ReadyPlanet.com
dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
GMP ยา
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รับผลิตยา, รับผลิตอาหารเสริมรับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในกิจกรรมค่ายความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

 คุณสิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ และบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในกิจกรรมค่ายความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 

รับผลิตยา, รับผลิตอาหารเสริมเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างโอกาสทางกลยุทธ์และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ

      คุณจินตนา สันติพิสุทธ์ ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างโอกาสทางกลยุทธ์และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ โดย สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม การส่งเสริมอุตสาหกรรม ในวันที่ 13-15 กันยายน 2559 ณ ชวาลันรีสอร์ท จังหวัดนครปฐม 

คุณพิษณุ แดงประเสริฐ และคุณสรสิช แดงประเสริฐ 2 ผู้บริหาร COX&JSP ได้ไป Meeting ที่ Sivadol Building ร่วมสัมมนา ที่ Sivadol Building

 คุณพิษณุ แดงประเสริฐ และคุณสรสิช แดงประเสริฐ 2 ผู้บริหาร จากบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ และบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย)จำกัด ได้ไปร่วมสัมมนา ที่ Sivadol Building 

ดร. สิทสิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม ตรวจสอบและเยี่ยมพนักงานโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพีสาขาลำพูนเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยสำหรับการต่ออายุมาตรฐาน GMP โดยเป้าหมายเราจะเป็นผู้นำโรงงานผลิตสมุนไพรที่มีมาตรฐานในระดับอาเซียน PICsโรงงานของเรายเยี่ยมชมโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพีสาขาลำพูน

     ดร. สิทสิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรม เข้าตรวจสอบและเยี่ยมเยือนพนักงานที่โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพีสาขาลำพูน เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยสำหรับการต่ออายุมาตรฐาน GMP โดยเป้าหมายเราจะเป็นผู้นำโรงงานผลิตสมุนไพร ที่มีมาตรฐานในระดับอาเซียน PICs โรงงานของเรายังมีบริการครอบคลุมในทุกๆด้าน สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการผลิตยาและผลิตอาหารเสริมเป็นของตนเองและต้องการเริ่มต้นธุรกิจเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ เรายินดีให้คำปรึกษา ทุกทุกท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ทั้งจังหวัดกรุงเทพ ลำพูน เชียงใหม่ และหน่วยวิจัย CDIP lab ในธรรมศาสตร์รังสิต

ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญาและการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปรึกษาเรื่องผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทรัพย์สินทางปัญญาและการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

     ดร. สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญาและการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปรึกษาเรื่องผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร สามารถติดต่อทีมงานโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี นอกจากนี้ บริษัทเรายังรับจ้างผลิตอาหารเสริม และยา และบริษัทเรายังสามารถออกแบบสูตรอาหารเสริม ยา ดำเนินการจด อย. และทรัพย์สินทางปัญญาได้อีกด้วย

ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด  ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ การวิจัยพัฒนาการผลิตยาสมุนไพร ที่เวทีกลางงานสมุนไพรแห่งชาติ Hall 6-7 วันที่ 1ก.ย.59 เวลา 12.00 - 13.00 น.งานสมุนไพรแห่งชาติ

     ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด  ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ การวิจัยพัฒนาการผลิตยาสมุนไพร ที่เวทีกลางงานสมุนไพรแห่งชาติ Hall 6-7 วันที่ 1ก.ย.59 เวลา 12.00 - 13.00 น.

ยาอมมะแว้งรสบ๊วย

     คุณสรสิช แดงประเสริฐ ผู้บริหาร หจก.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ ได้รับเกียรติไปบรรยายสินค้า "ยาอมมะแว้งรสบ๊วย" ตราค็อกซ์ ณ จ.อุบลราชธานี

รายการ SME Springbroad พบเรื่องราวของสองนักบริหารพี่น้อง ดร.สิทธิชัย และคุณพิษณุ แดงประเสริฐ แห่งบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ที่มุ่งมั่นพัฒนาคิดค้นวิจัยยา และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร โดยเป็นพี่เลี้ยงให้ผู้ที่ต้องการมีสินค้าสุขภาพเป็นของตนรายการ SME Springbroad

     รายการ SME Springbroad พบกับเรื่องราวของสองนักบริหารพี่น้อง ดร.สิทธิชัย และคุณพิษณุ แดงประเสริฐ แห่งบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ที่มุ่งมั่นพัฒนาคิดค้นวิจัยยา และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแบบครบวงจร โดยเป็นพี่เลี้ยงให้ผู้ที่ต้องการมีสินค้าสุขภาพเป็นของตนเอง ตั้งแต่งานวิจัย ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ขึ้นทะเบียน อย. หาโรงงานผลิตสินค้า ช่องทางจำหน่ายสินค้า แบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service ด้วยกระบวนการทำงานที่ลงลึกในรายละเอียด ทำให้ทราบว่าปัญหาที่ผู้ประกอบการมักพบเจอคือช่องทางการจำหน่ายสินค้า ผู้เชี่ยวชาญจะให้คำแนะนำในเรื่องนี้อย่างไร และการสร้างแบรนด์ ซีดีไอพี ให้เติบโตอย่างยั่งยืน มีปัจจัยอะไรบ้าง พบคำตอบได้ในรายการ วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559 เวลา 20.30 น.ทางช่องสมาร์ทเอสเอ็มอี

ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์”  ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์" ปีงบประมาณ 2559DBD Franchise Standard
เยี่ยมเยียนผู้อำนวยการสำนักงานสารนิเทศเยี่ยมเยียนผู้อำนวยการสำนักงานสารนิเทศ

   ตัวแทนคณะผู้บริหาร โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมค็อกซ์ ประเทศไทย จำกัด และ โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี ประเทศไทย จำกัด มาเยี่ยมเยียน ผู้อำนวยการสำนักงานสารนิเทศและสร้างความรู้รอบด้านสุขภาพ คุณอิศยาภรณ์ ใจดี และเจ้าหน้าที่ สารนิเทศฯ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยกระทรวงสาธารณสุข

[Go to top]สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com