ReadyPlanet.com
dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
GMP ยา
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คุณสิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด และ ผู้ร่วมบริจาค ได้ร่วมทำบุญบริจาคน้ำดื่ม ณ วัดลานบุญ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2558กิจกรรมบริจาคน้ำดื่ม ณ วัดลานบุญ

       คุณสิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด และ ผู้ร่วมบริจาค ได้ร่วมทำบุญบริจาคน้ำดื่ม ณ วัดลานบุญ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2558

ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ และ คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด  ได้รับเชิญไปร่วมรายการ 5เช้าข่าวใหญ่ โดยออกอากาศวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ช่อง5 เวลา 08.35-09.10 น. ผู้บริหารได้รับเชิญไปร่วมรายการ "5เช้าข่าวใหญ่"

 ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ และ คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด 

ได้รับเชิญไปร่วมรายการ 5เช้าข่าวใหญ่ โดยออกอากาศวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ช่อง5 เวลา 08.35-09.10 น. 

ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้แทนภาคอุตสาหกรรมร่วมการอภิปายในงานสัมมนาโครงการคุณภาพสมุนไพรไทย ครั้งที่7 โดยสถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ โรงแรมริชมอนด์สัมมนาโครงการคุณภาพสมุนไพรไทย ครั้งที่7

  ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้แทนภาคอุตสาหกรรมร่วมการอภิปายในงานสัมมนาโครงการคุณภาพสมุนไพรไทย ครั้งที่7 โดยสถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ โรงแรมริชมอนด์

 ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ และ คุณพิษณุ แดงประเสริฐ  ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรม JSP CSR  เพื่อบริจาคเงิน สิ่งของเครื่องใช้ น้ำดื่ม และเลี้ยงอาหารเช้าให้กับน้องๆ บ้านเด็กอ่อนรังสิตในวันที่  24 มิถุนายน กิจกรรมบริจาคสิ่งของ บ้านเด็กอ่อนรังสิต

  ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ และ คุณพิษณุ แดงประเสริฐ  ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรม JSP CSR  เพื่อบริจาคเงิน สิ่งของเครื่องใช้ น้ำดื่ม และเลี้ยงอาหารเช้าให้กับน้องๆ บ้านเด็กอ่อนรังสิตในวันที่  24 มิถุนายน 2558

ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ และ คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด  ได้รับเชิญร่วมในรายการ "สวยสั่งได้ หล่อเลือกได้" โดยจะออกอากาศวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ช่อง5 เวลา 23:40-24:10ผู้บริหารได้รับเชิญไปร่วมรายการ "สวยสั่งได้ หล่อเลือกได้"article

 ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ และ คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด

ได้รับเชิญร่วมในรายการ "สวยสั่งได้ หล่อเลือกได้" โดยจะออกอากาศวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ช่อง5 เวลา 23:40-24:10

 ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจอเสพี (ประเทศไทย) จำกัด เข้ารับรางวัลพลอยคเณศ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558ผู้บริหารบริษัท เข้ารับรางวัลพลอยคเณศ ครั้งที่ 3

  ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจอเสพี (ประเทศไทย) จำกัด เข้ารับรางวัลพลอยคเณศ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ สมาคมคเณศรีศิลปินเพื่อสังคม โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล สาขา ผู้ค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์ดีเด่น

"ซีดีไอพี" ดันไทยฮับผลิตยา อาหารเสริมอาเซียน"ซีดีไอพี" ดันไทยฮับผลิตยา อาหารเสริมอาเซียน

 บริษัทไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลก ทั้งการผลิตสินค้าสมุนไพร อาหารเสริม ยาแผนโบราณ รวมทั้งสามารถนำงานวิจัยในประเทศไทย มาต่อยอดเป็นสินค้าได้อย่างสำเร็จ

 คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหาร บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด และ คุณพัชดากร นรวรางกูล National Sales Manager ร่วมหารือกับ นพ.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยร่วมหารือกับอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย

  คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหาร บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด และ คุณพัชดากร นรวรางกูล National Sales Manager ร่วมหารือกับ นพ.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย เรื่อง ทิศทางความเป็นเลิศ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย ณ อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย)จำกัดเข้าร่วมในโครงการอบรมหลักสูตรสุดยอดผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อสังคมศึกษาดูงานที่ประเทศอินโดนีเซีย

   คุณพิษณุ แดงประสริฐ ผู้บริหาร บริษัทโรงงานอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมในโครงการอบรมหลักสูตรสุดยอดผู้ประกอบการยุคใหม่เพื่อสังคม SEP1 ศึกษาดูงานที่ประเทศอินโดนีเซีย เข้าเยี่ยมดูงานที่ บริษัท Mark Plus และเข้าร่วมการอบรมกับ กูรูทางการตลาดกับ คุณ HERMAWAN ผู้แต่งหนังสือ Marketing 3.0 ร่วมกับ Prof Kotler ซึ่งเป็นหนังสือการตลาดยุคที่สามของเทรนตลาดโลก

คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด ให้สัมภาษณ์รายการชีพจรคนเมือง สถานีโทรทัศน์ Bangkok TV บริษัท เจริญเคเบิลทีวี ให้สัมภาษณ์รายการชีพจรคนเมือง

 คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด ให้สัมภาษณ์รายการชีพจรคนเมือง สถานีโทรทัศน์ Bangkok TV บริษัท เจริญเคเบิลทีวี 

[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com