ReadyPlanet.com
dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คุณสิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณสรสิช แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ (ประเทศไทย) ได้ร่วมบริจาคน้ำดื่มและยา พร้อมทั้งพนักงานภายในบริษัทได้ร่วมทำบุญเป็น เงินและสิ่กิจกรรมทำบุญ ณ สำนักงานกลางมูลนิธิเด็ก นครปฐม

 คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด และ ดร.สรสิช แดงประเสริฐ ผู้บริหาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ ได้ร่วมบริจาคน้ำดื่มและยา พร้อมทั้งพนักงานภายในบริษัทได้ร่วมทำบุญเป็น เงินและสิ่งของต่างๆ โดยมี คุณพิมพ์ลดา สมบัติพัฒนโภคิน ผู้จัดการฝ่าย IT ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ ซึ่งเป็นตัวแทนในการมอบสิ่งของต่างๆ พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารว่างน้องๆ ณ สำนักงานกลางมูลนิธิเด็ก พุทธมณฑลสาย 4 จังหวัด นครปฐม มูลนิธิเด็ก บ้านทานตะวัน ในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 น.

 ผู้บริหารได้รับเชิญให้สัมภาษณ์ รายการ"เดินหน้าประเทศไทย" ผู้บริหารได้รับเชิญให้สัมภาษณ์ รายการ"เดินหน้าประเทศไทย"

    เตรียมพบกับผู้อำนวยการด้านนวัตกรรม ของบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ในรายการ "เดินหน้าประเทศไทย" ออกอากาศในวันพฤหัสที่ 8 ตุลาคม 2558 ซึ่งให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับงานวิจัยนวัตกรรมของบริษัท เรื่องต้นแบบเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทย โดยอาศัยนวัตกรรมของไทย!

คุณสรสิช แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ไปรับร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 12 ในวันที่ 2 - 6 กันยายน 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 12

 คุณสรสิช แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ไปรับร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 12 ในวันที่ 2 - 6 กันยายน 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี 

คุณวรวุฒิ วงศ์อัมพรพินิต Product Specialist Sup. ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพร ตัวแทนจากบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี จำกัด ร่วมบันทึกเทปรายการโชว์แตกฟอง ช่อง 2 ของบริษัท อาร์เอส (มหาชน) จำกัด นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ SLIX ของบริษัท ซีผู้เชี่ยวชาญ JSP ร่วมบันทึกเทปรายการโชว์แตกฟอง
   คุณวรวุฒิ วงศ์อัมพรพินิต Product Specialist Sup. ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและสมุนไพร ตัวแทนจากบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี จำกัด ร่วมบันทึกเทปรายการโชว์แตกฟอง ช่อง 2 ของบริษัท อาร์เอส (มหาชน) จำกัด นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ SLIX ซึ่งเป็นสินค้าวิจัยและพัฒนาโดย บริษัทวิจัย CDIP LAB
 
ผู้บริหารได้เข้าร่วมชมโรงงานผลิตเครื่องสำอางค์ ของประเทศญี่ปุ่นผู้บริหารได้เข้าร่วมชมโรงงานผลิตเครื่องสำอางค์ ของประเทศญี่ปุ่น

  ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ และ คุณจิรดา แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด  ได้เดินทางไปร่วมงาน "The Best Business trip in Japan "  ณ ประเทศ ญี่ปุ่น โดยได้ไปดูงานในส่วนของโรงงานผลิตเครื่องสำอางค์ ของประเทศญี่ปุ่น ที่ใช้มาตรฐานการผลิต ควบคุมคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ดีและทันสมัย ซึ่งได้เห็นและประทับใจในส่วนของ Product Design ที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด และวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เน้นความเป็นธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่วัตถุดิบ การผลิต ไปจนถึงบรรจุภัณฑ์ 

โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด และ โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาแพทย์แผนไทยและองค์การเภสัช โดย ดร.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมฯ กับ นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.องการค์เภสัCOX&JSP ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาแพทย์แผนไทยและองค์การเภสัช

    โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด และ โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาแพทย์แผนไทยและองค์การเภสัช โดย ดร.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมฯ กับ นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.องการค์เภสัช นับเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนายาสมุนไพรไทยให้ก้าวไกล กลุ่มคนไข้ในโรงพยาบาล จะได้รับยาที่ดีจากโรงงานผู้ผลิตมาตรฐาน GMP

คุณสิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด และ ผู้ร่วมบริจาค ได้ร่วมทำบุญบริจาคน้ำดื่ม ณ วัดลานบุญ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2558กิจกรรมบริจาคน้ำดื่ม ณ วัดลานบุญ

       คุณสิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด และ ผู้ร่วมบริจาค ได้ร่วมทำบุญบริจาคน้ำดื่ม ณ วัดลานบุญ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2558

ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ และ คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด  ได้รับเชิญไปร่วมรายการ 5เช้าข่าวใหญ่ โดยออกอากาศวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ช่อง5 เวลา 08.35-09.10 น. ผู้บริหารได้รับเชิญไปร่วมรายการ "5เช้าข่าวใหญ่"

 ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ และ คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด 

ได้รับเชิญไปร่วมรายการ 5เช้าข่าวใหญ่ โดยออกอากาศวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ช่อง5 เวลา 08.35-09.10 น. 

ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้แทนภาคอุตสาหกรรมร่วมการอภิปายในงานสัมมนาโครงการคุณภาพสมุนไพรไทย ครั้งที่7 โดยสถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ โรงแรมริชมอนด์สัมมนาโครงการคุณภาพสมุนไพรไทย ครั้งที่7

  ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้แทนภาคอุตสาหกรรมร่วมการอภิปายในงานสัมมนาโครงการคุณภาพสมุนไพรไทย ครั้งที่7 โดยสถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ โรงแรมริชมอนด์

 ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ และ คุณพิษณุ แดงประเสริฐ  ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรม JSP CSR  เพื่อบริจาคเงิน สิ่งของเครื่องใช้ น้ำดื่ม และเลี้ยงอาหารเช้าให้กับน้องๆ บ้านเด็กอ่อนรังสิตในวันที่  24 มิถุนายน กิจกรรมบริจาคสิ่งของ บ้านเด็กอ่อนรังสิต

  ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ และ คุณพิษณุ แดงประเสริฐ  ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรม JSP CSR  เพื่อบริจาคเงิน สิ่งของเครื่องใช้ น้ำดื่ม และเลี้ยงอาหารเช้าให้กับน้องๆ บ้านเด็กอ่อนรังสิตในวันที่  24 มิถุนายน 2558

[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com