dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 ร่วมสนุกกิจกรรม JSP Pharma รับ ReNew Soapร่วมสนุกกับกิจกรรม JSP Pharma รับสบู่ Renew Soap

  ร่วมสนุกกิจกรรม JSP Pharma รับ ReNew Soap

 กติกา!! ง่ายๆ เพียงแค่คลิกเข้าไปที่ http://www.jsppharma.com/event01/event.html จากนั้นคลิกที่รูปเพื่อเข้าไปกดไลค์ Fan Page https://www.facebook.com/renewsoap เฉพาะ 100 ท่านแรกรับสบู่ ReNew Soap ฟรี!!

ลูกค้าจากประเทศพม่าเข้าเยี่ยมโรงงานลูกค้าจากประเทศพม่าเข้าเยี่ยมโรงงาน

 ลูกค้าจากประเทศพม่าเข้าเยี่ยมชมและเจรจาธุรกิจกับ บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

รวมสนุกกิจกรรมสุดฮากับ JSP Pharma ฮากระจายรวมสนุกกิจกรรมสุดฮากับ JSP Pharma

 ร่วมสนุกกิจกรรมสุดฮา JSP Pharma ฮากระจาย

  แจกจริง แจกทุกวัน รวม 200 รางวัล เพียงร่วมสนุกกิจกรรมสุดฮา...."JSP Pharma ฮากระจาย กติกา!! ง่ายๆ แค่กดไลค์ และร่วมตอบคำถามผ่านทาง Fan Page ตอบถูก ลุ้นเป็นผู้โชคดี รับรางวัลจากเรา

 

งานฝังพระธาตุและเบิกเนตร พระประธาน โรงงาน ค็อกซ์ ลำพูนงานฝังพระธาตุและเบิกเนตร พระประธาน โรงงาน ค็อกซ์ ลำพูน

   ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์  โดย นางจิตนา สันติพิสุทธิ์ และนายสิทธิชัย แดงประเสริฐ (เจ้าภาพ) ร่วมงาน ฝังพระธาตุและเบิกเนตร พระประธานโรงงาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร. ดิเรก  ภณก้อนกลีบ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (ประธานฝ่ายราชการ) ได้รับความอนุเคราะห์ จากสมเด็จพระพุฒาจารย์ รักษาการแทน พระสังฆราช ร่วมทำพิธีเปิดงาน ตลอดจนข้าราชการ ชาวบ้าน ตำบลศรีบัวบาน  นอกจากนี้ยังมีการนำรูปหล่อ  3 ครูบา ประจำจังหวัดลำพูนมาทำพิธีและร่วมเป็นศักดิ์ขีพยานในงานบุญครั้งนี้   

 
Myanma August 2011 with Myanma distrubuterMyanma August 2011 with Myanma distrubuter

 คุณ พิษณุ แดงประเสริฐ เยี่ยมเยือนผู้ร่วมธุรกิจ ในการจัดจำหน่าย ยาแผนปัจจุบัน เครื่องหมายการค้า COXLAB เพื่อขยายโอกาศทางธุรกิจเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในประเทศพม่า ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคู่ค้าทั้งสามราย ซึ่งจะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มบริษัท COXLAB & JSP 

ผู้บริหาร JSP และ CDIP ออกรายการ SME ชี้ช่องรวยผู้บริหาร JSP และ CDIP ออกรายการ SME ชี้ช่องรวย

 ผู้บริหาร JSP และ CDIP ออกรายการ SME ชี้ช่องรวย

 

งาน Health Food & Ingredient Thailand 2012งาน Health Food & Ingredient Thailand 2012

 บริษัท ซีดีไอพี ในงาน Health Food and Ingredients 2012 (HFIT 2012) ณ อิมแพค อารีน่า Hall 9 เมืองทองธานี ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. ถึง 1 เม.ย. 2555

การอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานการอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

 จัดกิจกรรมพัฒนาบุุคลากรขึ้น โดยวิทยากร อาจารย์วิบูลย์ จุง เป็นการจัดอบรมผู้บริหารเบื้องต้น ให้แก่พนักงานระดับ Supervisor ขึ้นไป ซึ่งในการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรขึ้นในครั้งนี้ ทางผู้บริหารต้องการให้พนักงานในระดับหัวหน้างานดึงศักยภาพของตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชาออกมาใช้ประโยชน์ในการทำงานให้มากขึ้น โดยเน้นให้มีการปรับกระบวนทัศน์หรือวิธีคิดแบบใหม่ กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมภายในบริษัท ระหว่างวันที่ 15 - 22 มิถุนายน 2555

 คุณจินตนา แดงประเสริฐ เดินทางไปร่วมงาน My Karachi Oasis of Harmony ณ ประเทศปากีสถาน ระหว่างวันที่ 3 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556งาน My Karachi Oasis of Harmony ประเทศปากีสถาน

 คุณจินตนา แดงประเสริฐ เดินทางไปร่วมงาน My Karachi Oasis of Harmony ณ ประเทศปากีสถาน ระหว่างวันที่ 3 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะผู้ที่มีผลงานในการนำความรู้ทางวิทยศาสตร์เทคโนโลยีรับใบประกาศเกียรติคุณจากวุฒิสภา

  บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะผู้ที่มีผลงานในการนำความรู้ทางวิทยศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์

[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com