dot dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
Bird Nest by JSP Pharma
บริษัท พรีม่า ฟู้ดส์ ซัพพลาย จำกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ชุดทดสอบสีสังเคราะห์ในอาหารห้ามใช้สี article

ชุดทดสอบคุณภาพ และ ความปลอดภัยด้านอาหาร คุณสมบัติของชุดทดสอบ test kti diagnostic screening chemical ชุดทดสอบ สสจ อบต สาธารณสุข ชุดตรวจ  ชุดทดสอบ...สีสังเคราะห์ในอาหารห้ามใช้สี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชุดทดสอบสีสังเคราะห์ในอาหารห้ามผสมสี

*  การดูแลคุณภาพอาหาร

การใช้สีสังเคราะห์ในอาหารมีวัตถุประสงค์ให้อาหารมีสีสวย สดุดตา หรือทดแทนสีธรรมชาติที่จางไปในขบวนการผลิตแต่อาจมีการใช้สีเติมลงในอาหารบางประเภท เพื่อปกปิดคุณภาพที่เปลี่ยนไป เช่น สีในกุ้งแห้ง เนื้อเค็ม และปลาเค็ม หรือทำให้เข้าใจผิดว่าอาหารนั้นใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีเพื่อลดต้นทุนการผลิต เช่น สีในข้าวเกรียบกุ้ง และเส้นบะหมี่เป็นต้น

 

กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกประกาศฉบับที่ 66 (พ.ศ. 2525) กำหนดชนิดอาหารห้ามผสมสี  ได้แก่  ผลไม้สด  ผลไม้และผักแปรรูป ปลาแห้ง  กุ้งแห้ง  แหนม  ไส้กรอก  และลูกชิ้น แต่ปัจจุบันยังคงตรวจพบสีในอาหาร ห้ามใช้สีเป็นจำนวนมาก  สำนักคุณภาพและความปลอดภัยในอาหาร  จึงได้จัดทำชุดทดสอบขึ้นเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว  และมีความแม่นยำ  เพื่อขยายขอบข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภค

*  ผลกระทบต่อสุขภาพ

ถ้าร่างกายได้รับสีสังเคราะห์เป็นประจำ   สีสังเคราะห์จะถูกดูดซึมที่เยื่อบุผนังระบบทางเดินอาหาร

ทำให้ขัดขวางการหลั่งเอ็นไซม์ที่ใช้ในการย่อยอาหาร  และเกิดการเบื่ออาการ ร่างกายไม่เติบโต

ลูกชิ้น  แหน

*  ตัวอย่างเป้าหมาย

  ผัก  หรือผลไม้แปรรูป  เนื้อสัตว์ปรุงรส  เส้นบะหมี่    กุ้งแห้ง  แหนม  ไส้กรอก

ข้าวเกรียบ  น้ำพริก  ทอดมัน  กะปิ  กุนเชียง

*  ขั้นตอนการทดสอบ

1.  การเตรียมตัวอย่าง ตัวอย่างหั่นละเอียด

2.  ตักตัวอย่าง  1 ช้อนชาใส่ในถ้วยพลาสติกเติมน้ำสะอาดประมาณ  20 มิลลิลิตร   และคนด้วยช้อนคนแล้วหยดน้ำยา  1 จำนวน  2-3 หยด  คนแรงๆ ทิ้งไว้ประมาณ  5 นาที  หรือจนสีในอาหารละลายออกหมด

3.  รินเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำใส่ลงในขวดพลาสติก  ประมาณ  2  มิลลิลิตร

4.  หยดน้ำยา  2  ประมาณ  2  มิลลิลิตร  ปิดฝาและเขย่าแล้วแกะพลาสติกที่เป็นคอลัมน์ออก 

วางคอลัมน์ลงในหลอดแก้ว

5.ใช้หลอดหยดดูดสารละลาย  จากข้อ  4  ประมาณ  1 หลอด หยดลงในคอลัมน์ รอจนไม่มีน้ำยาเหนือผงละเอียดสีขาว

6.ให้เทน้ำยาในขวดแก้วที่รองรับทิ้ง แล้วหยดน้ำยา 3 ให้สังเกตการเครื่อนตัวของแถบสี และสีของสารละรายในขวดแก้วที่รองรับ ทำซ้ำอีก1 ครั้ง

7.ถ้าพบแถบสีที่ผงละเอียดสีขาวในคอรัมน์ให้เทสารละลายในขวดที่แก้วรองรับทิ้ง และหยดน้ำยา 4 ลงในคอรัมน์ให้ระดับน้ำยาอยู่ต่ำกว่าขอบด้านบนเล็กน้อย ให้สังเกตการเครื่อนตัวของแถบสี และสีของสารละลายในขวดแก้วที่รองรับ

       การประเมิน

1.ในขั้นตอนที่ 6 ถ้ามีการเครื่อนตัวของแถบสี หรือพบสีของสารละลายในขวดแก้วที่รองรับแสดงว่ามีสีธรรมชาติในตัวอย่างอาหารนั้น

2.ในขั้นตอนที่ 7 ถ้ามีการเครื่อนตัวของแถบสี หรือพบสีของสารละลายในขวดแก้วที่รองรับแสดงว่ามีการใช้สีสังเคราะห์ในตัวอย่างนั้น

3.ไม่พบการเครื่อนตัวของแถบสี หรือสารละลายในขวดแก้วที่รองรับไม่มีสีแสดงว่าเป็นสีธรรมชาติของอาหารนั้น

         การปฎิบัติเมื่อใช้ชุดทดสอบเสร็จ

*เขียง มีด ถ้วยพลาสติก หลอดทดลอง ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดผึ่งให้แห้งก่อนที่จะนำไปเก็บในกล่องชุดทดสอบ

*หลอดหยด ให้ใช้หลอดหยดดูดน้ำสะอาดแล้วบีบทิ้ง ทำซ้ำ 3-4 ครั้ง ทิ้งให้แห้ง ก่อนที่จะนำไปเก็บในกล่องชุดทดสอบ

        

ข้อควรระวัง

*น้ำยาสี 1,3 และ 4 เป็นสารละลายอินทรีย์ที่ระเหยง่ายที่อุณหภูมิห้อง เมื่อใช้แล้วปิดจุกให้แน่น ระวังอย่าสูดไอของสารเหล่านี้โดยตรง

*หากหกเปื้อนมือ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย ให้ล้างด้วยน้ำและฟอกสะบู่ให้สะอาด

*อย่าวางชุดทดสอบไว้ใกล้มือเด็กหรือที่ที่ถูกแสงแดด

          สถานสั่งซื้อชุดทดสอบ

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม  เจ เอส พี (ประเทศไทย) จำกัด

โทร 02-683-5324  แฟกซ์ 02-683-5324

 

 

สนใจสอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่
สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย Agent,dealer

คุณแสนศักดิ์  0847317245 เบอร์ OFFICE 026835324,026835311

 

 

 

 ประกาศ TS-10/001 Rev.0

เรื่อง   เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

 

เรียน       ลูกค้าที่ติดต่อซื้อขายกับบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด

 

                บริษัท โรงงานเภสัชเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด กำหนดเงื่อนไขการจัดส่งสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกและเข้าใจร่วมกันดังนี้

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

1. สินค้าในหมวดชุดตรวจสารเสพติด ท่านจะต้องมียอดการสั่งซื้อสินค้า ดังนี้
                 1.1   ชุดตรวจยาบ้าเบื้องต้น ยอดการสั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ชุด จัดส่งฟรี
                 1.2   ชุดตรวจกัญชาเบื้องต้น ยอดการสั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ชุด จัดส่งฟรี

 1.3  ชุดตรวจยาบ้า + ฝิ่น ยอดการสั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ชุด จัดส่งฟรี

 1.4  ชุดตรวจครรภ์ , ตรวจไวรัสตับอักเสบ บี , ตรวจเอดส์ ยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 1 กล่อง ต่อ 1 ตัวอย่าง จัดส่งฟรี

2.  สินค้าในหมวด ชุดทดสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ท่านจะต้องมียอดการสั่งสินค้า 2,000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี ทั่วไทย
3.  สำหรับดิลเลอร์ ท่านจะต้องมียอดการสั่งซื้อขั้นต่ำ ต่อการสั่งซื้อสินค้า 1 ครั้ง ตามข้อตกลงการซื้อขาย

 

4.  ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า

เมื่อคุณซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเราคุณสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าที่คุณสั่งซื้อทุกๆ ชิ้น จะถูกจัดส่งถึงที่หมายได้ตรงตาม 

วันและเวลาที่กำหนด

5.   เวลาการจัดส่งสินค้า

5.1         ในการจัดส่งสินค้านั้น เราจะจัดส่งตามเวลาทำการปกติ คือ ในช่วงระหว่างเวลา 9.00-17.00 น. ในเขตกรุงเทพฯ เราสามารถจัดส่งได้ภายใน 4 วันทำการปกติ โดยบริการ บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด และ ระบบไปรษณีย์ไทย

5.2         สำหรับจังหวัดอื่นๆ นั้น เราสามารถจัดส่งได้ภายใน 7 วันทำการปกติ ทางเราใช้บริการของบริษัทตัวแทนขนส่งบริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด และระบบไปรษณีย์ไทย และเนื่องจากการจัดส่งจะเริ่มต้นจากกรุงเทพฯ ทางเราไม่สามารถกำหนดได้ว่าสินค้านั้นจะถึงผู้รับเวลาใด แต่สินค้าจะถึงมือผู้รับหลังจากวันสั่งซื้อ ไม่เกิน 5-7วัน อย่างแน่นอนค่ะ

6.  สถานะ การจัดส่งสินค้า

คุณสามารถสอบถามสถานะของการจัดส่งสินค้าของคุณได้โดยโทรมาสอบถามฝ่ายบริการลูกค้า  ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 6835324 และ 02-2949818 ต่อ 304,305,306

7.  ข้อตกลงการจัดส่งสินค้า

7.1         จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ได้รับหลักฐาน หรือการยืนยันการสั่งซื้อจากท่านแล้วเท่านั้น

7.2         จะทำการจัดส่งสินค้าทันที เมื่อมีการยืนยันการชำระเงินจากลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ค่ะ

7.3         ค่าบริการจัดส่งได้รวมค่าดำเนินการและค่าธรรมเนียมจัดส่งแล้ว

 

 

8.  นโยบายการรับคืนสินค้า
     8.1 กรณีที่ท่านต้องการคืนสินค้าที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ถูกต้องตามเงื่อนไข  กรุณาปฏิบัติดังนี้ ครับ :

8.1.1                        เมื่อท่านตัดสินใจ ต้องการคืนสินค้า สินค้าที่ท่าน ต้องการคืนนั้นต้อง ไม่นำออกไปใช้ หรือแกะ ออกจากพัสดุห่อหุ้ม หรือดึงแถบสัญลักษณ์ ออกจากตัวสินค้าครับ เราจะ ไม่รับคืนสินค้า ที่ถูกนำไปใช้แล้ว หรือ ดึงแถบสัญลักษณ์ ของเราออกจาก ตัวสินค้าทุกกรณีครับ

        8.1.2        สินค้าที่ สั่งทำพิเศษ หรือสินค้าที่ทำขึ้นใหม่เฉพาะ เราจะไม่รับคืน ทุกกรณีครับ

        8.1.3        หรือ เลือกรับเงินคืน กรณีนี้เราจะคืนเงิน ให้ท่านเต็มจำนวนตามมูลค่า ของสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าบริการ ในการ

                         จัดส่งสินค้า และบริการครับ ท่านจะ ได้รับเงินคืนตามมูลค่า ของสินค้า ภายใน 14 วันทำการ นับตั้งแต่เรา ได้รับ 

                         สินค้าที่ท่านส่งคืนมา และถูกต้องตาม เงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างต้น

       8.1.4         การส่งคืนสินค้าจะต้องดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันนับตั้งแต่ได้รับสินค้า (ดูจากวันที่ จากตราประทับ ของ

                        ไปรษณีย์ครับ)

       8.1.5       การส่งคืน สินค้าในทุกกรณีต้อง E-mail หรือ แฟกซ์  เหตุผล ในการส่งคืนสินค้า ให้เราทราบทุกครั้ง
                       โดยส่งมาที่ E-mail : JSP.pharma@hotmail.com / แฟกซ์ 02-6835312
9.   กรณีการรับคืนสินค้าที่ชำรุด หรือเกิดจากการจัดส่งผิดพลาด กรุณาปฏิบัติดังนี้ :

        9.1        ท่านสามารถ ให้เราจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ ให้ท่านได้ครับ หรือ เลือกเปลี่ยน เป็นสินค้ารายการอื่น ที่มีมูลค่าเท่ากัน หรือ     

       กรณี ที่ท่านเลือกเปลี่ยน สินค้าที่มีมูลค่า มากกว่าท่านต้องชำระ ค่าสินค้าเพิ่มในส่วน ที่ต่างครับ

9.2                 กรณีที่ เราจัดส่งสินค้าผิดพลาด จากรายการที่ท่านสั่งซื้อ เรายินดีจัดส่งสินค้า ให้ท่านใหม่ ตามรายการที่ท่าน สั่งซื้อ    

        โดยไม่คิดค่าบริการ ในการจัดส่งสินค้า ค่าบริการในการส่ง คืนสินค้ากรณีที่ เกิดจากความผิดพลาดนี้ เราจะคืนให้

        ท่านเต็มจำนวนครับ โดยยืนยันจาก ใบสั่งซื้อของลูกค้า

9.3                ขอความกรุณา จากท่านแจ้งรายละเอียด ให้เราทราบผ่านทาง E-mail หรือ แฟกซ์  เหตุผล ในการส่งคืนสินค้า ให้เรา       

          ทราบ ทุกครั้ง โดยส่งมาที่ E-mail : JSP.pharma@hotmail.com / แฟกซ์ 02-6835312 ทุกครั้งครับ

10.    สินค้าทุกรายการ กรุณาส่งคืนมาที่ :

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 255, 257 ซอยสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ หัสไปรษณีย์ 10120

จึงเรียนมาเพื่อทำความเข้าใจกับลูกค้าทุกทาน ครับ

โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553 เป็นต้นไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com