ReadyPlanet.com
dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
GMP ยา
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


เชิญร่วมงาน Executive Club @TSP 2014

เชิญร่วมงาน Executive Club @TSP 2014

  เชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมงาน Executive Club@TSP 2014 เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้บริหาร สวทช. ผู้บริหารบริษัทเอกชนใน อวท. ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความเห็นกันในเชิงธุรกิจและวิชาการ อันจะทำให้เกิดความร่วมมือกันในการทำงานต่อไปในอนนาคตนั้น โดยกำหนดจัดงานขึ้น ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างเวลา 09.30 - 13.00 น. ณ โถงชั้น 1 ตึก A อาคาร กลุ่มนวัตกรรม 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

เชิญร่วมงาน Executive Club @TSP 2014 รับผลิตอาหารเสริม ยาสมุนไพรโบราณ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว

 

เชิญร่วมงาน Executive Club @TSP 2014 
event

ติดตั้งป้ายโฆษณาสุภาพโอสถ
คุณจินตนา สันติพิสุทธิ์ ผู้บริหาร บริษัทโรงงานอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จ
สัมมนาแนวทางการดูแลสุขภาพปี 2020
ตักบาตรเทโว วันออกพรรษา
ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุสาหกรรม เจเอสพี จำกัด ได้เข้าร่วมประชุม ณ.รพ.สมเด็จพระญาณสังวร​สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com