dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Product quality control
business-development
GMP ยา
ติดต่อเรา JSP Pharma


ที่ปรึกษา

 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 

 

 

 

 
 

นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 

 

   
   

พลเอก อมรฤทธิ์  แพทย์เจริญ

    ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ดร.คุณากร  เพชรคง 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com