ReadyPlanet.com
dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
GMP ยา
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Myanma August 2011 with Myanma distrubuterMyanma August 2011 with Myanma distrubuter

 คุณ พิษณุ แดงประเสริฐ เยี่ยมเยือนผู้ร่วมธุรกิจ ในการจัดจำหน่าย ยาแผนปัจจุบัน เครื่องหมายการค้า COXLAB เพื่อขยายโอกาศทางธุรกิจเวชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในประเทศพม่า ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคู่ค้าทั้งสามราย ซึ่งจะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มบริษัท COXLAB & JSP 

ผู้บริหาร JSP และ CDIP ออกรายการ SME ชี้ช่องรวยผู้บริหาร JSP และ CDIP ออกรายการ SME ชี้ช่องรวย

 ผู้บริหาร JSP และ CDIP ออกรายการ SME ชี้ช่องรวย

 

งาน Health Food & Ingredient Thailand 2012งาน Health Food & Ingredient Thailand 2012

 บริษัท ซีดีไอพี ในงาน Health Food and Ingredients 2012 (HFIT 2012) ณ อิมแพค อารีน่า Hall 9 เมืองทองธานี ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. ถึง 1 เม.ย. 2555

การอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานการอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

 จัดกิจกรรมพัฒนาบุุคลากรขึ้น โดยวิทยากร อาจารย์วิบูลย์ จุง เป็นการจัดอบรมผู้บริหารเบื้องต้น ให้แก่พนักงานระดับ Supervisor ขึ้นไป ซึ่งในการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรขึ้นในครั้งนี้ ทางผู้บริหารต้องการให้พนักงานในระดับหัวหน้างานดึงศักยภาพของตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชาออกมาใช้ประโยชน์ในการทำงานให้มากขึ้น โดยเน้นให้มีการปรับกระบวนทัศน์หรือวิธีคิดแบบใหม่ กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมภายในบริษัท ระหว่างวันที่ 15 - 22 มิถุนายน 2555

 คุณจินตนา แดงประเสริฐ เดินทางไปร่วมงาน My Karachi Oasis of Harmony ณ ประเทศปากีสถาน ระหว่างวันที่ 3 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556งาน My Karachi Oasis of Harmony ประเทศปากีสถาน

 คุณจินตนา แดงประเสริฐ เดินทางไปร่วมงาน My Karachi Oasis of Harmony ณ ประเทศปากีสถาน ระหว่างวันที่ 3 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะผู้ที่มีผลงานในการนำความรู้ทางวิทยศาสตร์เทคโนโลยีรับใบประกาศเกียรติคุณจากวุฒิสภา

  บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะผู้ที่มีผลงานในการนำความรู้ทางวิทยศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์

คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ตัวแทน JSP Pharmaคุณพิษณุ แดงประเสริฐ ตัวแทน JSP Pharma

 คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ตัวแทน JSP Pharma  ในฐานะ นักเทคโนโลยีชีวภาพ และ เภสัชกรแพทย์แผนไทย เป็นผู้เชี่ยวชาญ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คลอโรฟีลพลัส โคคิวเท็น ออกรายการของ TV Direct กับคุณกบ คุณต๊อ

ร่วมงานของสมาคมโรตารีที่ประเทศญี่ปุ่นร่วมงานของสมาคมโรตารีที่ประเทศญี่ปุ่น

 

  คุณประสิทธิชัย และคุณพิษณุ แดงประเสริฐ และสมาคมโรตารี ปทุมวัน ร่วมงานของสมาคมโรตารีที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีความร่วมมือในโครงการที่เป็นกุศลต่างๆกับคู่มิตรประเทศญี่ปุ่น โดยปีนี้มีโครงการร่วมกับโรตารีญี่ปุ่นเพื่อบริจาคอุปกรณ์ผ่าตัดหัวใจให้กับรพ.รัฐ และโครงการผ่าตัดหัวใจเด็กที่มีหัวใจผิดปกติสามสิบราย และทางโครงการยังได้ร่วมมือทำโครงการต่างๆที่ผ่านมาเช่นบริจาคเครื่องกรองน้ำถิ่นธุรกันดาร บริจาครถเข็นผู้ป่วย ปีนี้มีแผนบริจาคเตียงผู้ป่วยโดยสโมสรโรตารีปทุมวันอีกครับ

[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com