ReadyPlanet.com
dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 คณะนักวิจัยทางด้าน Biotechnology และ agriculture จากประเทศแถบ AEC จำนวนประมาณ 13 ท่าน ซึ่งมาเข้าร่วมโครงการ Human Resource Development in Biotechnology (HRD) ของ BIOTEC เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 5 ตุลาคม 2Human Resource Development in Biotechnology

     คณะนักวิจัยทางด้าน Biotechnology และ agriculture จากประเทศแถบ AEC จำนวนประมาณ 13 ท่าน ซึ่งมาเข้าร่วมโครงการ Human Resource Development in Biotechnology (HRD) ของ BIOTEC เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 5 ตุลาคม 2559

กิจกรรม CDIP Open house จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ณ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยโดยในงาน CDIP OPEN  HOUSE เปิดให้บุคคลภายนอกที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ งานวิจัยระดับนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์เพื่อสุCDIP Open house

     กิจกรรม CDIP Open house จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ณ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยโดยในงาน CDIP OPEN  HOUSE เปิดให้บุคคลภายนอกที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ งานวิจัยระดับนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพกับ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการแบบครบวงจรด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้ เยี่ยมชมโดยรอบ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยและหน่วยงานชั้นนำต่างๆ

รับผลิตยา, รับผลิตอาหารเสริมขึ้นเสวนาวิชาการในหัวข้อ Food Innopolish

     คุณพิษณุ แดงประเสริฐ CEO (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย)จำกัด ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทน. และสภาอุตสาหกรรม ขึ้นเสวนาวิชาการในหัวข้อ Food Innopolish งาน Talent Mobility Fair 2016

รับผลิตยา, รับผลิตอาหารเสริมคุณจินตนา สันติพิสุทธ์ ร่วมงานบำเพ็ญกุศล ท่านแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง

 คุณจินตนา สันติพิสุทธ์ ประธานกรรมการฯ บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ และบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย)จำกัด ร่วมด้วยคุณมาลี วัชโรทัย ร่วมงานบำเพ็ญกุศล ท่านแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง ในวันที่ 21 กันยายน 2559 

รับผลิตยา, รับผลิตอาหารเสริมรับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในกิจกรรมค่ายความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

 คุณสิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ และบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในกิจกรรมค่ายความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 

รับผลิตยา, รับผลิตอาหารเสริมเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างโอกาสทางกลยุทธ์และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ

      คุณจินตนา สันติพิสุทธ์ ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างโอกาสทางกลยุทธ์และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ โดย สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม การส่งเสริมอุตสาหกรรม ในวันที่ 13-15 กันยายน 2559 ณ ชวาลันรีสอร์ท จังหวัดนครปฐม 

คุณพิษณุ แดงประเสริฐ และคุณสรสิช แดงประเสริฐ 2 ผู้บริหาร COX&JSP ได้ไป Meeting ที่ Sivadol Building ร่วมสัมมนา ที่ Sivadol Building

 คุณพิษณุ แดงประเสริฐ และคุณสรสิช แดงประเสริฐ 2 ผู้บริหาร จากบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ และบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย)จำกัด ได้ไปร่วมสัมมนา ที่ Sivadol Building 

ดร. สิทสิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม ตรวจสอบและเยี่ยมพนักงานโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพีสาขาลำพูนเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยสำหรับการต่ออายุมาตรฐาน GMP โดยเป้าหมายเราจะเป็นผู้นำโรงงานผลิตสมุนไพรที่มีมาตรฐานในระดับอาเซียน PICsโรงงานของเรายเยี่ยมชมโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพีสาขาลำพูน

     ดร. สิทสิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม เข้าตรวจสอบและเยี่ยมเยือนพนักงานที่โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพีสาขาลำพูน เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยสำหรับการต่ออายุมาตรฐาน GMP โดยเป้าหมายเราจะเป็นผู้นำโรงงานผลิตสมุนไพร ที่มีมาตรฐานในระดับอาเซียน PICs โรงงานของเรายังมีบริการครอบคลุมในทุกๆด้าน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการผลิตยาและผลิตอาหารเสริมเป็นของตนเองและต้องการเริ่มต้นธุรกิจเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ เรายินดีให้คำปรึกษา ทุกทุกท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ทั้งจังหวัดกรุงเทพ ลำพูน เชียงใหม่ และหน่วยวิจัย CDIP lab ในธรรมศาสตร์รังสิต

ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญาและการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปรึกษาเรื่องผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทรัพย์สินทางปัญญาและการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

     ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญาและการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปรึกษาเรื่องผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร สามารถติดต่อทีมงานโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี นอกจากนี้ บริษัทเรายังรับจ้างผลิตอาหารเสริม และยา และบริษัทเรายังสามารถออกแบบสูตรอาหารเสริม ยา ดำเนินการจด อย. และทรัพย์สินทางปัญญาได้อีกด้วย

ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด  ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ การวิจัยพัฒนาการผลิตยาสมุนไพร ที่เวทีกลางงานสมุนไพรแห่งชาติ Hall 6-7 วันที่ 1ก.ย.59 เวลา 12.00 - 13.00 น.งานสมุนไพรแห่งชาติ

     ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด  ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ การวิจัยพัฒนาการผลิตยาสมุนไพร ที่เวทีกลางงานสมุนไพรแห่งชาติ Hall 6-7 วันที่ 1ก.ย.59 เวลา 12.00 - 13.00 น.

[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com