ReadyPlanet.com
dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ตำแหน่ง EVP of Business Development ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมงานประกาศเกียรติคุณธุรกิจแห่งความเป็นเลิศงานประกาศเกียรติคุณธุรกิจแห่งความเป็นเลิศ

    คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ตำแหน่ง EVP of Business Development ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมงานประกาศเกียรติคุณธุรกิจแห่งความเป็นเลิศ รางวัลคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยอดเยี่ยมแห่งปี 2560 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพ

คุณพัชดาพร นรวรางกูล ตำแหน่ง Pharma Senior Manager เป็นตัวแทนผู้บริหาร บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมแสดงความยินดีเปิดร้าน Forte Udon thani ตัวแทนแสดงความยินดี เปิดร้าน Forte Udon thani

    คุณพัชดาพร นรวรางกูล ตำแหน่ง Pharma Senior Manager เป็นตัวแทนคุณพิษณุ แดงประเสริฐ EVP Of Bussiness Development ผู้บริหาร บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมแสดงความยินดีเปิดร้าน Forte Udon thani แหล่งรวมยาที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ที่เป็น Super market

คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ตำแหน่ง EVP of Business Development และคุณวรวุฒิ วงศ์อัมพรพินิต ตำแหน่ง Product Specialist Supervisor ตัวแทนจากบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์และนำเสนอร่างมาตรฐานอาชีพเข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์และนำเสนอร่างมาตรฐานอาชีพ

     คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ตำแหน่ง EVP of Business Development และคุณวรวุฒิ วงศ์อัมพรพินิต ตำแหน่ง Product Specialist Supervisor ตัวแทนจากบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์และ นำเสนอร่างมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร ในวันที่ 23 และ 24 พฤษภาคม ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต รังวิต และโรงแรมรามาการ์เดนท์ วิภาวดี

คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ตำแหน่ง EVP of Business Development และคุณวรวุฒิ วงศ์อัมพรพินิต ตำแหน่ง Product Specialist Supervisor ตัวแทนจากบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะทำงาน โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ เข้าร่วมเป็นหนึ่งในโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ

        คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ตำแหน่ง EVP of Business Development และคุณวรวุฒิ วงศ์อัมพรพินิต ตำแหน่ง Product Specialist Supervisor ตัวแทนจากบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะทำงาน โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร ในความร่วมมือระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) และวิทยาลัยแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ระยะเวลารวม 18 เดือน

คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหาร บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคนำ้ดื่มให้กับที่พักสงฆ์ ศรีสุวรรณโคมคำ เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการปลูกป่า ปลูกงิ้วแดง คืนผืนป่าให้แผ่นดินพิษณุโลกทำบุญวันเกิด 20 พค. 2560

    คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคนำ้ดื่มให้กับที่พักสงฆ์ ศรีสุวรรณโคมคำ เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการปลูกป่า ปลูกงิ้วแดง คืนผืนป่าให้แผ่นดินพิษณุโลก เนื่องในวันครบรอบวันเกิด เมื่อวันเสาร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2560 ณ วัดท่าหนอง ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ให้สัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์ คม ขัด ลึก ในหัวข้อ ส่งผ่านงานวิจัย จากหิ้งสู่ห้าง ซีดีไอพี ดึงนวัตกรรมดูแลสุขภาพคนไทยคม ชัด ลึก วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558

 ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ให้สัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์ คม ขัด ลึก ในหัวข้อ ส่งผ่านงานวิจัย จากหิ้งสู่ห้าง ซีดีไอพี ดึงนวัตกรรมดูแลสุขภาพคนไทย ประจำวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558

เปิดโฉม 36 สุดยอด SMEs แห่งชาติ ในหนังสือพิมพ์ ฐานธุรกิจซึ่ง บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล SMEs ดีเด่น 1 ใน 20 ราย เป็นบริษัทในเครือ บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัดฐานเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน ฉบับที่ 3190

  เปิดโฉม 36 สุดยอด SMEs แห่งชาติ ในหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจซึ่ง บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล SMEs ดีเด่น 1 ใน 20 ราย เป็นบริษัทในเครือ บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด

ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทสไทย) จำกัด และ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ให้สัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ในหัวข้อข่าว ซีดีไอพี เส้นทางธุรกิจบนเส้นทางวิจัยกรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 10 พฤาภาคม 2559 ฉบับที่ 10082

   ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทสไทย) จำกัด และ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ให้สัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ในหัวข้อข่าว ซีดีไอพี เส้นทางธุรกิจบนเส้นทางวิจัย ประจำวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2599 ฉบับที่ 10082

ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทสไทย) จำกัด และ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ให้สัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ในหัวข้อข่าว เจาะยุทธศาสตร์ ซีดีไอพี ต่อยอดวิจัยสู่ฮับอาเซียน           โพสต์ทูเดย์ วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2558 ฉบับที่ 4357

     ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทสไทย) จำกัด และ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ให้สัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย์ ในหัวข้อข่าว เจาะยุทธศาสตร์ ซีดีไอพี ต่อยอดวิจัยสู่ฮับอาเซียน ประจำวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2558 ฉบับที่ 4357                    

บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด นำเสนอผลิตภัณฑ์ นำ้มันจระเข้ ในหัวข้อข่าว ระบบนิเวศวิจัย คีย์สร้างกำไลร้อยล้าน ลงหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจกรุงเทพธุรกิจ วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ฉบับที่ 10417

     บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด นำเสนอผลิตภัณฑ์ นำ้มันจระเข้ ในหัวข้อข่าว ระบบนิเวศวิจัย คีย์สร้างกำไลร้อยล้าน ลงหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ประจำวันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560 ฉบับที่ 10417 

[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com