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
GMP ยา
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ได้รับหนังสือรับรองให้ใช้เครื่องหมายฮาลาล

เจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์

  คุณจินตนา แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด เป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ณ ศาลาการเปรียญ วัดสระเกศ กรุงเทพ  วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 19.00

เจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมเจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์


ได้รับหนังสือรับรองให้ใช้เครื่องหมายฮาลาล

  บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด สาขาลำพูน ได้รับหนังสือรับรองให้ใช้เครื่องหมายฮาลาล ดำเนินการตามกรรมวิธีอย่างถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม จากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

 


เข้าร่วมออกร้านในงานเทศกาลไทยในประเทศจีน

   คุณจินตนา สันติพิสุทธ์ ได้เข้าร่วมการออกร้านในงานเทศกาลไทย Thai Arts and Cultural Festival 2013 วันที่ 29 กันยายน - 4 ตุลาคม 2556 ณ Time Paradise Walk นครฉงชิ่ง

เข้าร่วมออกร้านในงานเทศกาลไทยในประเทศจีน


เข้าร่วมโครงการพัฒนาอบรมผู้ให้บริการปรึกษาแนะนำธุรกิจ

  พนักงาน บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมโครงการพัฒนาอบรมผู้ให้บริการปรึกษาแนะนำธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการปรึกษาแนะนำช่วยเหลือแก่ SMEs รุ่นที่ 1

เข้าร่วมโครงการพัฒนาอบรมผู้ให้บริการปรึกษาแนะนำธุรกิจ


เรียนเชิญเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เรียนเชิญ ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ  เป็นอาจารย์พิเศษสอนรายวิชา

  • Manufacturing process and new research and development ๑ 
  • Manufacturing process and new research and development ๒ 
  • Regulation and Marketing issue 

เรียนเชิญเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


บรรยายงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา สกว.

  ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ PLANT DIRECTOR ได้บรรยายในหัวข้อ "CDIP ๑๐๐ ล้านใน 4 ปี รับจ้างวิจัย ใครจะเชื่อ? ในงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา สกว.  เวลา 15.00 -  16.15 น.  ณ ห้องบอลรูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนเอ

บรรยายงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา สกว. บรรยายงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา สกว.
บรรยายงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา สกว. บรรยายงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา สกว.

 

 


ประชุมความร่วมมือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ หารือเรื่องความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประชุมความร่วมมือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประชุมความร่วมมือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 


บรรยายพิเศษในหัวข้อ กระบวนการผลิต (manufacturing process)

   ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ เป็นอาจารย์พิเศษ มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ กระบวนการผลิต (manufacturing process) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพร ผลิตภัณฑ์อาหารที่เกี่ยวข้องกับความงาม การขึ้นทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ และแนวโน้มตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อความงาม ในรายวิชา nutritional cosmetics (อาหารเพื่อความงาม)ที่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

บรรยายพิเศษในหัวข้อ กระบวนการผลิต (manufacturing process)


ร่วมประชุมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

   คุณจินตนา สันติพิสุทธิ์ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมประชุม ระดมความคิด เพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจกลางและขนาดย่อม 3 สาขา โดยสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดขึ้น ณ โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 5 กันยายน 2556 เวลา 8.30 - 16.30 น.

 

 


บรรยาย GMP อุตสาหกรรมสมุนไพรไม่ยากอย่างที่คิด

  ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด บรรยาย GMP อุตสาหกรรมสมุนไพรไม่ยากอย่างที่คิด "ประสบการณ์การพัฒนาโรงงานผลิตให้ได้ GMP" วันที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 13.30 - 16.30 น. ห้องฟินิกซ์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี Hall 7-8 ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 10

 
event

บริจาค แอลกอฮอล์เสปร์ ให้กับทาง วัดพระมหาไถ่
ดร.สิทธิชัย ไปมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือฯ ณ รัฐสภา
แนวคิด Sharing Economy ทางลัดความสำเร็จของผู้ประกอบการยุค New Normal
บริจาคแอลกอฮอล์ตามโรงพยาบาลต่างๆ
SME D Bankสงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com