ReadyPlanet.com
dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
GMP ยา
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
งาน Health Food & Ingredient Thailand 2012งาน Health Food & Ingredient Thailand 2012

 บริษัท ซีดีไอพี ในงาน Health Food and Ingredients 2012 (HFIT 2012) ณ อิมแพค อารีน่า Hall 9 เมืองทองธานี ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. ถึง 1 เม.ย. 2555

การอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานการอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

 จัดกิจกรรมพัฒนาบุุคลากรขึ้น โดยวิทยากร อาจารย์วิบูลย์ จุง เป็นการจัดอบรมผู้บริหารเบื้องต้น ให้แก่พนักงานระดับ Supervisor ขึ้นไป ซึ่งในการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรขึ้นในครั้งนี้ ทางผู้บริหารต้องการให้พนักงานในระดับหัวหน้างานดึงศักยภาพของตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชาออกมาใช้ประโยชน์ในการทำงานให้มากขึ้น โดยเน้นให้มีการปรับกระบวนทัศน์หรือวิธีคิดแบบใหม่ กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมภายในบริษัท ระหว่างวันที่ 15 - 22 มิถุนายน 2555

 คุณจินตนา แดงประเสริฐ เดินทางไปร่วมงาน My Karachi Oasis of Harmony ณ ประเทศปากีสถาน ระหว่างวันที่ 3 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556งาน My Karachi Oasis of Harmony ประเทศปากีสถาน

 คุณจินตนา แดงประเสริฐ เดินทางไปร่วมงาน My Karachi Oasis of Harmony ณ ประเทศปากีสถาน ระหว่างวันที่ 3 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะผู้ที่มีผลงานในการนำความรู้ทางวิทยศาสตร์เทคโนโลยีรับใบประกาศเกียรติคุณจากวุฒิสภา

  บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะผู้ที่มีผลงานในการนำความรู้ทางวิทยศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์

คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ตัวแทน JSP Pharmaคุณพิษณุ แดงประเสริฐ ตัวแทน JSP Pharma

 คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ตัวแทน JSP Pharma  ในฐานะ นักเทคโนโลยีชีวภาพ และ เภสัชกรแพทย์แผนไทย เป็นผู้เชี่ยวชาญ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คลอโรฟีลพลัส โคคิวเท็น ออกรายการของ TV Direct กับคุณกบ คุณต๊อ

ร่วมงานของสมาคมโรตารีที่ประเทศญี่ปุ่นร่วมงานของสมาคมโรตารีที่ประเทศญี่ปุ่น

 

  คุณประสิทธิชัย และคุณพิษณุ แดงประเสริฐ และสมาคมโรตารี ปทุมวัน ร่วมงานของสมาคมโรตารีที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีความร่วมมือในโครงการที่เป็นกุศลต่างๆกับคู่มิตรประเทศญี่ปุ่น โดยปีนี้มีโครงการร่วมกับโรตารีญี่ปุ่นเพื่อบริจาคอุปกรณ์ผ่าตัดหัวใจให้กับรพ.รัฐ และโครงการผ่าตัดหัวใจเด็กที่มีหัวใจผิดปกติสามสิบราย และทางโครงการยังได้ร่วมมือทำโครงการต่างๆที่ผ่านมาเช่นบริจาคเครื่องกรองน้ำถิ่นธุรกันดาร บริจาครถเข็นผู้ป่วย ปีนี้มีแผนบริจาคเตียงผู้ป่วยโดยสโมสรโรตารีปทุมวันอีกครับ

[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com