dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Product quality control
business-development
GMP ยา
ติดต่อเรา JSP Pharma


วิสัยทัศน์

 

 วิสัยทัศน์ & พันธกิจ (Vision & Mission)

 

  Vision

เป็นบริษัทชั้นนำด้านวิจัย ผลิต และจัดจำหน่ายยา เวชภัณฑ์ อาหาร และอาหารเสริม

 

Mission

1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น  ใส่ใจในคุณภาพ  และสร้างคุณค่าอย่างสูงสุดต่อมนุษย์และสัตว์

2. พัฒนาบุคลากรให้มีแนวคิด การปรับปรุงและพัฒนาการทำงานและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

3. สนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม

4. พัฒนานวัตกรรมด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์ และการบริการให้ทันสมัยตามมาตรฐานสากลและมีความสามารถในการแข่งขันสูงอยู่เสมอ

5. มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์รับผิดชอบต่อคู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างยั่งยืน

 

 

 


เกี่ยวกับเรา

           JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  จดทะเบียนเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548  ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตและจัดจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน, ยาแผนโบราณ, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และบริการรับจ้างผลิตด้วยมาตรฐาน GMP โดยขยายธุรกิจมาจาก COX Laboratories (Thailand) Ltd.,Part. ซึ่งเป็นโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันและยาแผนโบราณ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ค็อกซ์ (COX) ซึ่งดำเนินกิจการมากว่า 30 ปี มีสินค้ากว่า 80 ชนิด จัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

จุดประสงค์ในการจัดตั้ง JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED เพื่อรองรับมาตรการของกระทรวงสาธารณะสุข มาตรฐานใหม่มีการประกาศใช้ในปี 2009  คือ PICS (WTO2003) ซึ่งสามารถที่จะนำสินค้าไปแข่งขันได้ทั่วโลก บริษัทจึงเล็งเห็นโอกาสและการเติบโตในอนาคตของตลาดยาไทย ซึ่งมาตรฐานและการบริการเป็นที่ยอมรับจากหลายประเทศในขณะนี้ ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงมีการให้บริการรับจ้างผลิตเพื่อรองรับผู้ที่มีส่วนแบ่งการตลาด, มีตราสินค้า แต่ไม่ต้องการที่จะสร้างโรงงานซึ่งจะต้องใช้ทุนที่สูงมาก 

บริษัทยังได้มีการเปิดแผนกใหม่สำหรับการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยาแผนโบราณ ซึ่งจะสามารถตอบรับวิถีชีวิตแนวใหม่ของกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มที่หันมาใส่ใจสุขภาพ เน้นการป้องกันมากกว่าการรักษา กลุ่มการรักษาแบบแพทย์ทางเลือก และกลุ่มลูกค้าที่ใส่ใจในรูปร่างและผิวพรรณ.

 

  

 

 

 

สารจากผู้บริหาร ปี 2014

 

 

 ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

 

COX Laboratories (Thailand) Ltd.,Part. เริ่มก่อตั้งในปี 1976  โดยคุณกำแหง แดงประเสริฐ และสืบทอดกิจการโดยคุณประสิทธิชัย แดงประเสริฐ ดำเนินการด้านการผลิตและจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน. มากกว่า 35 ปี ที่ดำเนินการด้วยประสบการณ์เต็มเปี่ยมด้านการผลิตยา เราผลิตยาที่มีคุณภาพจำหน่ายให้กับต่างประเทศ เช่น ฮ่องกง, สิงค์โปร, พม่า, ลาว, เวียดนาม และประเทศอื่นๆ อีกมากมาย

ปี 2005 จากการเติบโตของกิจการและจากการขยายตัวของตลาดอาหารเสริม จึงก่อตั้ง JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED  เพื่อผลิตอาหารเสริม มุ่งเน้นที่การรับจ้างผลิต

 

        ปี 2011 JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED สาขาลำพูน ถูกสร้างขึ้นเพื่อสนองความต้องการการด้านการผลิตอาหารเสริมในตราสินค้าของลูกค้า (Own Brand) หรือรับจ้างผลิต (OEM) เพื่อรองรับการเติบโตของการตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีศักยภาพในการเติบโตที่สูงอีกมาก

 

Summary

Under our umbrella of companies we are able to be very flexible in how we do business. We work with companies, big and small, who wish to have the products under their own brand and also those who wish to use our brands. We are growing the business by seeking new customers who supply products in our field of supplements, health care and offer OEM (one stop services for health care products). Our range of dietary products is attracting a lot of attention globally and domestically as people become more health conscious. Our range of herbal products is also attracting a lot of attention. Combining these with our original traditional products and our flexible approach makes us a very attractive supplier to do business with.   

 ความสามารถหลักของแผนก (Core Conpetency)

  • ตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
  • สามารถแข่งขันด้านราคา พร้อมทั้งยังคงมาตรฐาน GMP
  • ช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้า

 

 

 นโยบายกำกับดูแลกิจการ

                    1.นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการกำกับดูแลและจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ

                  2.กฏบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการรวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กฏบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบคุณสมบัติ สาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

                3.จรรยาบรรณสำหรับพนักงานและคณะกรรมการของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์

               4.ข้อมูลติดต่อหน่วยงานร้องเรียน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพย์ อีเมล 

 

 

 

 

ติดต่อ Tel: 02-284-1134 , 02-284-1218 , 02-284-1317 , 02-284-0587, 02-683-5324
ติดต่อเบอร์ภายใน บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

OEM Sales (รับจ้างผลิตยาและอาหารเสริม) 02-284-1218 ต่อ 138  092-223-4059 คุณดวงเดือน วารินต๊ะ
Tele Sales (ชุดตรวจและเครื่องมือแพทย์) 02-284-1218 ต่อ 306  086-367-2034 คุณกมลลักษณ์ ศึกษาการ
Sales Co (ติดต่อผู้แทนจำหน่ายยา)  02-284-1218 ต่อ 315   093-409-5885 คุณสุดาวดี สมบูรณ์ศักดิ์
Cosmetic (รับจ้างผลิตเครื่องสำอางค์) 02-284-1218 ต่อ 135  094-572-1119 คุณณัฐพร อินทนาคา
International Trading (ลูกค้าต่างประเทศ) 02-284-1218 ต่อ 307  085-112-1071 คุณกนกพร วรรณศุภผล

 โทรสาร (FAX) เบอร์ : 02-294-0705 , 02-294-9820

 

 

 

 

 

 


  สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com