dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
Bird Nest by JSP Pharma
บริษัท พรีม่า ฟู้ดส์ ซัพพลาย จำกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รับผลิตยา, รับผลิตอาหารเสริมขึ้นเสวนาวิชาการในหัวข้อ Food Innopolish

     คุณพิษณุ แดงประเสริฐ CEO (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย)จำกัด ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทน. และสภาอุตสาหกรรม ขึ้นเสวนาวิชาการในหัวข้อ Food Innopolish งาน Talent Mobility Fair 2016

รับผลิตยา, รับผลิตอาหารเสริมคุณจินตนา สันติพิสุทธ์ ร่วมงานบำเพ็ญกุศล ท่านแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง

 คุณจินตนา สันติพิสุทธ์ ประธานกรรมการฯ บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ และบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย)จำกัด ร่วมด้วยคุณมาลี วัชโรทัย ร่วมงานบำเพ็ญกุศล ท่านแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง ในวันที่ 21 กันยายน 2559 

รับผลิตยา, รับผลิตอาหารเสริมรับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในกิจกรรมค่ายความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

 คุณสิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ และบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในกิจกรรมค่ายความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 

รับผลิตยา, รับผลิตอาหารเสริมเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างโอกาสทางกลยุทธ์และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ

      คุณจินตนา สันติพิสุทธ์ ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างโอกาสทางกลยุทธ์และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ โดย สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม การส่งเสริมอุตสาหกรรม ในวันที่ 13-15 กันยายน 2559 ณ ชวาลันรีสอร์ท จังหวัดนครปฐม 

คุณพิษณุ แดงประเสริฐ และคุณสรสิช แดงประเสริฐ 2 ผู้บริหาร COX&JSP ได้ไป Meeting ที่ Sivadol Building ร่วมสัมมนา ที่ Sivadol Building

 คุณพิษณุ แดงประเสริฐ และคุณสรสิช แดงประเสริฐ 2 ผู้บริหาร จากบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ และบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย)จำกัด ได้ไปร่วมสัมมนา ที่ Sivadol Building 

ดร. สิทสิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม ตรวจสอบและเยี่ยมพนักงานโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพีสาขาลำพูนเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยสำหรับการต่ออายุมาตรฐาน GMP โดยเป้าหมายเราจะเป็นผู้นำโรงงานผลิตสมุนไพรที่มีมาตรฐานในระดับอาเซียน PICsโรงงานของเรายเยี่ยมชมโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพีสาขาลำพูน

     ดร. สิทสิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม เข้าตรวจสอบและเยี่ยมเยือนพนักงานที่โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพีสาขาลำพูน เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยสำหรับการต่ออายุมาตรฐาน GMP โดยเป้าหมายเราจะเป็นผู้นำโรงงานผลิตสมุนไพร ที่มีมาตรฐานในระดับอาเซียน PICs โรงงานของเรายังมีบริการครอบคลุมในทุกๆด้าน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการผลิตยาและผลิตอาหารเสริมเป็นของตนเองและต้องการเริ่มต้นธุรกิจเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ เรายินดีให้คำปรึกษา ทุกทุกท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ทั้งจังหวัดกรุงเทพ ลำพูน เชียงใหม่ และหน่วยวิจัย CDIP lab ในธรรมศาสตร์รังสิต

ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญาและการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปรึกษาเรื่องผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทรัพย์สินทางปัญญาและการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

     ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญาและการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปรึกษาเรื่องผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร สามารถติดต่อทีมงานโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี นอกจากนี้ บริษัทเรายังรับจ้างผลิตอาหารเสริม และยา และบริษัทเรายังสามารถออกแบบสูตรอาหารเสริม ยา ดำเนินการจด อย. และทรัพย์สินทางปัญญาได้อีกด้วย

ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด  ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ การวิจัยพัฒนาการผลิตยาสมุนไพร ที่เวทีกลางงานสมุนไพรแห่งชาติ Hall 6-7 วันที่ 1ก.ย.59 เวลา 12.00 - 13.00 น.งานสมุนไพรแห่งชาติ

     ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด  ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ การวิจัยพัฒนาการผลิตยาสมุนไพร ที่เวทีกลางงานสมุนไพรแห่งชาติ Hall 6-7 วันที่ 1ก.ย.59 เวลา 12.00 - 13.00 น.

ยาอมมะแว้งรสบ๊วย

     คุณสรสิช แดงประเสริฐ ผู้บริหาร หจก.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ ได้รับเกียรติไปบรรยายสินค้า "ยาอมมะแว้งรสบ๊วย" ตราค็อกซ์ ณ จ.อุบลราชธานี

รายการ SME Springbroad พบเรื่องราวของสองนักบริหารพี่น้อง ดร.สิทธิชัย และคุณพิษณุ แดงประเสริฐ แห่งบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ที่มุ่งมั่นพัฒนาคิดค้นวิจัยยา และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร โดยเป็นพี่เลี้ยงให้ผู้ที่ต้องการมีสินค้าสุขภาพเป็นของตนรายการ SME Springbroad

     รายการ SME Springbroad พบกับเรื่องราวของสองนักบริหารพี่น้อง ดร.สิทธิชัย และคุณพิษณุ แดงประเสริฐ แห่งบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ที่มุ่งมั่นพัฒนาคิดค้นวิจัยยา และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร โดยเป็นพี่เลี้ยงให้ผู้ที่ต้องการมีสินค้าสุขภาพเป็นของตนเอง ตั้งแต่งานวิจัย ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ขึ้นทะเบียน อย. หาโรงงานผลิตสินค้า ช่องทางจำหน่ายสินค้า แบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service ด้วยกระบวนการทำงานที่ลงลึกในรายละเอียด ทำให้ทราบว่าปัญหาที่ผู้ประกอบการมักพบเจอคือช่องทางการจำหน่ายสินค้า ผู้เชี่ยวชาญจะให้คำแนะนำในเรื่องนี้อย่างไร และการสร้างแบรนด์ ซีดีไอพี ให้เติบโตอย่างยั่งยืน มีปัจจัยอะไรบ้าง พบคำตอบได้ในรายการ วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559 เวลา 20.30 น.ทางช่องสมาร์ทเอสเอ็มอี

[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com