Products

One Stop Service of
Medicine And Food Supplement

บริษัท พัฒนา ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาสินค้า การคิดค้นและพัฒนาสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและแนวคิดเชิงนวัตกรรม

Traditional medicine and Modern medicine Products

บริษัทดำเนินการพัฒนา ผลิตและจัดจำหน่ายยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ และผลิตภัณฑ์สมุนไพร มาตรฐาน GMP PIC/s ทั้งการรับผลิตภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า (OEM) และการผลิตภายใต้ตราสินค้าของบริษัท โดยผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทได้แก่ COX(TM) ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับและมีความนิยมอย่างแพร่หลาย

Food Supplement Products

บริษัทพัฒนา ผลิตและจำหน่ายทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับการบำรุงสุขภาพ และสำหรับความงาม โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อบำรุงสุขภาพ เป็นผลิตภัณฑ์ที่บริโภคเพื่อต้องการให้ร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Cosmetic Products

บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ตั้งแต่ร้อยละ 70 – 95 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายตั้งแต่ระดับครัวเรือนจนถึงระดับอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ โลเร็ม คือ เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆ ที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษ