dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Product quality control
business-development
GMP ยา
ติดต่อเรา JSP Pharma


CDIP Open house

CDIP OPEN HOUSE, ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ , รับผลิตอาหารเสริม, รับผลิตยา, ผลิตอาหารเสริม, ผลิตยาCDIP OPEN HOUSE, ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ , รับผลิตอาหารเสริม, รับผลิตยา, ผลิตอาหารเสริม, ผลิตยาCDIP OPEN HOUSE, ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ , รับผลิตอาหารเสริม, รับผลิตยา, ผลิตอาหารเสริม, ผลิตยาCDIP OPEN HOUSE, ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ , รับผลิตอาหารเสริม, รับผลิตยา, ผลิตอาหารเสริม, ผลิตยาCDIP OPEN HOUSE, ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ , รับผลิตอาหารเสริม, รับผลิตยา, ผลิตอาหารเสริม, ผลิตยาCDIP OPEN HOUSE, ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ , รับผลิตอาหารเสริม, รับผลิตยา, ผลิตอาหารเสริม, ผลิตยา

     กิจกรรม CDIP Open house จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ณ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยโดยในงาน CDIP OPEN  HOUSE เปิดให้บุคคลภายนอกที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ งานวิจัยระดับนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพกับ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการแบบครบวงจรด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้ เยี่ยมชมโดยรอบ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยและหน่วยงานชั้นนำต่างๆ
event

บริจาค แอลกอฮอล์เสปร์ ให้กับทาง วัดพระมหาไถ่
ดร.สิทธิชัย ไปมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือฯ ณ รัฐสภา
แนวคิด Sharing Economy ทางลัดความสำเร็จของผู้ประกอบการยุค New Normal
บริจาคแอลกอฮอล์ตามโรงพยาบาลต่างๆ
SME D Bankสงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com