EXPLORE

One Stop Service of Medicine And Food Supplement by JSP Pharma

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจให้บริการผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้า ผลิตยา, อาหารเสริม, เครื่องสำอาง, สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินบำรุงร่างกาย รวมทั้งกาแฟเพื่อสุขภาพ พร้อมขึ้นทะเบียนอาหารเสริมกับองค์การคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ภายใต้แบรนด์ของลูกค้า โดยมีประสบการณ์กว่า 40 ปี

ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปี แม้ว่าเราคือ “ผู้นำในการพัฒนาและผลิต ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ”
แต่เรายังคงมุ่งมั่นและพัฒนา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

HIGHLIGHT INNOVATION & TECHNOLOGY
Plant-based Protein

คือ ผลิตภัณฑ์อาหารในกลุ่มโปรตีนทางเลือก (Alternative Protein) ซึ่งใช้วัตถุดิบที่ทำจากพืชที่ให้โปรตีนสูง

ทำให้บริษัทมีแนวคิดที่จะนำผลผลิตไข่น้ำมาใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร บริษัทจึงได้มีโครงการวิจัยและพัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงไข่น้ำ ให้สามารถนามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์โปรตีนเสริมจากพืช (Plant-based Protein) เพื่อใช้ทดแทนโปรตีนจากสัตว์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยโครงการดังกล่าวได้มีการวิจัยและพัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงไข่น้ำและลงทุนบนที่ดินของบริษัทที่ตำบลบึงคําพร้อย อำเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการเพาะปลูก

ไข่น้ำ ไข่แหน ไข่ผำ (ชื่อวิทยาศาสตร์ "Wolffia Globosa") ซึ่งไข่น้ำจัดเป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่มีปริมาณโปรตีนและสารเบต้าแคโรทีนสูง

OUR BRAND

MODERN MEDICINE PRODUCTS AND HERBAL MEDICINE


บริษัทดำเนินการพัฒนา ผลิตและจัดจำหน่ายยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ และผลิตภัณฑ์สมุนไพร มาตรฐาน GMP PIC/s ทั้งการรับผลิตภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า (OEM) และการผลิตภายใต้ตราสินค้าของบริษัท โดยผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทได้แก่ COX(TM) ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับและมีความนิยมอย่างแพร่หลาย

FOOD SUPPLEMENT PRODUCTS

บริษัทพัฒนา ผลิตและจำหน่ายทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับการบำรุงสุขภาพ และสำหรับความงาม โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อบำรุงสุขภาพ เป็นผลิตภัณฑ์ที่บริโภคเพื่อต้องการให้ร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

COSMETIC PRODUCT

บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ตั้งแต่
ร้อยละ 70 – 95 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายตั้งแต่ระดับครัวเรือนจนถึงระดับอุตสาหกรรม

OUR BUSINESS

One Stop Service of Medicine And Food Supplement

OEM Service

ในปัจจุบันนี้ บริการรับจ้างผลิต(OEM) ได้กลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจ อาหารเสริม เพื่อสุขภาพ

RESEARCH and DEVELOPMENT

บริษัทมีฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ รวมถึงพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในเชิงอุตสาหกรรมตามความต้องการของลูกค้า และตามแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท

INVESTOR CORNER

Total Assets

1,195.57

Million Baht

Revenue

291.41

Million Baht

Net Profit

-28.14

Million Baht

03 February 2023 04:37
JSP
3.62
THB
- (-%)
15 09/2022
Opportunity Day Q2/2022
At 10.15 – 11.00 a.m.
Live broadcast via www.set.or.th/oppday
IR Calendar

REPORT

What’s new

บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) มอบ ผลิตภัณฑ์ยาลดไข้เด็ก Temp cox ขนาด 60 ml g. จำนวน 288 ขวด และ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลล์ JSP Sanitizer gel ขนาด 30 g. จำนวน 140 หลอด
17 Jul 2022

บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) มอบ ผลิตภัณฑ์ยาลดไข้เด็ก Temp cox ขนาด 60 ml g. จำนวน 288 ขวด และ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลล์ JSP Sanitizer gel ขนาด 30 g. จำนวน 140 หลอด
17 Jul 2022

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ยาลดไข้เด็ก Temp cox ขนาด 60 ml g. จำนวน 561 ขวด
31 Aug 2022

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ยาลดไข้เด็ก Temp cox ขนาด 60 ml g. จำนวน 561 ขวด
30 Sep 2022

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ยาลดไข้เด็ก Temp cox ขนาด 60 ml g. จำนวน 1,122 ขวด
17 Oct 2022

Company News

พืชกระท่อมขอ อย. อย่างไร
19 Jan 2022

วิธีการทำสารสกัดกัญชง
31 May 2022