ReadyPlanet.com
dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
GMP ยา
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้บริหารได้เข้าร่วมชมโรงงานผลิตเครื่องสำอางค์ ของประเทศญี่ปุ่นผู้บริหารได้เข้าร่วมชมโรงงานผลิตเครื่องสำอางค์ ของประเทศญี่ปุ่น

  ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ และ คุณจิรดา แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด  ได้เดินทางไปร่วมงาน "The Best Business trip in Japan "  ณ ประเทศ ญี่ปุ่น โดยได้ไปดูงานในส่วนของโรงงานผลิตเครื่องสำอางค์ ของประเทศญี่ปุ่น ที่ใช้มาตรฐานการผลิต ควบคุมคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ดีและทันสมัย ซึ่งได้เห็นและประทับใจในส่วนของ Product Design ที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด และวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เน้นความเป็นธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่วัตถุดิบ การผลิต ไปจนถึงบรรจุภัณฑ์ 

โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด และ โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาแพทย์แผนไทยและองค์การเภสัช โดย ดร.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมฯ กับ นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.องการค์เภสัCOX&JSP ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาแพทย์แผนไทยและองค์การเภสัช

    โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด และ โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาแพทย์แผนไทยและองค์การเภสัช โดย ดร.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมฯ กับ นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.องการค์เภสัช นับเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนายาสมุนไพรไทยให้ก้าวไกล กลุ่มคนไข้ในโรงพยาบาล จะได้รับยาที่ดีจากโรงงานผู้ผลิตมาตรฐาน GMP

คุณสิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด และ ผู้ร่วมบริจาค ได้ร่วมทำบุญบริจาคน้ำดื่ม ณ วัดลานบุญ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2558กิจกรรมบริจาคน้ำดื่ม ณ วัดลานบุญ

       คุณสิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด และ ผู้ร่วมบริจาค ได้ร่วมทำบุญบริจาคน้ำดื่ม ณ วัดลานบุญ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2558

ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ และ คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด  ได้รับเชิญไปร่วมรายการ 5เช้าข่าวใหญ่ โดยออกอากาศวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ช่อง5 เวลา 08.35-09.10 น. ผู้บริหารได้รับเชิญไปร่วมรายการ "5เช้าข่าวใหญ่"

 ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ และ คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด 

ได้รับเชิญไปร่วมรายการ 5เช้าข่าวใหญ่ โดยออกอากาศวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ช่อง5 เวลา 08.35-09.10 น. 

ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้แทนภาคอุตสาหกรรมร่วมการอภิปายในงานสัมมนาโครงการคุณภาพสมุนไพรไทย ครั้งที่7 โดยสถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ โรงแรมริชมอนด์สัมมนาโครงการคุณภาพสมุนไพรไทย ครั้งที่7

  ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้แทนภาคอุตสาหกรรมร่วมการอภิปายในงานสัมมนาโครงการคุณภาพสมุนไพรไทย ครั้งที่7 โดยสถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ โรงแรมริชมอนด์

 ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ และ คุณพิษณุ แดงประเสริฐ  ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรม JSP CSR  เพื่อบริจาคเงิน สิ่งของเครื่องใช้ น้ำดื่ม และเลี้ยงอาหารเช้าให้กับน้องๆ บ้านเด็กอ่อนรังสิตในวันที่  24 มิถุนายน กิจกรรมบริจาคสิ่งของ บ้านเด็กอ่อนรังสิต

  ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ และ คุณพิษณุ แดงประเสริฐ  ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรม JSP CSR  เพื่อบริจาคเงิน สิ่งของเครื่องใช้ น้ำดื่ม และเลี้ยงอาหารเช้าให้กับน้องๆ บ้านเด็กอ่อนรังสิตในวันที่  24 มิถุนายน 2558

ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ และ คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด  ได้รับเชิญร่วมในรายการ "สวยสั่งได้ หล่อเลือกได้" โดยจะออกอากาศวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ช่อง5 เวลา 23:40-24:10ผู้บริหารได้รับเชิญไปร่วมรายการ "สวยสั่งได้ หล่อเลือกได้"article

 ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ และ คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด

ได้รับเชิญร่วมในรายการ "สวยสั่งได้ หล่อเลือกได้" โดยจะออกอากาศวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ช่อง5 เวลา 23:40-24:10

 ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจอเสพี (ประเทศไทย) จำกัด เข้ารับรางวัลพลอยคเณศ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558ผู้บริหารบริษัท เข้ารับรางวัลพลอยคเณศ ครั้งที่ 3

  ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจอเสพี (ประเทศไทย) จำกัด เข้ารับรางวัลพลอยคเณศ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ สมาคมคเณศรีศิลปินเพื่อสังคม โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล สาขา ผู้ค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์ดีเด่น

"ซีดีไอพี" ดันไทยฮับผลิตยา อาหารเสริมอาเซียน"ซีดีไอพี" ดันไทยฮับผลิตยา อาหารเสริมอาเซียน

 บริษัทไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลก ทั้งการผลิตสินค้าสมุนไพร อาหารเสริม ยาแผนโบราณ รวมทั้งสามารถนำงานวิจัยในประเทศไทย มาต่อยอดเป็นสินค้าได้อย่างสำเร็จ

 คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหาร บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด และ คุณพัชดากร นรวรางกูล National Sales Manager ร่วมหารือกับ นพ.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยร่วมหารือกับอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย

  คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหาร บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด และ คุณพัชดากร นรวรางกูล National Sales Manager ร่วมหารือกับ นพ.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย เรื่อง ทิศทางความเป็นเลิศ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย ณ อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2557

[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com