dot


วิสันทัศน์ผู้บริหาร JSP Pharma
International Trading Department
Product quality control
business-development
GMP ยา
ติดต่อเรา JSP Pharma


กิจกรรม CSR ของบริษัท

  จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อชุมชนประจำปี 2557-2558

   สโมสรโรตารี กรุงเทพฯ ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อชุมชนโดยมี บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด  เข้าร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเม็ดบีทนำ้ผลไม้และการทำสบู่ให้แก่นักเรียนโรงเรียนประชาอุปถัมน์ จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับการสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก

 

จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อชุมชนประจำปี 2557-2558 จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อชุมชนประจำปี 2557-2558
จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อชุมชนประจำปี 2557-2558 จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อชุมชนประจำปี 2557-2558

  เข้าร่วมกิจกรรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสบู่และวิธีทำการยาหม่องน้ำ

  สโมสรโรตารี กรุงเทพฯ ร่วมกับ บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีทีมวิทยากรฝ่ายวิจัยและพัฒนาและฝ่ายเครื่องสำอางของบริษัท เข้าร่วมกิจกรรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสบู่และวิธีการทำยาหม่องนำ้ให้แก่นักเรียนโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ เขตดินแดง กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากคณาจารย์และนักเรียนที่สนใจ ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้ทดลองทำจริงกลับไปด้วย

เข้าร่วมกิจกรรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสบู่และวิธีทำการยาหม่องน้ำ เข้าร่วมกิจกรรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสบู่และวิธีทำการยาหม่องน้ำ
เข้าร่วมกิจกรรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสบู่และวิธีทำการยาหม่องน้ำ เข้าร่วมกิจกรรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำสบู่และวิธีทำการยาหม่องน้ำ

 

  กิจกรรมมอบสิ่งของให้กองทัพบก

  คุณสรสิช แดงประเสริฐ ผู้บริหาร บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบแป้งโรยเท้าจำนวน 8,000 กระป๋องและผ้าปิดจมูก จำนวน 10,000 ผืน ให้กับคณะตัวแทนจากกองทัพบก เพื่อนำไปมอบให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

กิจกรรมมอบสิ่งของให้กองทัพบก กิจกรรมมอบสิ่งของให้กองทัพบก

 


  กิจกรรม ณ บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนปากเกร็ด

  คณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี(ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมทำกิจกรรมทำบุญเลี้ยงอาหารเด็กที่บ้านเด็กพิการซำ้ซ้อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

กิจกรรมของกรรมการบริหาร ณ บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนปากเกร็ด

กิจกรรมของกรรมการบริหาร ณ บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนปากเกร็ด กิจกรรมของกรรมการบริหาร ณ บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนปากเกร็ด

 
csr event

ผู้บริหารบมจ.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) รับรางวัลแห่งชาติ Thai Awards
CSR ประจำปี 2020
CSR วันที่27และ29 มกราคม 2558
CSR วันที่ 26-28 ธันวาคม พ.ศ.2557
CSRสงวนลิขสิทธิ์ 2012 บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 255,257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 092-2234056-59 แฟกซ์ : 02-294-0705 อีเมล์ : business.evp@jsppharma.com