dot dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Available packaging services
Product quality control
business-development
Frequency asked question
FINTECH
TMC
ติดต่อเรา JSP Pharma
Bird Nest by JSP Pharma
บริษัท พรีม่า ฟู้ดส์ ซัพพลาย จำกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ชุดทดสอบกรดซาลิซิลิคในอาหาร(สารกันรา) article

 


ชุดทดสอบ...กรดซาลิซิลิคในอาหาร(สารกันรา)


 

ผู้จำหน่ายอาหารบางราย มีการนำวัตถุกันเสีย กันรามาใส่ในน้ำยาดองผัก ผลไม้ เพื่อให้ดูใสเหมือนใหม่อยู่เสมอ กรดซาลิซิลิค (สารกันรา) เป็นสารเคมี ที่มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้ดี แต่เป็นอันตรายกับสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 151 ( พ.ศ. 2536 ) กำหนดให้กรด ซาลิซิลิคเป็นสารที่ห้ามใช้ในอาหาร

 

ผลกระทบต่อสุขภาพ

 

ถ้าได้รับกรดซาลิซิลิคจนมีความเข้มข้นในเลือดถึง 25-35 มิลลิกรัม/เลือด 100 มิลลิลิตร จะมีอาการอาเจียน หูอื้อ มีไข้ และอาจถึงตายได้

 

อาหารที่มักตรวจพบ

 

น้ำดองผัก/น้ำดองผลไม้

 

จำหน่ายอาหารบางราย มีการนำวัตถุกันเสีย กันรามาใส่ในน้ำยาดองผัก ผลไม้ เพื่อให้ดูใสเหมือนใหม่อยู่เสมอ กรดซาลิซิลิค (สารกันรา) เป็นสารเคมี ที่มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้ดี แต่เป็นอันตรายกับสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 151 ( พ.ศ. 2536 ) กำหนดให้กรด ซาลิซิลิคเป็นสารที่ห้ามใช้ในอาหาร

คุณสมบัติของชุดทดสอบ

 

สามารถตรวจสอบกรดซาลิซิลิคในอาหารที่สงสัย ใช้เวลาในการทดสอบ 5 นาที ระดับต่ำสุดที่สามารถตรวจได้ 100 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

ชุดทดสอบกรดซาลิวิลิค(สารกันรา)ในอาหาร

 

การดูแลคุณภาพอาหารด้วยตนเอง

                  การบริโภคอาหารที่มีกรดซาลิซิลิคเจือปนจะทำให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุขจึงมีประกาศฯ ฉบับที่ 151 (พ.ศ. 2536) กำหนดให้กรดซาลิซิลิคเป็นสารที่ห้ามใช้ในอาหาร แต่ปัจจุปันยังคงตรวจพบกรดซาลิซิลิคในอาหารหลายชนิด

                  องค์การเภสัชอุตสาหกรรม จึงผลิตชุดทดสอบกรดซาลิซิลิคในอาหาร ตามที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิทย์ศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้สามารถนำไปตรวจสอบกรดซาลิซิลิคในอาหารนอกห้องปฎิบัติการได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้ทราบผลได้รวดเร็ว และผลการตรวจมีความแม่นยำสูง

                  ผลกระทบต่อสุขภาพ

ถ้าได้รับกรดซาลิซิลิคจนมีความเข้มข้นในเลือด 25-35 มิลลิกรัมต่อเลือด 100 มิลิลิตร จะมีอาการอาเจียน หูอื้อ มีไข้ และอาจถึงตายได้

ตัวอย่างอาหาร

น้ำดองผัก น้ำดองผลไม้

ขั้นตอนการทดสอบ

1 เทน้ำดองผักหรือผลไม้ใส่ถ้วยเบอร์1 และเบอร์ 2ถ้วยละ5มิลลิลิตร (ควรกำหนดเบอร์บนถ้วยก่อนใส่ตัวอย่าง)

2 หยดน้ำยาทดสอบกรดซาลิซิลิค1 ลงในถ้วยที่ 2 จำนวน 1 ซีซี

3 เติมน้ำยาทดสอบกรดซาลิซิลิค 2 ลงในถ้วยทั้ง 2 ถ้วยละ 1 ซีซี สังเกตสีที่เกิดขึ้นในถ้วยทั้ง 2 ทันที โดยไม่ต้องเขยา

     การประเมินผล

1 ถ้าถ้วยที่ 1 เกิดสีเดียวกับถ้วยที่ 2  (แต่ความเข้มของสีอาจไม่เท่ากัน) แสดงว่าอาหารนั้นมีกรดซาลิซิลิค

2 ถ้าถ้วยที่ 1 ไม่เกิดสีเดียวกันกับถ้วยที่ 2 แสดงว่าอาการนั้นไม่มีกรดซาลิซิลิค

      ข้อควรระวัง

-น้ำยาทดสอบกรดซาลิซิลิค 1 และ 2 เป็นกรดเล็กน้อยหากหกเปื้อนมือ ให้ล้างด้วยน้ำและฟอกสะบู่ให้สะอาด

-ย่าวางชุดทดสอบไว้ใกล้มือเด็ก

การเก็บรักษา  เก็บที่อุณหภูมิห้อง

อายุการใช้งาน  2 ปี

สนใจสอบถามรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่
สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย Agent,dealer

คุณแสนศักดิ์  0847317245 เบอร์ OFFICE 026835324,026835311

 

ประกาศ TS-10/001 Rev.0

เรื่อง   เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

 

เรียน       ลูกค้าที่ติดต่อซื้อขายกับบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด

 

                บริษัท โรงงานเภสัชเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด กำหนดเงื่อนไขการจัดส่งสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกและเข้าใจร่วมกันดังนี้

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

1. สินค้าในหมวดชุดตรวจสารเสพติด ท่านจะต้องมียอดการสั่งซื้อสินค้า ดังนี้
                 1.1   ชุดตรวจยาบ้าเบื้องต้น ยอดการสั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ชุด จัดส่งฟรี
                 1.2   ชุดตรวจกัญชาเบื้องต้น ยอดการสั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ชุด จัดส่งฟรี

 1.3  ชุดตรวจยาบ้า + ฝิ่น ยอดการสั่งซื้อขั้นต่ำ 100 ชุด จัดส่งฟรี

 1.4  ชุดตรวจครรภ์ , ตรวจไวรัสตับอักเสบ บี , ตรวจเอดส์ ยอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 1 กล่อง ต่อ 1 ตัวอย่าง จัดส่งฟรี

2.  สินค้าในหมวด ชุดทดสอบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ท่านจะต้องมียอดการสั่งสินค้า 2,000 บาทขึ้นไป จัดส่งฟรี ทั่วไทย
3.  สำหรับดิลเลอร์ ท่านจะต้องมียอดการสั่งซื้อขั้นต่ำ ต่อการสั่งซื้อสินค้า 1 ครั้ง ตามข้อตกลงการซื้อขาย

 

4.  ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า

เมื่อคุณซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเราคุณสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าที่คุณสั่งซื้อทุกๆ ชิ้น จะถูกจัดส่งถึงที่หมายได้ตรงตาม 

วันและเวลาที่กำหนด

5.   เวลาการจัดส่งสินค้า

5.1         ในการจัดส่งสินค้านั้น เราจะจัดส่งตามเวลาทำการปกติ คือ ในช่วงระหว่างเวลา 9.00-17.00 น. ในเขตกรุงเทพฯ เราสามารถจัดส่งได้ภายใน 4 วันทำการปกติ โดยบริการ บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด และ ระบบไปรษณีย์ไทย

5.2         สำหรับจังหวัดอื่นๆ นั้น เราสามารถจัดส่งได้ภายใน 7 วันทำการปกติ ทางเราใช้บริการของบริษัทตัวแทนขนส่งบริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด และระบบไปรษณีย์ไทย และเนื่องจากการจัดส่งจะเริ่มต้นจากกรุงเทพฯ ทางเราไม่สามารถกำหนดได้ว่าสินค้านั้นจะถึงผู้รับเวลาใด แต่สินค้าจะถึงมือผู้รับหลังจากวันสั่งซื้อ ไม่เกิน 5-7วัน อย่างแน่นอนค่ะ

6.  สถานะ การจัดส่งสินค้า

คุณสามารถสอบถามสถานะของการจัดส่งสินค้าของคุณได้โดยโทรมาสอบถามฝ่ายบริการลูกค้า  ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 6835324 และ 02-2949818 ต่อ 304,305,306

7.  ข้อตกลงการจัดส่งสินค้า

7.1         จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ได้รับหลักฐาน หรือการยืนยันการสั่งซื้อจากท่านแล้วเท่านั้น

7.2         จะทำการจัดส่งสินค้าทันที เมื่อมีการยืนยันการชำระเงินจากลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ค่ะ

7.3         ค่าบริการจัดส่งได้รวมค่าดำเนินการและค่าธรรมเนียมจัดส่งแล้ว

 

 

8.  นโยบายการรับคืนสินค้า
     8.1 กรณีที่ท่านต้องการคืนสินค้าที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ถูกต้องตามเงื่อนไข  กรุณาปฏิบัติดังนี้ ครับ :

8.1.1                        เมื่อท่านตัดสินใจ ต้องการคืนสินค้า สินค้าที่ท่าน ต้องการคืนนั้นต้อง ไม่นำออกไปใช้ หรือแกะ ออกจากพัสดุห่อหุ้ม หรือดึงแถบสัญลักษณ์ ออกจากตัวสินค้าครับ เราจะ ไม่รับคืนสินค้า ที่ถูกนำไปใช้แล้ว หรือ ดึงแถบสัญลักษณ์ ของเราออกจาก ตัวสินค้าทุกกรณีครับ

        8.1.2        สินค้าที่ สั่งทำพิเศษ หรือสินค้าที่ทำขึ้นใหม่เฉพาะ เราจะไม่รับคืน ทุกกรณีครับ

        8.1.3        หรือ เลือกรับเงินคืน กรณีนี้เราจะคืนเงิน ให้ท่านเต็มจำนวนตามมูลค่า ของสินค้าเท่านั้น ไม่รวมค่าบริการ ในการ

                         จัดส่งสินค้า และบริการครับ ท่านจะ ได้รับเงินคืนตามมูลค่า ของสินค้า ภายใน 14 วันทำการ นับตั้งแต่เรา ได้รับ 

                         สินค้าที่ท่านส่งคืนมา และถูกต้องตาม เงื่อนไขที่กำหนดไว้ข้างต้น

       8.1.4         การส่งคืนสินค้าจะต้องดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันนับตั้งแต่ได้รับสินค้า (ดูจากวันที่ จากตราประทับ ของ

                        ไปรษณีย์ครับ)

       8.1.5       การส่งคืน สินค้าในทุกกรณีต้อง E-mail หรือ แฟกซ์  เหตุผล ในการส่งคืนสินค้า ให้เราทราบทุกครั้ง
                       โดยส่งมาที่ E-mail : JSP.pharma@hotmail.com / แฟกซ์ 02-6835312
9.   กรณีการรับคืนสินค้าที่ชำรุด หรือเกิดจากการจัดส่งผิดพลาด กรุณาปฏิบัติดังนี้ :

        9.1        ท่านสามารถ ให้เราจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ ให้ท่านได้ครับ หรือ เลือกเปลี่ยน เป็นสินค้ารายการอื่น ที่มีมูลค่าเท่ากัน หรือ     

       กรณี ที่ท่านเลือกเปลี่ยน สินค้าที่มีมูลค่า มากกว่าท่านต้องชำระ ค่าสินค้าเพิ่มในส่วน ที่ต่างครับ

9.2                 กรณีที่ เราจัดส่งสินค้าผิดพลาด จากรายการที่ท่านสั่งซื้อ เรายินดีจัดส่งสินค้า ให้ท่านใหม่ ตามรายการที่ท่าน สั่งซื้อ    

        โดยไม่คิดค่าบริการ ในการจัดส่งสินค้า ค่าบริการในการส่ง คืนสินค้ากรณีที่ เกิดจากความผิดพลาดนี้ เราจะคืนให้

        ท่านเต็มจำนวนครับ โดยยืนยันจาก ใบสั่งซื้อของลูกค้า

9.3                ขอความกรุณา จากท่านแจ้งรายละเอียด ให้เราทราบผ่านทาง E-mail หรือ แฟกซ์  เหตุผล ในการส่งคืนสินค้า ให้เรา       

          ทราบ ทุกครั้ง โดยส่งมาที่ E-mail : JSP.pharma@hotmail.com / แฟกซ์ 02-6835312 ทุกครั้งครับ

10.    สินค้าทุกรายการ กรุณาส่งคืนมาที่ :

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 255, 257 ซอยสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ หัสไปรษณีย์ 10120

จึงเรียนมาเพื่อทำความเข้าใจกับลูกค้าทุกทาน ครับ

โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553 เป็นต้นไป

 

 

 

 

 

 

 
สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com