ReadyPlanet.com
dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตอาหารเสริม ผลิตยา รับผลิตอาหารเสริม รับผลิตยา ร่วมกับสภากาชาดไทย และอาสาสมัครสภากาชาดไทย ร่วมมอบยาหม่องให้แก่อาสาสมัครหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่JSP อาสาสมัครหน่วยปฐมพยาบาล

        บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตอาหารเสริม ผลิตยา รับผลิตอาหารเสริม รับผลิตยา ร่วมกับสภากาชาดไทย และอาสาสมัครสภากาชาดไทย ร่วมมอบยาหม่องให้แก่อาสาสมัครหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่

คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้สัมภาษณ์กับ อสมท ช่อง9 เกี่ยวกับผลของการอบรมโครงการ sme spring up ซึ่งจัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ,SMI และสภา อุตสาหกรรม ประเทศไทยSME-spring up

       คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้สัมภาษณ์กับ อสมท. ช่อง9 เกี่ยวกับผลของการอบรมโครงการ sme spring up ซึ่งจัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ,SMI และสภา อุตสาหกรรม ประเทศไทย ซึ่งอบรมเกี่ยวกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อนเอสเอ็มอีไทยด้วยนวัตกรรม เป็นโครงการที่ดีระดับแข็งแรง มาทำกิจกรรมร่วมกันให้ได้เน็ตเวิร์คและความร่วมมือในอนาคต

คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเชิญเข้าร่วมรายการ CEO THAI LAND เผยแพร่เมื่อ 21 พ.ย. 2016 เทปรายการ CEO THAILAND  ออกอากาศทางสถานีฯ TNN2 (True Visions 784 ) วันพุธที่ 23 พ.ย.2559CEO 23-11-59

    คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเชิญเข้าร่วมรายการ CEO THAI LAND เผยแพร่เมื่อ 21 พ.ย. 2016   ออกอากาศทางสถานีฯ TNN2 (True Visions 784 ) วันพุธที่ 23 พ.ย.2559

 

โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพีและบริษัทวิจัยซีดีไอพีร่วมงานจัดนิทรรศการกับ สสว. เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยที่ได้รับสิทธิบัตรและขายแล้วเช่นน้ำมันจระเข้จากจรเข้สายพันธุ์ไทย CROCOSIA และผลิตภัณฑ์ต่างๆพร้อมทั้งยังรับวิจัยพัฒนาให้กับวิสาหกิจชุมชนJSP&CDIP THAILAND-CROCOSIA

        บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกั และบริษัทวิจัยซีดีไอพี ร่วมงานจัดนิทรรศการกับ สสว. เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยที่ได้รับสิทธิบัตรและขายแล้ว เช่นน้ำมันจระเข้จากจรเข้สายพันธุ์ไทย CROCOSIA และผลิตภัณฑ์ต่างๆพร้อมทั้งยังรับวิจัยพัฒนาให้กับวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ

คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหาร บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียนฝึกทหารใหม่ชุมพล ทหารเรือ สัตหีบ เพื่อหารือและให้คำปรึกษาทางด้านระบบความสะอาดสุขลักษณะและอาหารปลอดภัยผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียนฝึกทหารใหม่ชุมพล

      คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหาร บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียนฝึกทหารใหม่ชุมพล ทหารเรือ สัตหีบ เพื่อหารือและให้คำปรึกษาทางด้านระบบความสะอาดสุขลักษณะและอาหารปลอดภัย

คุณพัชดาพร นรวรางกูร National Sales Senior Manager ตัวแทน บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตอาหารเสริม ผลิตยา รับผลิตอาหารเสริม รับผลิตยา ได้เข้าร่วมงานจิตอาสา ช่วยรักษาผู้ป่วย และบริจาคยาฟรีร่วมงานจิตอาสาช่วยรักษาผู้ป่วยและบริจาคยาฟรี

     คุณพัชดาพร นรวรางกูร National Sales Senior Manager ตัวแทน บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตอาหารเสริม ผลิตยา รับผลิตอาหารเสริม รับผลิตยา ได้เข้าร่วมงานจิตอาสา ช่วยรักษาผู้ป่วย และบริจาคยาฟรี

คุณพัชดาพร นรวรางกูร National Sales Senior Manager ตัวแทน บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตอาหารเสริม ผลิตยา รับผลิตอาหารเสริม รับผลิตยา ได้รับเชิญให้เข้าเยี่ยมชมร้านตำรับไทย สมุนไพรไทย (TUMRUBTHAI HERBS SHOP) TUMRUBTHAI HERBS SHOP

      คุณพัชดาพร นรวรางกูร National Sales Senior Manager ตัวแทน บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตอาหารเสริม ผลิตยา รับผลิตอาหารเสริม รับผลิตยา ได้รับเชิญให้เข้าเยี่ยมชมร้านตำรับไทย สมุนไพรไทย (TUMRUBTHAI HERBS SHOP) 

คุณพัชดาพร นรวรางกูร National Sales Senior Manager ตัวแทน บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตอาหารเสริม ผลิตยา รับผลิตอาหารเสริม รับผลิตยา ได้รับเชิญให้เข้าเยี่ยมชมร้านยาลูกค้าภาคเหนือของ จ.เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เยี่ยมชมร้านยาลูกค้าภาคเหนือ

         คุณพัชดาพร นรวรางกูร National Sales Senior Manager ตัวแทน บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตอาหารเสริม ผลิตยา รับผลิตอาหารเสริม รับผลิตยา ได้รับเชิญให้เข้าเยี่ยมชมร้านยาลูกค้าภาคเหนือของ จ.เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง 

 คุณพัชดาพร นรวรางกูร National Sales Senior Manager ตัวแทน บริษทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตอาหารเสริม ผลิตยา รับผลิตอาหารเสริม รับผลิตยา ได้รับเชิญให้เข้าเยี่ยมชมร้านยาคุณภาพ Health upเยี่ยมชมร้านยาคุณภาพ Health up

  คุณพัชดาพร นรวรางกูร National Sales Senior Manager ตัวแทน บริษทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตอาหารเสริม ผลิตยา รับผลิตอาหารเสริม รับผลิตยา ได้รับเชิญให้เข้าเยี่ยมชมร้านยาคุณภาพ Health up

คุณพัชดาพร นรวรางกูร National Sales Senior Manager ตัวแทน บริษัทโรงงานอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตอาหารเสริม ผลิตยา รับผลิตอาหารเสริม รับผลิตยา ได้รับเชิญให้เข้าเยี่ยมชมร้าน Law son 108 shop เยี่ยมชมร้าน Law son 108 Shop

       คุณพัชดาพร นรวรางกูร National Sales Senior Manager ตัวแทน บริษัทโรงงานอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตอาหารเสริม ผลิตยา รับผลิตอาหารเสริม รับผลิตยา ได้รับเชิญให้เข้าเยี่ยมชมร้าน Law son 108 shop (JSP-Low-son)

[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com