dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Product quality control
business-development
GMP ยา
ติดต่อเรา JSP Pharma


สารจากผู้บริหาร 2014

ารจากผู้บริหาร ธันวาคม 2014

คุณพิษณุ แดงประเสริฐ 
กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
    "สวัสดีท่านลูกค้า,คู่ค้าและผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ทุกๆท่าน.
JSP Pharmaceutical Manufactory (Thailand) Co.,Ltd.  ของเราดำเนินธุรกิจมาประมาณ 10 ปีแล้ว. และบริษัทแม่ของเราซึ่งก็คือ COX LABORATORIES (THAILAND) LTD.,PART. ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตยามากว่า 38 ปี. ประสบการณ์ด้านการผลิตยา, อาหารเสริม, และสมุนไพรของกลุ่มบริษัทนั้นมีมานานมาก. ทีมงานของเราเป็นทีมงานที่แข็งแกร่ง มีความรู้ความสามารถในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแล้วมากกว่า 500 SKU (Stock keeping unit) โดยทางบริษัทของเราได้เน้นผลิตแบบครบวงจร (One Stop Service)  เป็นการผลิตสินค้าภายใต้การอนุญาตโดยเจ้าของแบรนด์สินค้า โดยการกำกับดูแลคุณภาพสินค้าโดยผู้จ้าง ซึ่งคือเจ้าของแบรนด์รับรู้ รับทราบการผลิตและสินค้าที่ผลิตทั้งหมด ต้องส่งให้เจ้าของแบรนด์สินค้า (Original equipment manufacturer) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า OEM โดยสินค้าที่ขายออกไปมีทั้งประสบความสำเร็จอย่างมากหรือบางผลิตภัณฑ์อาจจะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรทั้งนี้เป็นไปตามกระแสและความต้องการของตลาดเป็นหลัก.ทั้งนี้ในส่วน COX LABORATORIES (THAILAND) LTD.,PART.  และ JSP Pharmaceutical Manufactory (Thailand) Co.,Ltd.    ได้มีการคิดค้นและพัฒนาสูตรใหม่ๆตลอดเวลา จนกระทั่งในขณะนี้มีการขึ้นทะเบียนยาแผนปัจจุบันเกือบหนึ่งร้อยทะเบียน มีการขึ้นทะเบียนอาหารเสริมเกือบหนึ่งพันทะเบียนที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว โดยสูตรที่ทีมงานพัฒนาขึ้นนั้น เป็นสูตรจากทีมงานวิจัยและทีมการตลาดที่ได้ร่วมทำค้นคว้า ปรับปรุง และพัฒนา ตลอดจนได้ทำการตลาดร่วมกับลูกค้า โดยได้ร่วมกันรับและให้คำปรึกษากับลูกค้าในทุกๆผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลิตให้ลูกค้า.ประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้ทีมงานได้เห็นและเรียนรู้มาหลายๆอย่างเพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนความสำเร็จของลูกค้าของ JSPPharmaceuticalManufactory (Thailand) Co.,Ltd. ไปด้วยกัน ในทุกๆผลิตภัณฑ์ที่ทางเราได้วางแผนร่วมกันจึงมีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำให้คำปรึกษาตามประสบการณ์ของทีมงานจาก JSP Pharmaceutical Manufactory (Thailand) Co.,Ltd. สำหรับผู้ที่ต้องการผลิตสินค้าในแบรนด์ของตนเองนั้น ขอให้ลองเลือกและรับฟังคำแนะนำของทีมงาน เพื่อที่จะได้สามารถแชร์ประสบการณ์ของลูกค้ารายอื่นๆ ในตลาดด้านอื่นๆ เพื่อให้ลูกค้า โดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งก้าวมาสู่ตลาดอาหารเสริมนี้ ได้มองเห็นด้านที่ท่านอาจจะไม่เคยเห็น ได้ทราบปัญหาหลายๆปัญหาเพื่อที่ท่านจะได้ทราบถึงจุดอ่อนทางการตลาด, ช่องทางจัดจำหน่ายและการจัดเก็บสินค้าทำให้ท่านสามารถเป็นผู้นำในการขายสินค้าอาหารเสริมเหมือนลูกค้ารายอื่นๆของเราที่ร่วมสร้างกันมาและเป็นคู่ค้ากันตลอดไปร่วมกันผ่าวิกฤติต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่ง JSP Pharmaceutical Manufactory (Thailand) Co.,Ltd. และลูกค้าได้ผ่านวิกฤตต่างๆ ที่ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว, กำลังซื้อที่มีหายไป ทั้งเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองและเหตุการณ์หลังการปฏิวัติทางการเมือง ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆมากมายทั้งทางด้านสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา,  การขออนุญาตโฆษณาในส่วนของยาและอาหารเสริม (ฆอ.) และ National Broadcasting and Telecommunication Commission (NBTC) ทำให้เกิดผลกระทบกับการจัดจำหน่ายของลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม ในส่วนนี้ทีมงาน JSP Pharmaceutical Manufactory (Thailand) Co.,Ltd.   และลูกค้าของบริษัทก็มีการปรับแผนและพยายามหาแนวทางเพื่อให้ทั้งบริษัทของเราและลูกค้ายังคงความแข็งแกร่งและก้าวสู่ตำแหน่งผู้นำด้านธุรกิจอาหารเสริมจนถึงวันที่เศรษฐกิจไทยสดใสกว่านี้ 
 
    ด้านการขยายงานของ JSP Pharmaceutical Manufactory (Thailand) Co.,Ltd. จากในปี ค.ศ 2004 ที่ JSP Pharmaceutical Manufactory (Thailand) Co.,Ltd. ได้เริ่มก่อตั้งโดยพัฒนามาจาก COX Laboratories (Thailand) Ltd.,Part. และที่ผ่านมาเกิดจากความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากบริษัทคู่ค้า อีกทั้งลูกค้าและ supplier ที่บริษัทได้ติดต่อไว้ทำให้ JSP Pharmaceutical Manufactory (Thailand) Co.,Ltd. สามารถขยายตลาดอย่างต่อเนื่องด้วยการสร้าง JSP Pharmaceutical Manufactory (Thailand) Co.,Ltd. สาขาลำพูน ที่มีกำลังการผลิตมากกว่าบริษัทแม่ที่สาขากรุงเทพกว่าห้าเท่า ได้เปิดทำการผลิตอย่างเต็มที่แล้วนั้น โดย JSP Pharmaceutical Manufactory (Thailand) Co.,Ltd. สาขาลำพูน อยู่ห่างจากสนามบินเชียงใหม่เพียง 20 นาที ตั้งอยู่บนถนนเส้นหลักสามารถเดินทางและเยี่ยมชมดูงานที่บริษัทได้อย่างสะดวก โดยสามารถโทรแจ้งความประสงค์จะเยี่ยมชมกับ JSP Pharmaceutical Manufactory (Thailand) Co.,Ltd.    สาขาลำพูนได้ 

สำหรับทางผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพรและยาแผนโบราณนั้น บริษัทในเครือได้รับใบอนุญาตการผลิตตั้งแต่ปี 2012-2013 และขณะนี้ได้มีทะเบียนที่ได้ผ่านการอนุมัติแล้วกว่า 60 สูตรเพื่อเตรียมขายออกสู่ตลาดและในเรื่องการรับจ้างผลิตยาแผนปัจจุบัน, อาหารเสริม, ยาสมุนไพร อีกทั้งมีทะเบียนยาแผนโบราณสามัญประจำบ้านอยู่ระหว่างการรอการอนุมัติ  ซึ่งในด้านสมุนไพร กลุ่มบริษัทในเครืออยู่ระหว่างการเตรียมตัวเพื่อเปิดรับการประมูลโดยจะเน้นส่วนของนโยบายการสนับสนุนการใช้สมุนไพรจากภาครัฐ

อีกหนึ่งบริษัทในเครือของเราคือ Prima Foods Supply Co.,Ltd. ตั้งอยู่ที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ดำเนินธุรกิจผลิตเครื่องดื่มทางสุขภาพชนิดต่างๆ โดยมีสถานที่ผลิตและพื้นที่จัดเก็บที่เหมาะสม สามารถรับงานที่มีการผลิตจำนวนมากๆ ได้โดยมีกำลังการผลิตมากกว่าเดือนละหนึ่งล้านขวด ทั้งนี้ยังสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้อีก Prima Foods Supply Co.,Ltd. สามารถผลิตเครื่องดื่มที่ใช้การประกอบด้วยฝาอลูมิเนียมเกลียว, ฝา Lug-cap และฝา Twist-off caps ได้และยังสามารถผลิตและบรรจุอาหารประเภทอื่นๆได้อีก เช่น อาหารแห้ง, การบรรจุผลไม้ และการทำครีมอีมัลชั่น เช่น มายองเนส.  ด้านผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เช่น Liquid-Capsule ชื่อ ZilCAP TM และ CELLUCAP TM

A9 Bio Co.,Ltd. เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2011 ได้ดำเนินกิจการอย่างดี มีการพัฒนาคุณภาพเรื่อยมา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็น Liquid-Capsule ชื่อ Zil-Cap ออกจำหน่ายสู่ตลาดแล้วหลายผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, น้ำมันในแคปซูล และอีกหลายๆชนิดที่กำลังดำเนินการจดทะเบียนกับคณะกรรมการอาหารและยา.

            ด้านการวิจัยและพัฒนาซึ่งเป็นกำลังหลักที่จะพัฒนาสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังในการผลักดันเศรษฐกิจในอนาคต เรามีบริษัทในเครือคือ CDIP (Thailand) Co.,Ltd. จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2010  ตั้งอยู่ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ได้ดำเนินการและขยายกิจการเป็นอย่างดีจากห้องเช่าขนาด 100 ตรม. ในตึก INC 1 ห้องเดียว ขณะนี้บริษัทวิจัยของ CDIP (Thailand) Co.,Ltd มีพื้นที่กว่า 350 ตรม. กับพนักงานของหน่วยงานวิจัยมากกว่า 40 คน มีห้อง Pilot Plant, ห้อง Lab R&D และห้อง LAB วิเคราะห์ ได้รับการติดต่อเยี่ยมชมจากผู้เยี่ยมชมจากต่างประเทศในปีนี้ ไม่ต่ำกว่า 6 ประเทศ ซึ่งสามารถเป็นตัวแทนเล็กๆของไทยด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดย CDIP (Thailand) Co.,Ltd จะทำหน้าที่คิดค้นพัฒนาสูตรใหม่ๆ, วัตถุดิบใหม่และเทคโนโลยีการนำสารอาหารเข้าสู่ร่างกายใหม่ๆ ซึ่งเทคโนโลยีที่เรายื่นสิทธิบัตรแล้ว ได้แก่  FlimTech, GEN-Tech, C3G และงานที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อผลักดันให้เกิดการใช้งานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ตัวอย่างเช่น การร่วมมือกับมหาวิทยาลังนเรศวร, มหาวิทยาลัยธัญบุรี และมหาวิทยาลัยรังสิต ในปีนี้ CDIP (Thailand) Co.,Ltd ยังได้ รับรางวัล SMEs National Awards ดาวรุ่ง ครั้งที่ 6 ที่จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ทางด้านหมวดธุรกิจเพื่อสุขภาพอีกด้วยเป็นการยืนยันว่าหน่วยงานวิจัยของบริษัทได้เดินมาถูกทางและเป็นหน่วยหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการสนับสนุนงานวิจัยของประเทศอีกด้วย CDIP (Thailand) Co.,Ltd  มีบริการรับพัฒนาสูตร, จดทะเบียนกับคณะกรรมการอาหารและยา, จดสิทธิบัตรและรับจ้างผลิตโดยส่งผลิตกับโรงงานทั้งในเครือและนอกเครือ โดยจะคัดสรรผู้ผลิตที่สามารถผลิตสินค้าโดยใช้นวัตกรรมใหม่ที่อาจจะต้องใช้เครื่องมือพิเศษและเทคนิคพิเศษโดยเฉพาะ CDIP (Thailand) CD.,LTD  มีเครือข่ายนอกเครืออีกไม่ต่ำกว่า 5 ผู้ผลิต ดังนั้น ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการครบวงจรจาก CDIP (Thailand) Co.,Ltd
สารจากผู้บริหาร

สารจากผู้บริหาร ปี 2018
สารจากผู้บริหารปี 2017สงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com