ReadyPlanet.com
dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
GMP ยา
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คุณวรวุฒิ วงศ์อัมพรพินิต ตำแหน่ง Product Specialist Supervisor เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมงานโรตารี่เดย์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2014 ณ สวนลุมพีนีร่วมงานโรตาลี่เดย์

          คุณวรวุฒิ วงศ์อัมพรพินิต ตำแหน่ง Product Specialist Supervisor เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมงานโรตารี่เดย์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2014 ณ สวนลุมพีนี

คุณวรวุฒิ วงศ์อัมพรพินิต ตำแหน่ง Product Specialist Supervisor เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมงานวันเด็ก ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. เมื่อวันที่ 6-7 มกราคม 2560  และชุมชนเขตต่างๆ งานวันเด็ก ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์สิรินธร

       คุณวรวุฒิ วงศ์อัมพรพินิต ตำแหน่ง Product Specialist Supervisor เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมงานวันเด็ก ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. เมื่อวันที่ 6-7 มกราคม และชุมชนเขตต่างๆ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560

คุณจินตนา สันติพิสุทธิ์ ประธานกรรมการฯ บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนผู้บริหาร ร่วมงานหล่อพระ ณ วัดสระเกศ เมื่อวันที่ 5/04/2560ร่วมงานหล่อพระ

 

      คุณจินตนา สันติพิสุทธิ์ ประธานกรรมการฯ บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนผู้บริหาร ร่วมงานหล่อพระ ณ วัดสระเกศ เมื่อวันที่ 5/04/2560 

ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานคณะกรรมการชมรมผู้เช่าอุทยานวิทยาศาสตร์และผู้บริหารบริษัทโรงงานเภสัขอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด  ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้เช่าอุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560 เริ่มประชุม เวลา 09.30 - 12.30น. ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้เช่าอุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560

         ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานคณะกรรมการชมรมผู้เช่าอุทยานวิทยาศาสตร์และผู้บริหาร บริษัทโรงงานเภสัขอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด  ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้เช่าอุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560 เริ่มประชุม เวลา 09.30 - 12.30น. ณ ห้องประชุม INC2 FOUR SOUTH BOARD ROOM ทาวเวอร์ B ชั้น 4 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC2) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

คุณจินตนา สันติพิสุทธิ์ ประธานกรรมการฯ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมงานปริวาสกรรม ที่วัดพระธาตุห้าดวงจังหวัดลำพูนและเป็นตัวแทน บริษัทเจเอสพีได้ร่วมบุญในกิจกรรมต่างๆของวัดร่วมงานปริวาสกรรม

     คุณจินตนา สันติพิสุทธิ์ ประธานกรรมการฯ บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมงานปริวาสกรรม ที่วัดพระธาตุห้าดวงจังหวัดลำพูน และเป็นตัวแทน บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมบุญในกิจกรรมต่างๆของวัด

 คุณพิษณุ. แดงประเสริฐ  ผู้บริหารเจเอพี ได้มอบของขวัญ และ ซูซิ ในงานเลี้ยงปีใหม่ ขอบคุณ บริษัท ทีวีได้เร็ก ที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัท เจเอสพี ตลอดมาJSP มอบของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้า

 คุณพิษณุ. แดงประเสริฐ  ผู้บริหารเจเอสพี ได้มอบของขวัญ และ ซูซิ ในงานเลี้ยงปีใหม่ ขอบคุณ บริษัท ทีวีได้เร็ก ที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัท เจเอสพี ตลอดมา

 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตอาหารเสริม ผลิตยา รับผลิตอาหารเสริม รับผลิตยา ร่วมกับสภากาชาดไทย และอาสาสมัครสภากาชาดไทย ร่วมมอบยาหม่องให้แก่อาสาสมัครหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่JSP อาสาสมัครหน่วยปฐมพยาบาล

        บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตอาหารเสริม ผลิตยา รับผลิตอาหารเสริม รับผลิตยา ร่วมกับสภากาชาดไทย และอาสาสมัครสภากาชาดไทย ร่วมมอบยาหม่องให้แก่อาสาสมัครหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่

คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้สัมภาษณ์กับ อสมท ช่อง9 เกี่ยวกับผลของการอบรมโครงการ sme spring up ซึ่งจัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ,SMI และสภา อุตสาหกรรม ประเทศไทยSME-spring up

       คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้สัมภาษณ์กับ อสมท. ช่อง9 เกี่ยวกับผลของการอบรมโครงการ sme spring up ซึ่งจัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ,SMI และสภา อุตสาหกรรม ประเทศไทย ซึ่งอบรมเกี่ยวกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อนเอสเอ็มอีไทยด้วยนวัตกรรม เป็นโครงการที่ดีระดับแข็งแรง มาทำกิจกรรมร่วมกันให้ได้เน็ตเวิร์คและความร่วมมือในอนาคต

คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเชิญเข้าร่วมรายการ CEO THAI LAND เผยแพร่เมื่อ 21 พ.ย. 2016 เทปรายการ CEO THAILAND  ออกอากาศทางสถานีฯ TNN2 (True Visions 784 ) วันพุธที่ 23 พ.ย.2559CEO 23-11-59

    คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเชิญเข้าร่วมรายการ CEO THAI LAND เผยแพร่เมื่อ 21 พ.ย. 2016   ออกอากาศทางสถานีฯ TNN2 (True Visions 784 ) วันพุธที่ 23 พ.ย.2559

 

โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพีและบริษัทวิจัยซีดีไอพีร่วมงานจัดนิทรรศการกับ สสว. เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยที่ได้รับสิทธิบัตรและขายแล้วเช่นน้ำมันจระเข้จากจรเข้สายพันธุ์ไทย CROCOSIA และผลิตภัณฑ์ต่างๆพร้อมทั้งยังรับวิจัยพัฒนาให้กับวิสาหกิจชุมชนJSP&CDIP THAILAND-CROCOSIA

        บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกั และบริษัทวิจัยซีดีไอพี ร่วมงานจัดนิทรรศการกับ สสว. เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยที่ได้รับสิทธิบัตรและขายแล้ว เช่นน้ำมันจระเข้จากจรเข้สายพันธุ์ไทย CROCOSIA และผลิตภัณฑ์ต่างๆพร้อมทั้งยังรับวิจัยพัฒนาให้กับวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ

[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com