OEM SERVICES

รายละเอียดการบริการ

พัฒนา ผลิตและจัดจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาสินค้า การคิดค้นและพัฒนาสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและแนวคิดเชิงนวัตกรรม

ยาแผนปัจจุบัน:

บริษัทดำเนินการพัฒนา ผลิตและจัดจำหน่ายยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ ทั้งการรับผลิตภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า (OEM) ภายใต้มาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) โดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) เป็นมาตรฐานที่บริษัทดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

กระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรอง ได้แก่

 • ยาที่ไม่ใช่ยาปราศจากเชื้อ รูปแบบของเหลวสำหรับใช้ภายนอกและของเหลวสำหรับใช้ภายใน
 • ยาที่ไม่ใช่ยาปราศจากเชื้อในกลุ่มฮอร์โมนเพศ รูปแบบแคปซูลแข็งและรูปแบบเม็ด

ยาแผนโบราณ ผลิตภัณพ์สมุนไพร

บริษัทรับผลิตภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า (OEM) ซึ่งให้บริการตั้งแต่การพัฒนาสูตร รวมถึงการขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ ภายใต้มาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) โดยมีความสอดคล้องและทัดเทียมกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา (Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) เป็นมาตรฐานที่บริษัทดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

กระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรอง ได้แก่

 • ยาสำเร็จรูปรูปแบบแคปซูลแข็ง
 • ยาสำเร็จรูปรูปแบบของเหลวสำหรับใช้ภายใน
 • ยาสำเร็จรูปรูปแบบกึ่งแข็ง
 • ยาสำเร็จรูปรูปแบบเม็ด

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

บริษัทให้บริการรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า(OEM) ภายใต้มาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ระดับดีเยี่ยม

กระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรอง ได้แก่

 • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและแบ่งบรรจุผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (แคปซูลและเม็ด)
 • ผลิตภัณฑ์ของนม
 • เครื่องดื่มชนิดผงในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
 • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
 • กาแฟ
 • ลูกอม

การควบคุมคุณภาพ

เริ่มจากการรับ วัตถุดิบ เพื่อเข้าสู่โรงงานเราจะมีการสุ่มตรวจทุกครั้ง เพื่อตรวจเช็คคุณภาพของวัตถุดิบ อาหารเสริม ไม่ว่าจะเป็น อาหารเสริม วิตามิน อาหารเสริมบำรุงความงาม หลังจากนั้นตัวอย่างของ วัตถุดิบ เราจะมีการตรวจสอบเชื้อ ตรวจสอบคุณลักษณะ ว่าตรงตามมาตรฐานหรือไม่ หลังจาก วัตถุดิบ ผ่านการตรวจคุณภาพแล้วเราจะนำไปเก็บที่โกดังในสภาวะที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเสื่อมสลาย การคัดสรรสูตรอย่างมีคุณภาพ มีการตรวจสอบความคงตัวของสูตรอย่างมีมาตรฐาน สเกลอัพ การผลิตระดับอุตสาหกรรม มีการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน sanitary standard ตรวจคุณภาพก่อนปล่อยสู่ผู้บริโภค ทดสอบผลิตภัณฑ์ควบคุมคู่กับการวางจำหน่ายในท้องตลาด

เครื่องมือห้องวิเคราะห์

Physical

 • เครื่องชั่งทศนิยม 3 ตำแหน่ง และ เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง ตามลำดับ ใช้ตรวจสอบน้ำหนักผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
 • pHmeter วัดระดับความเป็นกรด-ด่าง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผิวและไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้
 • เครื่องปั่นเหวี่ยง (centrifuge) ทรมานผลิตภัณฑ์ด้วยแรงเหวี่ยงที่เข้มข้น เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเรายังคงสภาพได้ดีตลอดอายุการเก็บ

Chemical

  • เครื่องวิเคราะห์ HPLC แยกและบอกปริมาณสารสำคัญในผลิตภัณฑ์ ได้อย่างละเอียด ถูกต้อง แม่นยำ และเครื่องไทเทรตพร้อมระบบแม่เหล็กสำหรับกวนสารให้เข้ากันตลอดเวลาที่ไทเทรต วิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญอย่างสะดวกและรวดเร็ว

Microbiological

 • ห้อง Sterility เป็นห้องวิเคราะห์เชื้อที่ควบคุมความสะอาดเป็นพิเศษตามมาตรฐานโรงงานยา เพื่อการวิเคราะห์ที่ถูกต้องป้องกันการปนเปื้อนจากเชื้อที่ไม่เกี่ยวข้อง
 • กล้องจุลทรรศน์ ดูลักษณะรูปร่างของเชื้อ หรือลักษณะผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด เพื่อการพิจารณาที่ชัดเจน
 • หม้อนึ่งความดัน (autoclave) ใช้ฆ่าเชื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์เชื้อ รวมถึงฆ่าเชื้อหลังจากที่วิเคราะห์เสร็จเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อสู่สิ่งแวดล้อม
 • ตู้บ่มอุณหภูมิต่ำ ใช้เพาะเลี้ยงเชื้อราที่อุณหภูมิเหมาะสมกับการเจริญของมัน ซึ่งต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง ทำให้มั่นใจได้ว่าไม่มีเชื้อราเกินมาตรฐาน
 • ตู้เร่งอุณหภูมิที่ 40 องศาเซลเซียสและความชื้น 75% และภาพที่ 6 ตู้เย็นที่ควบคุมอุณหภูมิประมาณ 4 องศาเซลเซียส ใช้ในการทำ freeze-thaw คือทรมานผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพ ร้อนสลับเย็น หลายๆ รอบ เพื่อความมั่นใจว่าเก็บเครื่องสำอางได้นานตามอายุที่กำหนดไว้

GET IN TOUCH

logo-jsp
JSP PHARMACEUTICAL MANUFACTURING (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ADDRESS255,257 SOI Sathupradit 58 Bangpongpang , Yannawa Bangkok 10120