ReadyPlanet.com
dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จัดสัมมนาในหัวข้อ  “LAB Summit 2018จัดสัมมนาในหัวข้อ “LAB Summit 2018

     สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดสัมมนาในหัวข้อ  “LAB Summit 2018: อุตสาหกรรมยา อาหาร เวชสำอาง ทางออกเพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ เซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มมูลค่า วัตถุดิบชีวภาพและสมุนไพร ซึ่งมีศักยภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยาและเวชสำอาง อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ เป็นต้น

ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ ตำแหน่ง President บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทสไทย) จำกัด ร่วมบรรยาย Times รุ่น2 โครงการกิจกรรมการสร้าง พัฒนาและบ่มเพาะผู้ประกอบการสู่กลุ่ม Tech startup กิจกรรมการสร้าง พัฒนาและบ่มเพาะผู้ประกอบการสู่กลุ่ม Tech startup

    ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ ตำแหน่ง President บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทสไทย) จำกัด ร่วมบรรยาย Times รุ่น2 โครงการกิจกรรมการสร้าง พัฒนาและบ่มเพาะผู้ประกอบการสู่กลุ่ม Tech startup โดยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงรัตนโกสินทร์ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย SME Bank ภายใต้โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแบบครบวงจรเพื่อก้าวสู่การทำธุรกิจแบบ startup 

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ทำความร่วมมือ MOU กับทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ทำความร่วมมือ MOU กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

    บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ทำความร่วมมือ MOU กับทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  เช่นอาหารและผลไม้สมุนไพรของประเทศไทยรวมถึงการต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ของภาคเอกชน จึงขอจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน

JSP คาดผลประกอบการตรงเป้า คาดปี 61 พุ่ง 500 ล้านบาท รุกงานวิจัยและพัฒนา ภายใต้คุณภาพมาตรฐานระดับโลกnaewna JSP ตั้งเป้าปี 61 ผลประกอบการพุ่ง 500 ล้าน

 

      JSP ตั้งเป้าปี 61 ผลประกอบการพุ่ง 500 ล้าน

    JSP คาดผลประกอบการตรงเป้า คาดปี 61 พุ่ง 500 ล้านบาท รุกงานวิจัยและพัฒนา ภายใต้คุณภาพมาตรฐานระดับโลก

   13 ก.พ. 61 ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจเอสพี จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจและจัดจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม แบบครบวงจรกล่าว่า ปัจจุบัน บริาัท เจเอสพี จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 10 ปี ซึ่งขยายธุรกิจมาจากบริษัทโรงงานเภสัช อุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด ที่อยู่คู่กับคนไทย มากว่า 40 ปี ซึ่งผลิตและจัดจำหน่ายยาน้ำแก้ไอสำหรับเด้กและยาออร์โมนคุมกำเนิด เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ เน้นการผลิตแบบครบวงจร (One Stop Service) และมีการกำกับดูแลสินค้าแบบมาตรฐาน (GMP PIC/s) ปัจจุบันมีสินค้ารวม 80 ชนิดที่จัดจำหน่ายทั้งใน-นอกประเทศและแบรนด์ในเครือ 

เปิดแผนตลาดการตลาดโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม จำกัด JSP ตั้งเป้ายอดขายปี 2561 เกิน 500 ล้านบาท ฟุ้ง เปิดเกมรุก ทำการตลาดทุกมิติ ทั้งรับผลิต ร่วมทุนและทำงานวิจัย ยกระดับ ผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรมthestockbiz JSP ผลประกอบการพุ่ง500

 

 JSP ผลประกอบการพุ่ง500 ล้าน รุกงานวิจัย และ พัฒนา

   JSP ผลประกอบการ ตรงเป้า คาดปี 61 พุ่ง 500 ล้านบาท รุกงานวิจัยและพัฒนาภายใต้คุณภาพ มาตรฐานระดับโลก เปิดแผนการตลาดโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม จำกัด (เจเอสพี) ตั้งเป้ายอดขายปี 2561 เกิน 500 ล้านบาท ฟุ้ง เปิดเกมรุกทำการตลาดทุกมิติ ทั้งรับผลิต ร่วมทุน และทำงานวิจัย ยกระดับผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรม พร้อมขยายโรงงานการผลิตเพิ่ม เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร และเตรียมเปิดตัวสู่ตลาดอาเซียน (CLMV)

  ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจเอสพี จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจ ด้านการผลิตและจัดจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม แบบครบวงจรกล่าว่า ปัจจุบัน บริษัท เจเอสพี จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลามากว่า 10 ปีซึ่งขยายธุรกิจมาจากโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด ที่อยู่คู่กับคนไทยมายาวนานมากกว่า 40 ปี 

JSP คาดยอดปี 61 พุ่ง 500 ล้าน รุกงานวิจัยและพัฒนา มาตรฐาน ระดับโลก เปิดแผนการตลาดโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี จำกัดตั้งเป้ายอดขาย ปี 2561 พุ่ง 500 ล้านบาทThe reporter JSP คาดปี 61 ยอดพุ่ง 500 ล้าน

 

 JSP คาดปี 61 ยอดพุ่ง 500 ล้าน รุกงานวิจัย และพัฒนามาตรฐานระดับโลก

   เปิดแผนตลาดการตลาดโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม จำกัด JSPตั้งเป้ายอดขายปี 2561 เกิน 500 ล้านบาท ฟุ้ง เปิดเกมรุก ทำการตลาดทุกมิติ ทั้งรับผลิต ร่วมทุนและทำงานวิจัย ยกระดับ ผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรม พร้อมขยายดรงงานผลิตเพิ่ม เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร และเตรียมเปิดตัวสู่การตลาดอาเวียน (CLMV) 

   ผลประกอบการของบริษัทในปี 2560คือ 400 ล้านบาทซึ่งถือว่าตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และในปี 2561 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายเติบโตไว้ที่ร้อยละ 20 หรือ 500 ล้านต่อปี ซึ่งเป้นการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่ตลาดปลายทาง ของเจ้าของตราสินค้ามากกว่า 2,500 ล้านบาท

JSP ผลประกอบการตรงเป้า คาดปี 61 พุ่ง 500 ล้าน รุกงานวิจัย และ พัฒนา ภายใต้คุณภาพ มาตรฐานระดับโลกBiztoday JSP ผลประกอบการตรงเป้า คาดปี 61 พุ่ง 500 ล้าน

 

     JSP ผลประกอบการตรงเป้า คาดปี 61 พุ่ง 500 ล้าน รุกงานวิจัย และ พัฒนา ภายใต้คุณภาพ มาตรฐานระดับโลก

   ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานกรรมการบริหารบริษัท เจเอสพี จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจ ด้านการผลิตและจัดจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม แบบครบวงจร กล่าว่า ปัจจุบัน บริษัท เจเอสพี จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลามากว่า 10 ปีซึ่งขยายธุรกิจมาจากโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด ที่อยู่คู่กับคนไทยมายาวนานมากกว่า 40 ปี 

SP สุดปลื้มผลงานปี 60 ตามเป้า ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานกรรมการบริหารบริษัท เจเอสพี จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจ ด้านการผลิตและจัดจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน และอาหารเสริมบ้านเมือง'' JSP สุดปลื้มผลงานปี 60 ตามเป้า''

 

    JSP สุดปลื้มผลงานปี 60 ตามเป้า

  ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานกรรมการบริหารบริษัท เจเอสพี จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจ ด้านการผลิตและจัดจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม แบบครบวงจร กล่าว่า ปัจจุบัน บริษัท เจเอสพี จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลามากว่า 10 ปีซึ่งขยายธุรกิจมาจากโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด ที่อยู่คู่กับคนไทยมายาวนานมากกว่า 40 ปี (ผลิตและจัดจำหน่ายยาน้ำแก้ไอสำหรับเด็กและยาฮอร์โมนคุมกำเนิด เป็นต้น) 

JSP ผลประกอบการตรงเป้า คาดปี 61 พุ่ง 500 ล้าน รุกงานวิจัยและการพัฒนาภายใต้คุณภาพและมาตรฐานระดับโลกกรุงเทพธุรกิจ''JSP ผลประกอบการตรงเป้า"

 

     JSP ผลประกอบการตรงเป้า คาดปี 61 พุ่ง 500 ล้าน รุกงานวิจัยและการพัฒนาภายใต้คุณภาพและมาตรฐานระดับโลก

เปิดแผนการตลาดโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม จำกัด (เจเอสพี) ตั้งเป้ายอดขายปี 2561 เกิน 500 ล้านบาท ฟุ้ง"เปิดเกมรุกทำการตลาดทุกมิติ ทั้งรับผลิต ร่วมทุน และทำงานวิจัย ยกระดับผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรม พร้อมขยายโรงงานการผลิตเพิ่ม" เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กร และเตรียมเปิดตัวสู่ตลาดอาเซียน (CLMV)

     ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติให้ไปเป็นวิทยากร ในเรื่องของ ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และแนวโน้มตลาด Functional food & functional ingredients ในงาน การคิดเชิงออกแบบเการคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาแผนที่นำทางด้านการวิจับ Functioval food & functional ingredients

      ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติให้ไปเป็นวิทยากร ในเรื่องของ ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และแนวโน้มตลาด Functional food & functional ingredients ในงาน การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาแผนที่นำทางด้านการวิจับ Functioval food & functional ingredients (Functional food & functional ingดredients: Design thinking workshop for research roadmap) ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 13.00 - 16.300 น. ณ ห้อง MR 225 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com