ReadyPlanet.com
dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
GMP ยา
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หลักสูตร "การออกแบบแพคเกจจิ้งยังไงให้โดนใจลูกค้า" ซึ่งได้จัดอบรมในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เพราะความสำคัญของการออกแบบแพคเกจจิ้งเป็นสิ่งสำคัญในปัจจุบัน ทำให้สินค้าของคุณดึงดูดความสนใจไ้เป็นอย่างดีการออกแบบแพคเกจจิ้งยังไงให้โดนใจลูกค้า

  หลักสูตร "การออกแบบแพคเกจจิ้งยังไงให้โดนใจลูกค้า" ซึ่งได้จัดอบรมในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เพราะความสำคัญของการออกแบบแพคเกจจิ้งเป็นสิ่งสำคัญในปัจจุบัน ทำให้สินค้าของคุณดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดี

หลักสูตร "เทรนอาหารเสริมสำหรับโรคมะเร็ง" ซึ่งจะจัดอบรมในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559       อาหารเสริมในกลุ่มโรคมะเร็ง เป็นอาหารเสริมในกลุ่มที่มีผู้บริโภคต้องการมากเป็นอันดับต้นๆ เพราะว่า โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด เป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาเทรนอาหารเสริมสำหรับโรคมะเร็ง

  หลักสูตร "เทรนอาหารเสริมสำหรับโรคมะเร็ง" ซึ่งจะจัดอบรมในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 อาหารเสริมในกลุ่มโรคมะเร็ง เป็นอาหารเสริมในกลุ่มที่มีผู้บริโภคต้องการมากเป็นอันดับต้นๆ เพราะว่า โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด เป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่ค่อนข้างสูง และอาหารเสริม จึงเป็นทางเลือกที่ใช้ในการดูแลบำรุงระบบหัวใจและหลอดเลือด ฉะนั้น การสร้างแบรนด์อาหารเสริมที่จะให้มีความโดดเด่นและแตกต่างจากแบรนด์อื่นๆทั่วไปในท้องตลาด และสามารถขายได้อย่างต่อเนื่อง และขายได้ในระดับ AEC 

คุณจินตนา สันติพิสุทธ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ ได้นำอาหารเสริม, ยาสมุนไพรพร้อมทั้งน้ำดื่มไปร่วมทำบุญอุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ วัดสระเกศราชวรมหทำบุญอุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

     คุณจินตนา สันติพิสุทธ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ ได้นำอาหารเสริม, ยาสมุนไพรพร้อมทั้งน้ำดื่มไปร่วมทำบุญอุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559

บริษัทโรงงานเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมบริจาคน้ำดื่มช่วยผู้ประสบภัย  ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน   ส่งต่อโดย สท.พรสิทธิ์ กันคำกาศ     รับมอบโดย นายกดำรงค์ จินะกาศและคณะเจ้าหน้าที่ทุกส่วนให้กับผู้ประสบภัยได้รับผลกระทบน้ำป่าไหล จากพายุดีเปรสชั่น "รร่วมบริจาคน้ำดื่มช่วยผู้ประสบภัย

     บริษัทโรงงานเจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมบริจาคน้ำดื่มช่วยผู้ประสบภัยที่  ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน   ส่งต่อโดย สท.พรสิทธิ์ กันคำกาศ     รับมอบโดย นายกดำรงค์ จินะกาศและคณะเจ้าหน้าที่ทุกส่วน ให้กับผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก จากพายุดีเปรสชั่น "ราอี" จากลำน้ำแม่ขนาด หลากเข้าท่วมบ้านเรือน บ้านป่าเลา ปงผาง ผาด่าน แม่สะแง๊ บ้านดอยยาวและหมู่บ้านใกล้เคียง โดยพายุทำให้สะพานทรุด เกิดความเสียหายทางการเกษตรและบ้านเรือนชาวบ้านเสียหายเป็นจำนวนมาก    

 คณะนักวิจัยทางด้าน Biotechnology และ agriculture จากประเทศแถบ AEC จำนวนประมาณ 13 ท่าน ซึ่งมาเข้าร่วมโครงการ Human Resource Development in Biotechnology (HRD) ของ BIOTEC เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 5 ตุลาคม 2Human Resource Development in Biotechnology

     คณะนักวิจัยทางด้าน Biotechnology และ agriculture จากประเทศแถบ AEC จำนวนประมาณ 13 ท่าน ซึ่งมาเข้าร่วมโครงการ Human Resource Development in Biotechnology (HRD) ของ BIOTEC เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 5 ตุลาคม 2559

กิจกรรม CDIP Open house จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ณ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยโดยในงาน CDIP OPEN  HOUSE เปิดให้บุคคลภายนอกที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ งานวิจัยระดับนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์เพื่อสุCDIP Open house

     กิจกรรม CDIP Open house จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ณ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยโดยในงาน CDIP OPEN  HOUSE เปิดให้บุคคลภายนอกที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ งานวิจัยระดับนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพกับ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการแบบครบวงจรด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้ เยี่ยมชมโดยรอบ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยและหน่วยงานชั้นนำต่างๆ

รับผลิตยา, รับผลิตอาหารเสริมขึ้นเสวนาวิชาการในหัวข้อ Food Innopolish

     คุณพิษณุ แดงประเสริฐ CEO (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย)จำกัด ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทน. และสภาอุตสาหกรรม ขึ้นเสวนาวิชาการในหัวข้อ Food Innopolish งาน Talent Mobility Fair 2016

รับผลิตยา, รับผลิตอาหารเสริมคุณจินตนา สันติพิสุทธ์ ร่วมงานบำเพ็ญกุศล ท่านแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง

 คุณจินตนา สันติพิสุทธ์ ประธานกรรมการฯ บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ และบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย)จำกัด ร่วมด้วยคุณมาลี วัชโรทัย ร่วมงานบำเพ็ญกุศล ท่านแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง ในวันที่ 21 กันยายน 2559 

รับผลิตยา, รับผลิตอาหารเสริมรับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในกิจกรรมค่ายความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

 คุณสิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ และบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในกิจกรรมค่ายความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 

รับผลิตยา, รับผลิตอาหารเสริมเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างโอกาสทางกลยุทธ์และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ

      คุณจินตนา สันติพิสุทธ์ ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างโอกาสทางกลยุทธ์และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ โดย สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม การส่งเสริมอุตสาหกรรม ในวันที่ 13-15 กันยายน 2559 ณ ชวาลันรีสอร์ท จังหวัดนครปฐม 

[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com