เรื่องน่ารู้ ยาบ้าหนึ่งเม็ด มีสารประกอบอะไรบ้าง


ยาบ้าหนึ่งเม็ด มีสารประกอบอะไรบ้าง
การผลิตและการค้ายาบ้า แม้ว่าจะเป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่ยาบ้าก็มีระบบตลาดไม่แตกต่างจากระบบตลาดของสิ้นค้าอื่น ที่ประกอบ ด้วยผู้ผลิต ผู้บริโภคและพ่อค้าคนกลาง โดยเฉพาะเมือมีการระบาดรุนแรง และกว้างขวางทั่วประเทศปริมาณลูกค้าเพิ่มขึ้น อย่างมากมาย โดยเฉพาะกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) และการตลาด (Marketing) ที่จะผลิตยาบ้าและจำหน่ายยาบ้าให้เป็นที่ต้องการ ของผู้บริโภค จากข้อมูลการสุ่มตัวอย่างยาบ้าที่ได้จากการล่อซื้อและการจับกุมของ ป.ป.ส. ในปี 2539 พบว่า ในจำนวน 301 ตัวอย่าง ที่เก็บจากพื้นที่ 50 จังหวัดทั่วประเทศ จำแนกเป็นสีต่าง ๆ ได้ถึง 27 สี และมีสัญลักษณ์ทั้งสิ้น 20 สัญลักษณ์ ซึ่งทั้งสีและสัญลักษณ์ เหล่านี้จะถูกใช้เป็นตัวโฆษณาถึงคุณภาพและราคาของยาบ้าซึ่งขณะนี้ เป็นความเชื่อของผู้เสพว่า ยาบ้าชนิดสีเขียวจะมีคุณภาพดี ที่สุดโดยตั้งชื่อต่าง ๆ เช่น เขียวมรกต", เขียวปากถุง", "ม้ามรกต" หรือ "มฤตยูสีเขียว" เป็นต้น และถ้าหากมีสัญลักษณ์ WY/- แล้วยิ่งมีคุณภาพดี แต่จากการตรวจหาสารประกอบของยาบ้าแต่ละชนิด มักไม่พบความแตกต่างกันมากนัก ส่วนใหญ่ของยาบ้าใน ท้องตลาดมีส่วนประกอบของเมทแอมเฟตามีน ไฮโดรคลอไรด์ ประมาณ 20-25 มิลลิกรัม หรือร้อยละ 20-30 คาเฟอีนประมาณ 45-55 มิลลิกรัม หรือร้อยละ 40-60 ที่เหลือเป็นแป้งและน้ำตาล ยาบ้าบางชนิดอาจจะมีอีฟีดีนผสมอยู่บ้าง โดยสารคาเฟอีนและอีฟีดีน ก็เป็นสารกระตุ้นประสาทจำพวกหนึ่ง แต่ออกฤทธิ์ไม่รุนแรงเท่าเมทแอมเฟตามีน ซึ่งถ้าชนิดใดมีเฉพาะสารคาเฟอีน หรือ อีฟีดีน โดยไม่มีสารเมทแอมเฟตามีนเราจะเรียกยาบ้าชนิดนั้นว่า "ยาบ้าปลอม"

สำหรับลักษณะทางกายภาพของเม็ดยาบ้า จะมีขนาดเล็กและหนานิยมบรรจุใส่หลอดกาแฟ หรือห่อด้วยประดาษฟรอย โดยมี ราคาขายปลีกแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 80-120 บาทต่อเม็ด ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่ประเทศไทยกำลังประสบอยู่ ทำให้ราคาของยาบ้าลดลงตามกำลังซื้อของผู้บริโภค ยาบ้าในอดีตมีสารแอมเฟตามีน (Amphetamine) เป็นส่วนประกอบ ซึ่ง แตกต่างจากยาบ้าในปัจจุบัน ซึ่งเปลี่ยนเป็นสารเมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine) สารเมทแอมเฟตามีน ออกฤทธิ์ต่อ ระบบประสาทส่วนกลาง (Central nervoous system) รุนแรงกว่า สารแอมเฟตามีน แต่มีผลกระทบต่อระบบประสาท ส่วนนอก (Peripheral nervous system) น้อยกว่า ทำให้ ฤทธิ์ยามีผลต่อหัวใจและความดันเลือดน้อยกว่า ทำให้ผู้เสพพึงพอใจ ที่จะเสพสารเมทแอมเฟตามีนมากกว่า

วิวัฒนาการของการผลิตสานในกลุ่มแอมเฟตามีน พัฒนาขึ้นมาเป็นลำดับ มีการผลิตสารเมทแอมเฟตามีน ออกมาในลักษณะผลิต (Crystallized form) ที่เรียกว่า ไอซ์ (Ice) มีลักษณะเป็นผลึกขาว เมื่อถูกความร้อน จะหลอมเหลวและกลายเป็นไอได้ง่ายขึ้น ไอของไอซ์จะไม่มีกลิ่น สามารถสูบได้ทั่วไป โดยไม่มีใครรู้ มีการระบาดแพร่หลาย ในกลุ่มวัยรุ่นในต่างประเทศ นอกจากนี้การผลิต สารเมทแอมเฟตามีนในรูปของไอซ์แล้ว ยังมีการดัดแปลงโครงสร้างทางเคมีของ สารในกลุ่มแอมเฟตามีนให้ออกฤทธิ์รุนแรง ตามที่ต้องการได้ สารดัดแปลง (Designer drugs) ที่เราพอจะคุ้นกัน อยู่ก็คือ ยาอี (Ecstasy) ซึ่งถูกลักลอบนำเข้าจาก ต่างประเทศ และเป็นที่แพร่หลายในกลุ่มวัยรุ่นฐานะดี เพราะมีราคาแพง วัยรุ่นจะใช้ยาอีตามดิสโก้เธคหรือจัดปาร์ตี้ยาอีโดยเฉพาะ วิวัฒนาการของการผลิตยาเสพติดเป็นสิ่งสำคัญ ที่เราจะต้องติดตามเพื่อจะได้ทราบถึงฤทธิ์ และอันตรายที่จะเกิดต่อร่างกาย แล้วจะได้หาวิธีบำบัดรักษา และมาตรการป้องกันกันต่อไป

ลักษณะยาบ้าและบรรจุภัณฑ์ ยาบ้าบรรจุในหลอดพลาสติก ยาบ้าที่ขายให้กับผู้เสพ นิยมบรรจุใส่หลอดกาแฟหรือการห่อในกระดาษฟรอย โดยมีแหล่งขายตาม ร้านค้า บ้านเรือน สถานีบริการน้ำมัน ร้ายปะยาง เป็นต้น ยาบ้าที่มีสัญลักษณ์และสีต่าง ๆ ยาบ้าส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นเม็ดกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6.2-6.6 มม. หนาประมาณ 2.5-2.9 มม. น้ำหนักประมาณ 90-100 มก. โดยมีสัญลักษณ์และสี สรรต่าง ๆ หลายสิบแบบ ยาบ้าบรรจุใส่ถุง การขายส่งยาบ้าจะบรรจุใส่ถุง ด้วยจะเรียกกันเป็น "คอก" คอกละ 200 ตัว (เม็ด) ไอซ์ (Ice) เป็นผลึก (Crystallized form) ของเมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine) มีลักษณะเป็นเกล็ดใส มีจุดระเหยต่ำ จึงนิยมใช้เสพโดยวิธีสูบไอ ไอของไอซ์ไม่มีกลิ่น มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาท

ข้อมูลจาก : เวบไซต์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

สอบถามเพื่มเติม เจนวิท 089-163-5905ผู้ตั้งกระทู้ pui :: วันที่ลงประกาศ 2008-03-15 17:39:49ความคิดเห็นที่ 1 (1087178)
ยาบ้าจะมีลักษณะเป็นเม็ดกลม และในเม็ดกลมๆนั้น จะประกอบด้วยสารหลายชนิดซึ่งเป็นผลไม่ดีต่อร่างกายของผู้ที่เสพเข้าไปในร่างกายเลย เช่น สารเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์20-25 มก. สารคาเฟอีน 45-55 มก. นอกจากนี้แล้วก็จะมีพวกแป้งและน้ำตาลปนอยู่บ้าง หรือยาบ้าบางตัวก็จะมี สารอีฟีดีนผสมอยู่ด้วยซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทแต่ที่ออกฤทธิ์แรงสุดก็จะเป็นสารเมทแอมเฟตามีน ทำให้ผู้เสพมีความพึงพอใจที่จะเลือกเสพเป็นยอย่างมาก พอได้ทราบถึงโทษของยาบ้าหรือสารเสพติดแล้ว ก็ควรที่จะคิดได้แล้ว แต่ทางที่ดีก็คือ ไม่ต้องเลือกที่จะเสพยาเสพติดทุกชนิดจะดีกว่า เพราะจะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของเราและจะมีฤทธิ์ต่อระบบประสาทเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้น เราควรที่จะลด ละ เลิกไปได้ก็ดี เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม
ผู้แสดงความคิดเห็น tann วันที่ตอบ 2008-03-18 11:32:04


ความคิดเห็นที่ 2 (1095581)

แล้วยาอม มะแว้งหนึ่งเม็ดมีสารประกอบอะไรบ้าง

ผมติดยาอมมะแว้ง ต้องกินบ่อยมาก

ผมจะเป็นอารายเป่าคับ

ผู้แสดงความคิดเห็น boss วันที่ตอบ 2008-03-22 17:07:53


ความคิดเห็นที่ 3 (1330140)

ดูด ๆๆ ไปเหอะ ไม่ตายหรอก

5 5 5 5+

ดูดเยอะๆๆเพื่ออนาคตรุ่นลูกจะได้ไม่มีดูดไง

สู้ๆ ๆ ๆ พวก A & CK

ก๊ากกกกกกกกกกกกกกก

 

ผู้แสดงความคิดเห็น บุคคลไม่สมควรจำ วันที่ตอบ 2008-08-13 00:04:18


ความคิดเห็นที่ 4 (1338084)

ผมสูบประจำเลย

เล่นเกมมันมาก

55555555555+

ผู้แสดงความคิดเห็น pesh วันที่ตอบ 2008-08-26 19:39:04


ความคิดเห็นที่ 5 (1353202)

ม้า99

ม้าwy

ม้าสีส้ม

ม้าเม็ดนึง

ผู้แสดงความคิดเห็น บังรอน วันที่ตอบ 2008-09-06 18:48:37


ความคิดเห็นที่ 6 (1355603)
ดูดม้ามันหอม สาวตอมเป็นฝูง อยู่เป็นเพื่อนยุงได้ทั้งคืน
ผู้แสดงความคิดเห็น เหวยเซี๊ยกัง วันที่ตอบ 2008-09-10 21:20:34


ความคิดเห็นที่ 7 (1355604)
ดูดม้ามันหอม สาวตอมเป็นฝูง อยู่เป็นเพื่อนยุงได้ทั้งคืน
ผู้แสดงความคิดเห็น เหวยเซี๊ยกัง วันที่ตอบ 2008-09-10 21:22:25


ความคิดเห็นที่ 8 (1373540)

ดูด ทุกวัน

ดี ทุกวัน

คน ขาย รวย

คนซือจน

คน ขาย จน

เพราะ ให้k

พอให้k

มันไมให้ก็เรยเครียด

พอเริ่ม เครียด

คนขายก็ ดูด

คนขายดูด

คนขายก็ จน

พอ ไม่มี ม้าขาย

คนขายก็

เครียด

ที่นี ก็ เหลือ แต่

 

 

***

ผู้แสดงความคิดเห็น หนึ่งปราจีน วันที่ตอบ 2008-10-16 03:22:28


ความคิดเห็นที่ 9 (2895781)
ไม่รู้ ต้องพิมพ์ลึกเท่านั้น ถึงจะดี
ผู้แสดงความคิดเห็น ปั๊ป วันที่ตอบ 2008-10-30 03:27:03


ความคิดเห็นที่ 10 (2945806)

ผมปล่อย 26      สูบม้า

เพื่อ

 เพิ่มความดีด   สนใจว่ามา

ผู้แสดงความคิดเห็น เยน วันที่ตอบ 2009-02-14 20:08:15


ความคิดเห็นที่ 11 (2949590)
ป๋มเกียจการเลิก
ผู้แสดงความคิดเห็น หกด วันที่ตอบ 2009-02-23 16:28:18


ความคิดเห็นที่ 12 (2949591)
sร่องชอบกินกระท่อม 
ผู้แสดงความคิดเห็น นรง (ghhhh-at-ghhhh-dot-com)วันที่ตอบ 2009-02-23 16:30:36


ความคิดเห็นที่ 13 (2956526)

ขายแล้วร วยเสพแล้วดี มีฟรียิ่งชอบ

ผู้แสดงความคิดเห็น ตัว*** วันที่ตอบ 2009-03-06 21:15:44


ความคิดเห็นที่ 14 (2964806)

โอ้ น้ำดำระกำขี้มาก

พิมพ์ลึกดึกๆไม่นอน

ผู้แสดงความคิดเห็น อดีตผู้เสพ วันที่ตอบ 2009-03-19 23:15:11


ความคิดเห็นที่ 15 (2970182)

wy 99 ฬ นูน หลังเต่า พิมพ์ลึก y หางยาว

สีส้มเหมือนวิตามินซี หอมเหมือนชา แต่เข้าใกล้อีกนิดเหมือนช็อกโกแลต  เหมือนโกโก้ ด้วย

ของเค้าดีจิงๆ 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น คนมันรวย วันที่ตอบ 2009-03-27 17:03:07


ความคิดเห็นที่ 16 (2999099)
cheap wow power leveling buy wow power leveling my wow gold cheapest wow power level
ผู้แสดงความคิดเห็น w (wasd-at-asd-dot-com)วันที่ตอบ 2009-05-15 07:33:32


ความคิดเห็นที่ 17 (2999518)
cheap wow power leveling buy wow power leveling my wow gold cheapest wow power level
ผู้แสดงความคิดเห็น w (wasd-at-asd-dot-com)วันที่ตอบ 2009-05-15 10:24:40


ความคิดเห็นที่ 18 (3004946)
บ้านกูขายถูกนะ     เพชรบูรณ์  โทรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร0834839531เเถวละ1900                       อิอิอิเอาปะ
ผู้แสดงความคิดเห็น อิอิกูขายยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย วันที่ตอบ 2009-05-22 20:57:21


ความคิดเห็นที่ 19 (3019007)

ของเราถูกกว่า แถวล่ะ 17 ที่บ้านโนนเค็ง ต.คำขวาง อ.วาริน  จ.อุบล  ติดต่อ ซุง  โนนเค็ง 0856654651  หรือ  0815792885

ผู้แสดงความคิดเห็น ซุง โนนเค็ง วันที่ตอบ 2009-06-12 12:39:06


ความคิดเห็นที่ 20 (3029883)

 

เฮ้อ ไอพวกไร้ความคิด...   ไม่ช่วยประเทศแล้วยังทำลายอีก..หนักใจจิงๆ

ผม~G~    คนที่เสพยา จะมีอายุไข 1เม็ด ต่อ 3วัน

ผู้แสดงความคิดเห็น ~G~ (Kira***-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-06-29 00:01:47


ความคิดเห็นที่ 21 (3031617)

พวกมืงดูดไปเหอะ

ดูดก้อตายไม่ดูดก้อตายดูดไปเหอะจะได้ช่วยพ่อแม่ทำงาน

ขยันดีนักแล55+

แต่กูรไม่ดูดเพราะว่ากรูเป็นคนดี5555+

25เค๊ป่ะ 55+

ผู้แสดงความคิดเห็น นายแสนดี วันที่ตอบ 2009-07-01 00:15:29


ความคิดเห็นที่ 22 (3031652)

ผมเองก้อพยามเลิกใช้ยา แต่มันก็เลิกไม่ได้ซักที ทำไงก้อเลิกไม่ได้ เพราะตัวผมอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีแต่ผู้เสพ ขาย ทำให้ตัวผมเองเลิกไม่ได้

ซักที   กะจะไปบอกพ่อ-แม่แต่ก้อไม่กล้าที่จะบอก  เพราะที่บ้านผมไม่มีใครเคยติดยามาก่อน ทำไงได้อ่ะคัฟ ผมก็ต้องเก็บกดอยู่แต่ในห้อง ไม่

ออกไปหาเพิ่ลฝูง เพราะเพื่อนชวนเสพตลอด พอผมหยุดได้พักหนึ่ง เพื่อนก็เอามาให้ลองอีก ทำให้เลิกไม่ได้ซักที ผมกังวลใจมาก ไม่อยากทำ

ไรแล้ว กายเป็นคนชี้เกียจ  ตอนแรกที่ได้ลองเสพยา ทำให้ร่างกายผมกระตุ้น ทำอะไรก้อไม่เหนื่อย ตอนนั้นผมคิดว่าดีมากเลย อยากใช้ยาอีก 

แต่พอลองไปนานๆ แล้วรู้สึกร่างกายไม่ไหว นอนเช้าตื่นเย็นๆ ผมเลยกลายเป็นคนกลางคืนเลย ผมเลยลองรวมการใช้ยามาได้ประมาณ 

90-100 เม็ด ปัจจุบันนี้ยังเลิกไม่ได้ เพราะใจไม่แข็งพอ ผมกลัวเวร-กรรมตามทัน พอผมมีลูก ผมกลัวลูกผมติดยา แต่ยังไงก้อจะพยามเลิกให้

ได้ ต้องคิดถึง เพื่ออนาคตตัวเอง  ที่สำคัญ พ่อ - แม่ เป็นกำลังใจที่สุด   

ผู้แสดงความคิดเห็น นายปอดใหญ่ วันที่ตอบ 2009-07-01 06:12:53


ความคิดเห็นที่ 23 (3038788)

ใครขายโทรมาที  ขอแถว ถูกๆนะ

087-8342319 - 24ซม.

ผู้แสดงความคิดเห็น คนรักม้า วันที่ตอบ 2009-07-11 02:12:57


ความคิดเห็นที่ 24 (3070728)

555+เอาแล้วงัยบอร์ดหั้ยความรู้ดันมาขายซะนี่

ดูดเข้าไปดูดแล้วดีด ดีดแล้วนอน นอนแล้วก้อกิน

กินแล้วก้อดีด มันดีตรงไหน

แล้วทำมัยกรูถึงต้องดูดมัน

งง

ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กไต้ วันที่ตอบ 2009-08-22 02:48:34


ความคิดเห็นที่ 25 (3073787)

พวกเราสมาคมWYแห้งประเทศไทย

รับส่งยาบ้าทั่วราชอาจักร

ท่านไดสนใจ

มาเข้าชมรมกะผมได้นะคร๊าบ

T.082-9494556

ผม วิช

 

ถ้าโทรไม่ติดกรุณาติดต่อใหม่

ผู้แสดงความคิดเห็น วิช วันที่ตอบ 2009-08-26 10:34:25


ความคิดเห็นที่ 26 (3083142)

กูเป็นเด็กส่งอยู่  อยากขายเอง  แต่ไม่ค่อยมีตัง     อีกอย่างกูอยากรู้ว่าพวกเอเป็นเหี๊ยไรดูดมากรึป่าวเลยหลอน  กูขอเอามาทำแม่งอ้างนู้นอ้างนี่  กูส่งให้วันละ 100-200ทุกวัน ยังระแวงว่ากลัวกูเป็นสาย  ไอ้แสรดกูอยากบอกว่า ถ้ากูเป็นสายจิงกูคงไม่ส่งให้มึงจนถึงทุกวันนี้หรอก  แต่กูบอกไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ยอดดูด 555   ขอระบายแค่นี้หละกูไปส่งของต่อดีกว่า  ตอนนี้มีพาระเยอะตังไม่มีใช้  เซ็งแสรด   อ้อ ใครอยากให้กูทำหรือให้ส่งของให้ติดต่อได้  ถ้าไม่แน่ใจเจอตัวจิงได้ เช็กประวัติกูจากวัยรุ่นได้ว่ากุวิ่งของแต่ไม่เคยถูกจับ หรือจะมาดูบ้านกุก็ได้  087-6227141 นี่เบอกุเปิด24 ช.ม.     กุอยู่ภูเก็ต ชื่อ ฉุย ฉายา  ฉุย  บ.ข.ส.  ทีมเดียวกับ   เอ้  บ.ข.ส. เว้ย   อ้อ ลืมๆ ถ้าอยู่ไกลเกินกุไม่ไปหานะเว้ยไม่มีตังค่ารถ

ผู้แสดงความคิดเห็น ฉุย บ.ข.ส. วันที่ตอบ 2009-09-07 20:33:37


ความคิดเห็นที่ 27 (3085042)

โก-ลก นรา ถูกอย่าง***....นะไอหลานทั้งหลาย แถว 11 เจาะลึกหางยาวพิมพ์นิยม ถ้างบน้อยเอาแดงน้ำดำไป แถว 9 (แต่ขี้เยอะแก้ขัดได้)

พิเศษ...สั่งถุงขึ้นไปส่งให้ถึงที่...........รับเด็กวิ่งสนใจ rememberme99wy@hotmail.com / ลายBMW...นรา

ผู้แสดงความคิดเห็น ลายBMW.....นรา วันที่ตอบ 2009-09-10 14:55:06


ความคิดเห็นที่ 28 (3115663)

ครายมีของถูกกูอยากได้ของถูกติดต่อได้ที่0848822334สระบุรี

ผู้แสดงความคิดเห็น เอเล็กแต่จิงใจ (sujira_-at-windowslive-dot-com)วันที่ตอบ 2009-10-20 23:39:50


ความคิดเห็นที่ 29 (3127950)

อิอิ

ผู้แสดงความคิดเห็น no name วันที่ตอบ 2009-11-12 14:58:30


ความคิดเห็นที่ 30 (3129591)

ผมอยากเลิกยาแต่ผมก็เลิกไม่ได้ ผมสงสายแม่ผมกลัวว่าผมจะเป็นอะไรไปแล้วแม่ผมจะอยู่กับ ใครก็ได้ช่วยบอกผมหน่อยว่าทำอย่างไรถึงจะเลิกยาได้คับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ไอซ์ วันที่ตอบ 2009-11-16 16:52:02


ความคิดเห็นที่ 31 (3131180)

ไอ่ ชั่ว นี่ บอร์ด ความ รู้ รือ บอร์ด ขาย Wy วะ  สมอง                                                     อืม  หัก หน่อย นึง ดิ 
สงสารพวกติด หน้าดำ แก้มตูบ   <ตอบ>  มุข                 แต่ แฟนพวก ขี้ ยา เจือก สวย


 

 

 

 

 

 

ไม่ ติด แต่ ก้ เพื่อความบันเทิง 

ผู้แสดงความคิดเห็น Cut (rainbo27-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-11-20 23:54:43


ความคิดเห็นที่ 32 (3131205)

แค่นี้ก็รู้แล้วว่าประเทศกำลังอยู่กับยาบ้า ประเทศข้างๆกำลังจะรวยจริงไม่ละตอบๆๆๆๆๆๆ...............จับสิ เอาให้ ผุ้ใหญ่บ้าน อบต ตำมะรวจ ทอทะหาร นายกลุยๆๆๆๆๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น วิสามัญ วันที่ตอบ 2009-11-21 07:18:56


ความคิดเห็นที่ 33 (3133666)

ปัญญาอ่อนไอพวกควาย แถวบ้านกูแถวละ1450บาท สุพรรณบุรี สวนแตง

 

ผู้แสดงความคิดเห็น บู่ม วันที่ตอบ 2009-11-27 12:11:41


ความคิดเห็นที่ 34 (3135093)

กุเอาด้วยคน

ท่ากลัวประเทศอืนมันรวยก้อทำขายแม่งสะเองเลยกุว่าดีนะ

ผู้แสดงความคิดเห็น aaaaaa วันที่ตอบ 2009-12-02 09:57:05


ความคิดเห็นที่ 35 (3145187)

กุอยู่เชียงไหม่ ขายเม็ด ละ 70

ไม่มีไปส่ง มาเอาเอง 0858414645

ผู้แสดงความคิดเห็น อ้น (dfhd-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-12-21 13:40:43


ความคิดเห็นที่ 36 (3152665)

รู้จักกูป่าว  บอยหนามบิน  ถ้ารู้จักคงไม่ต้องพูดอะไรมากนะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น บอย หนามบิน วันที่ตอบ 2010-01-12 22:12:16


ความคิดเห็นที่ 37 (3153581)

ดูดก็ตาย ไม่ดูดก็ตาย ลองคดดูพวกที่มีสมอง ดูดไปเลยๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น ลอกเกี้ยดีกว่า วันที่ตอบ 2010-01-15 14:14:14


ความคิดเห็นที่ 38 (3155379)

กุก้อว่าตามนั้น  อ่ะ    ตอนนี้กุเลิกได้แล้ว   มาเลิกกันเถอะ  หันไปเล่นสเก๊ตแทน  เยนดี  ไม่ร้อนปากด้วย55555

ผู้แสดงความคิดเห็น ตัวเปนๆๆชอบของเยน วันที่ตอบ 2010-01-20 18:56:04


ความคิดเห็นที่ 39 (3155960)

ผม อายุ14ผมติดยาบ้าได้2 ปีเเล้ว พี่ชวนปัดจุบันอยู่ท่าเรือ..ยุดยาเคยดูดไปเเค่30 กว่าเอง

ผู้แสดงความคิดเห็น wy วันที่ตอบ 2010-01-22 17:53:00


ความคิดเห็นที่ 40 (3157441)

เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรเสพ

ผู้แสดงความคิดเห็น สมาคมคนดี (namjan-at-Gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-01-26 14:42:47


ความคิดเห็นที่ 41 (3174916)

ดูดกันทำจวยไร ว๊ะ   

ไม่เห็งจะดีเลย

สัสเอ้ย

ผู้แสดงความคิดเห็น เลิกเถิดพี่น้อง มันไม่ดี วันที่ตอบ 2010-02-01 14:45:15


ความคิดเห็นที่ 42 (3189661)

เอาที่ผมได้ 200 สั้นด้วย

แถวระ 1500 เอง จ.กาญ ใครสนเอาเบอไป 0800212484

ผู้แสดงความคิดเห็น คนดี วันที่ตอบ 2010-02-05 23:47:32


ความคิดเห็นที่ 43 (3197043)

เต็ม หอม ขม ดีด อร่อย 250

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ไดดำ (papza01-at-hamtarozapap-dot-com)วันที่ตอบ 2010-02-26 20:05:07


ความคิดเห็นที่ 44 (3197838)

เครียดทีไร ดีดทุกที

ดีดทีไร ไหลทุกที

เข้าตูดประจำ

ใครมีถูกแบ่งบ้างดิ

พวกมึงขายส่งสบาย

พวกกูขายปลีกแม่งแย่

k ไม่จ่ายกูรับเต็มๆ

ใครให้กูทำงานให้

กูขอ k ให้แถว2000 ไปรับงานเองได้รอรับตังอย่างเดียวพอ

รับประกันการทำงาน 1 ปี รับผิดชอบงานตลอดรักษาkดีตลอด 4 ปีติดต่อ 0874609278  ด่วนกูว่างงาน

ผู้แสดงความคิดเห็น เคลื่อนไหวไร้ร่องรอย วันที่ตอบ 2010-03-03 09:27:38


ความคิดเห็นที่ 45 (3202931)

กูอยู่ตรัง

กูไม่นอนมาสองคืนแล้ว

ดีดชิบหาย

แถว2500

สีแดง WY แม่ง

ปลีกแม่งเม็ด300-350

แพงชิบหาย

 

ผู้แสดงความคิดเห็น หนักใจผู้ปกครอง วันที่ตอบ 2010-03-05 21:17:50


ความคิดเห็นที่ 46 (3203392)

ครัยมีบ้าง

ขอถูกและดี

กูอยู่พะเยา

โทรมาหน่อย

กูอยากด้าย

0828958379

ครัยหั้ยด้ายมีติ๊บ

ผู้แสดงความคิดเห็น มดน้อย วันที่ตอบ 2010-03-08 10:22:04


ความคิดเห็นที่ 47 (3205839)

นาน  ๆ  โดนที่  เเดกเหล้าดีชิบหาย

 

5 5 5

 

กรูรู้ว่า  ไม่ดี  เเต่  กรูชอบ

ผู้แสดงความคิดเห็น ขาเสพ วันที่ตอบ 2010-03-19 14:40:23


ความคิดเห็นที่ 48 (3205842)

ส่งยาเป็นมัด

โทร0801918795

ผู้แสดงความคิดเห็น ชมรมwy วันที่ตอบ 2010-03-19 14:58:56


ความคิดเห็นที่ 49 (3207332)

 

กู อยู่ นครศรีธรรมราช

 

แพงชิบหาย เม็ด300-350

 

เลิกดีกว่าแล้วหันไปเล่น สเก็ตแทน

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น น้องนกหวีด วันที่ตอบ 2010-03-25 18:02:06


ความคิดเห็นที่ 50 (3207546)

ผมอยู่ อ.ธารโต จ.ยะลา เมื่อก่อนเล่นยาบ้า แต่ตอนหลังจับยาไอย์ได้เป็นของกลางมาเยอะมากๆๆ เลยขโมยของกลางมาลองเล่นดู สุดยอดกว่ายาบ้าเป็นล้านเท่า ไปหามาลองเสียนะครับ จะได้ไม่เสียชาติเกิด เดี่ยวหาว่า หมวดไม่บอก แต่แพงสักหน่อยครับวิธีการเสพก็ยุ่งยากสักหน่อย แต่ลองดูครับคุ้มชัว ฟันธง ที่ผมไอย์จีละ3000 ยาบ้าเม้ดละ250 ที่อื่นละครับราคาเป็นยังไงบ้าง

ผู้แสดงความคิดเห็น นักรบ สกา (icu-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-03-26 23:46:42

แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com