ReadyPlanet.com
dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คุณพัชดาพร นรวรางกูร National Sales Senior Manager ตัวแทนบริษัท โรงงานอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด รับผลิตอาหารเสริม รับผลิตยา ได้รับเชิญเข้าเยี่ยมชมร้านค้าโครงการพิเศษที่ท่าเรือยอดพิมาน เป็นร้านค้าของ อ.ธัญญาลักษณ์เยี่ยมชมร้านค้าโครงการพิเศษที่ท่าเรือยอดพิมาน

 คุณพัชดาพร นรวรางกูร National Sales Senior Manager ตัวแทน บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี  (ประเทศไทย) จำกัด รับผลิตอาหารเสริม รับผลิตยา  ได้รับเชิญให้เข้าเยี่ยมชมร้านค้าโครงการพิเศษที่ท่าเรือยอดพิมาน เป็นร้านค้าของ อ.ธัญญาลักษณ์

คณะตัวแทนพนักงาน โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติให้การต้อนรับลูกค้า จากประเทศญี่ปุ่น มีความสนใจอยากผลิตยาหม่อง และน้ำมันจระเข้. ทำธุรกิจสปาที่ญี่ปุ่นคณะตัวแทนพนักงานได้รับเกียรติให้การต้อนรับลูกค้าจากประเทศญี่ปุ่น

 

     คณะตัวแทนพนักงาน โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติให้การต้อนรับลูกค้า จากประเทศญี่ปุ่น ลูกค้ามีความสนใจอยาก ผลิตยาหม่อ และ นำ้มันจระเข้ ลูกค้าทำธุรกิจสปาที่ประเทศญี่ปุ่น

 

 

 คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เข้าพบปะคุณจุล โชติกะวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 1577 โฮม ชอปปิ้ง จำกัด เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางด้านธุรกิจ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559ผู้บริหารเข้าพบปะเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางด้านธุรกิจarticle

 คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท  โรงงานอุตสาหกรรมเจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด ผลิตอาหารเสริมผลิตยา รับผลิตอาหารเสริม และรับผลิตยา เข้าพบปะคุณจุล โชติกะวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 1577 โฮม ชอปปิ้ง จำกัด เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางด้านธุรกิจ JSP-meeting ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

คุณสิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ และบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียติให้ไปร่วมงาน “อิน-คอสเมติกส์ เอเชีย” ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าส่วนผสมสำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายและผิวพรรณ (personalin-cosmetics Asia 2016

     งาน “อิน-คอสเมติกส์ เอเชีย” เป็นงานแสดงสินค้าส่วนผสมสำหรับผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายและผิวพรรณ (personal care) ชั้นนำแห่งเอเชีย ที่มีผู้จัดจำหน่ายส่วนผสมเครื่องสำอางชื่อดังกว่า 400 บริษัทมาจัดแสดงนวัตกรรมให้แก่ผู้เข้าชมงานกลุ่มผู้ผลิตเครื่องสำอาง นักวิทยาศาสตร์และนักธุรกิจรวมกว่า 7,000 ราย 

  บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตอาหารเสริม ได้รวบรวมเงินสมทบทุนเพื่อ ผลิตยาดม เพื่อถวายเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยมียอดรวมทั้งสิ้น 6000 ชิ้น ซึ่งได้นำไปแจก ณ ท้ร่วมทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่พระมหากษัตริย์ในบรมโกศ

   บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตอาหารเสริ ได้รวบรวมเงินสมทบทุนเพื่อ ผลิตยาดม เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยมียอดรวมทั้งสิ้น 6000 ชิ้น ซึ่งได้นำไปแจก ณ ท้องสนามหลวง ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2559

หลักการและเทคนิคการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (พื้นฐาน) รุ่นที่ 3หลักการและเทคนิคการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (พื้นฐาน) รุ่นที่ 3

 กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตร "หลักการและเทคนิคการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (พื้นฐาน) รุ่นที่ 3" ในวันที่ 4 พย. 2559 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย(NSTDA)

สมัครก่อน 25 ตุลาคม 2559 ลดทันที!!!!!!! 500 บาท จากเดิม 3,500 บาท จ่ายเพียง 3,000 บาทเท่านั้น

เนื้อหา

-ภาพรวมกฏหมาย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
-การขึ้นทะเบียน E-Submission
-Workshop การคำนวนสูตรอาหารเสริม
-Workshop การลงเอกสาร สบ3 สบ5


โดย ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการขึ้นทะเบียนมาแล้วมากกว่า 1,000 ทะเบียน

 

หลักสูตร "การออกแบบแพคเกจจิ้งยังไงให้โดนใจลูกค้า" ซึ่งได้จัดอบรมในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เพราะความสำคัญของการออกแบบแพคเกจจิ้งเป็นสิ่งสำคัญในปัจจุบัน ทำให้สินค้าของคุณดึงดูดความสนใจไ้เป็นอย่างดีการออกแบบแพคเกจจิ้งยังไงให้โดนใจลูกค้า

  หลักสูตร "การออกแบบแพคเกจจิ้งยังไงให้โดนใจลูกค้า" ซึ่งได้จัดอบรมในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เพราะความสำคัญของการออกแบบแพคเกจจิ้งเป็นสิ่งสำคัญในปัจจุบัน ทำให้สินค้าของคุณดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดี

หลักสูตร "เทรนอาหารเสริมสำหรับโรคมะเร็ง" ซึ่งจะจัดอบรมในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559       อาหารเสริมในกลุ่มโรคมะเร็ง เป็นอาหารเสริมในกลุ่มที่มีผู้บริโภคต้องการมากเป็นอันดับต้นๆ เพราะว่า โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด เป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาเทรนอาหารเสริมสำหรับโรคมะเร็ง

  หลักสูตร "เทรนอาหารเสริมสำหรับโรคมะเร็ง" ซึ่งจะจัดอบรมในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 อาหารเสริมในกลุ่มโรคมะเร็ง เป็นอาหารเสริมในกลุ่มที่มีผู้บริโภคต้องการมากเป็นอันดับต้นๆ เพราะว่า โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด เป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่ค่อนข้างสูง และอาหารเสริม จึงเป็นทางเลือกที่ใช้ในการดูแลบำรุงระบบหัวใจและหลอดเลือด ฉะนั้น การสร้างแบรนด์อาหารเสริมที่จะให้มีความโดดเด่นและแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆทั่วไปในท้องตลาด และสามารถขายได้อย่างต่อเนื่อง และขายได้ในระดับ AEC 

คุณจินตนา สันติพิสุทธ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ ได้นำอาหารเสริม, ยาสมุนไพรพร้อมทั้งน้ำดื่มไปร่วมทำบุญอุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ วัดสระเกศราชวรมหทำบุญอุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

     คุณจินตนา สันติพิสุทธ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ ได้นำอาหารเสริม, ยาสมุนไพรพร้อมทั้งน้ำดื่มไปร่วมทำบุญอุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559

บริษัทโรงงานเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมบริจาคน้ำดื่มช่วยผู้ประสบภัย  ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน   ส่งต่อโดย สท.พรสิทธิ์ กันคำกาศ     รับมอบโดย นายกดำรงค์ จินะกาศและคณะเจ้าหน้าที่ทุกส่วนให้กับผู้ประสบภัยได้รับผลกระทบน้ำป่าไหล จากพายุดีเปรสชั่น "รร่วมบริจาคน้ำดื่มช่วยผู้ประสบภัย

     บริษัทโรงงานเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมบริจาคน้ำดื่มช่วยผู้ประสบภัยที่  ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน   ส่งต่อโดย สท.พรสิทธิ์ กันคำกาศ     รับมอบโดย นายกดำรงค์ จินะกาศและคณะเจ้าหน้าที่ทุกส่วน ให้กับผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก จากพายุดีเปรสชั่น "ราอี" จากลำน้ำแม่ขนาด หลากเข้าท่วมบ้านเรือน บ้านป่าเลา ปงผาง ผาด่าน แม่สะแง๊ บ้านดอยยาวและหมู่บ้านใกล้เคียง โดยพายุทำให้สะพานทรุด เกิดความเสียหายทางการเกษตรและบ้านเรือนชาวบ้านเสียหายเป็นจำนวนมาก    

[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com